מדדי המחירים לצרכן, ינואר 2024: מחירי הדירות עלו ב-0.7% עליה גם במדד מחירי תשומה הבנייה למגורים

מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בחודש ינואר 2024 בהשוואה לחודש דצמבר 2023

 

 
Photo Putilich Dreamstime.comPhoto Putilich Dreamstime.com
 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/02/2024

מדדי המחירים לצרכן – ינואר 2024

מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בחודש ינואר 2024 בהשוואה לחודש דצמבר 2023 ברמת מדד של 105.0 נקודות (הבסיס: ממוצע 2022 = 100 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות נותר אף הוא ללא שינוי ברמת מדד של 104.8 נקודות. מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירדו ב-0.1% והגיעו לרמת מדד של 104.2 ו-104.9 נקודות בהתאמה.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: שונות שעלה ב-0.7%, בריאות שעלה ב-0.6% וסעיפי מזון ודיור שעלו ב-0.2%, כל אחד.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: הלבשה והנעלה ותרבות ובידור שירדו ב-1.0%, כל אחד, ירקות ופירות שירדו ב-0.5% ותחבורה שירד ב-0.4%.

בשנים עשר החודשים האחרונים (ינואר 2024 לעומת ינואר 2023) מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.6%, מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-2.7%, מדד מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-2.4% ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-2.2%.

מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה

בחודש ינואר 2024, מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות עלה ב-0.2%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור מנוכה עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור מנוכה עונתיות עלו ב-0.1%, כל אחד.

על פי נתוני המגמה, לתקופה שבין אוקטובר 2023 – ינואר 2024, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיעו ל-1.7%, כל אחד וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-1.2%. 

להמשך לחצו כאן

מדד מחירי תשומות - ינואר 2024

​עליה של 0.3% במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ינואר 2024

עליה של 0.5% במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים ינואר 2024

עליה של 0.1% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור ינואר 2024

עליה של 0.1% במדד מחירי תשומה בחקלאות ינואר 2024

עליה של 0.6% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסיה ינואר 2024

עליה של 0.4% במדד מחירי תשומה באוטובוסים בקווים קבועים ינואר 2024

עליה של 0.2% במדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ינואר 2024​

להמשך לחצו כאן

מדד מחירי יצרן - ינואר 2024

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-0.2% בחודש ינואר 2024 בהשוואה לחודש דצמבר 2023 והגיע לרמה של 121.9 נקודות לעומת 121.6 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).

המדד ללא דלקים עלה ב-0.7% בחודש ינואר 2024 בהשוואה לחודש דצמבר 2023 והגיע לרמה של 115.6 נקודות לעומת 114.8 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).

ב-12 החודשים האחרונים (ינואר 2024 לעומת ינואר 2023) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-1.0%, והמדד ללא דלקים עלה ב-1.4%.

החודש ירדו מחירי הדלקים ב-2.9%. ב-12 החודשים האחרונים (ינואר 2023 לעומת ינואר 2024) ירדו מחירי הדלקים ב-2.2%.

מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים עלה ב-0.9% בחודש ינואר 2024 בהשוואה לחודש דצמבר 2023 והגיע לרמה של 110.2 נקודות לעומת 109.2 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0). ב-12 החודשים האחרונים (ינואר 2024 לעומת ינואר 2023) עלה המדד ב-1.2%.

להמשך לחצו כאן

שינוי במחירי שוק הדירות - ינואר 2024

מדד מחירי דירות הכולל דירות חדשות ויד שנייה (שינוי מחירים בניכוי איכות):

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים נובמבר 2023 – דצמבר 2023, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוקטובר 2023 – נובמבר 2023, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.7%.

מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי נובמבר 2023 – דצמבר 2023, לעומת נובמבר 2022 – דצמבר 2022, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-1.4%. 


להמשך לחצו כאן

x