בראק אן.וי. השלימה בהצלחה גיוס סדרה חדשה, אג״ח סדרה ד׳

ביקושים בהיקף של כ-600 מיליון שקל | החברה בחרה לגייס כ-360 מיליון שקל בריבית של 5.05%

 

 

 
ערן אדלמן, צילום: אסף רביבוערן אדלמן, צילום: אסף רביבו
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/02/2024

ערן אדלמן, סמנכ"ל הכספים: "אנו מודים למשקיעים על היענותם הגבוהה בגיוס. הביקוש הגבוה שנרשם ושיעור הריבית שנקבע, מבטאים לראייתנו הבעת אמון גדולה מצד שוק ההון בבראק אן.וי. כחברה יציבה וחזקה לטווח ארוך. החברה ממשיכה להתמקד באסטרטגיה לחיזוק מבנה ההון והחוב של החברה, להקטנת המינוף ולשיפור נזילותה".

חברת הנדל"ן בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי (בראק אן.וי), הפועלת בתחום הנדל"ן בגרמניה, מעדכנת כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת הנפקת אג"ח חדשה, סדרה ד', צמודה למדד (המדורגת בדירוג +BBB), מגובה בשעבוד ראשון של מניות רגילות, שאינן סחירות, של החברה ההולנדית BGP, ביחס שווי מניות לחוב נטו של לא פחות מ- 175%.

החברה נהנתה מביקושים של כ- 600 מיליון שקל, ובחרה לגייס כ- 360 מיליון שקל בריבית של 5.05%.

תמורת ההנפקה תשמש למימון מחדש של התחייבויות החברה לזמן קצר ולמימון פעילותה השוטפת של החברה.

אג"ח, סדרה ד', צמודה למדד, במח"מ 3.6 שנים, העומדת לפירעון בשלושה תשלומים (פירעון קרן ראשון ושני בהיקף של  33% כ"א ותשלום קרן אחרון בהיקף של 34% מהיקף הסדרה), ריבית שנתית בשיעור של כ- 5.05% תשולם בתשלומים חצי שנתית החל מה- 01 באוגוסט 2024.
 
את הגיוס הובילו אי.בי.אי. חיתום, מנורה חיתום ורוסאריו קפיטל חיתום.

x