G city - חברת בת סיטיקון גייסה 300 מיליון אירו בביקושי יתר

החברה הבת הפינית של G city הפועלת בצפון אירופה השלימה שתי הנפקות בשבוע האחרון, שסך הביקושים בהן הסתכמו לכ-9 מיליארד שקל

 

 

 
חיים כצמן, מייסד ומנכ״ל ג׳י סיטי, צילום: ג׳י סיטיחיים כצמן, מייסד ומנכ״ל ג׳י סיטי, צילום: ג׳י סיטי
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/02/2024

חברת G city, חברת נדל"ן גלובאלית העוסקת ברכישה, השבחה, פיתוח וניהול של נדל"ן מניב לשימושים מעורבים, לרבות מסחר, מגורים ומשרדים באזורים אורבאניים צפופי אוכלוסין בערים מרכזיות, מדווחת כי החברה הבת סיטיקון (Citycon) הפועלת בצפון אירופה, השלימה הנפקת חוב מוצלחת, במסגרתה גייסה 300 מיליון אירו בביקושים גבוהים מאוד.

אגרות החוב שהונפקו הינן ל-5 שנים ונושאות ריבית קבועה של 6.5%. ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-2.1 מיליארד אירו, פי 7 מהסכום שהחברה ביקשה לגייס.

תקבולי ההנפקה ישמשו למחזור חוב, בעיקר למחזור הסדרה הקצרה של סיטיקון אשר נפדית השנה, וכן להקטנת חוב אחר לטווח קצר ושימושים כלליים אחרים.

ההנפקה הנוכחית מצטרפת להנפקת הון שהשלימה סיטיקון בשבוע שעבר בהיקף של 48.2 מיליון אירו, אשר גם היא זכתה לביקושים משמעותיים של כ-200 מיליון אירו. סך הביקושים בשתי ההנפקות שביצעה סיטיקון בשבוע האחרון הסתכמו לכ-9 מיליארד שקל.

x