להב אל.אר ממשיכה לצמוח ומגדילה את פורטפוליו נכסיה בגרמניה

להב אל.אר השלימה רכישת 15 נכסים המשרתים את צורכי האוכלוסייה בגרמניה מרביתם מרכזי קניות שכונתיים, בתמורה ל- 37.5 מיליון אירו

 

 

 
אבי לוי, יו״ר להב אל.אר, צילום: אביב אברמובאבי לוי, יו״ר להב אל.אר, צילום: אביב אברמוב
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/03/2024

שכ"ד השנתי בנכסים מסתכם בכ- 3.95 מיליון אירו, צמוד למדד המחירים לצרכן הגרמני, המגלם תשואה לעסקה (CAP) ממוצעת של כ- 10.6%, תשואת C.O.C ממוצעת של כ- 13.9% (תשואה לאחר הוצאות ותשלומי קרן וריבית) ותשואה ממוצעת להון עצמי של כ- 16.5%

נכסים נרכשים

עלות הנכס
א' אירו

תשואה CAP

C.O.C.

תזרים להון

תשואה 

להון עצמי

הכנסות

א' אירו

13 נכסים*

27,800

11%

14.2%

18%

3,031

2 נכסים

9,700

9.5%

13.2%

13.2%

923

 

37,500

10.6%

13.9%

16.5%

3,954

* בהתחשב בשטחים הריקים שנרכשו (נרכשו ללא עלות והושכרו לפני סיום העסקה).

נכסים נרכשים

עלות הנכס

א' אירו

מימון בנקאי

א' אירו

הלוואות בעלים

(כולל הוצאות עסקה)

א' אירו

שטח מושכר

מ"ר

שטח קרקע

מ"ר

13 נכסים

27,800

21,015

9,700

44,384

117,626

2 נכסים

9,700

5,820

4,563

11,841

46,200

 

37,500

26,835

14,263

56,225

163,826


הנכסים מושכרים למגוון רשתות מוכרות וחזקות מתחום: הסופרמרקטים, הנון-פוד, פארם, מזון לבית, מזון לחיות, ריהוט לגן ,DIY, ועוד. השוכרים העיקריים הינם רשתות כגון- PENNNY,TEDI, KIK, DM, NETTO, JAWOLL, קאופלנד ,HAMMER, FRESSNAPF, , FISHBULL ,GARDEN CENTER, DANISCHES  רשתות המוכרות בנכסי הפורטפוליו הקיים של החברה בגרמניה.

בגין 13 הנכסים הועמדו לחברות הבנות 6 הלוואות מבנקים מקומיים בסך של כ-  21.015 מיליון אירו, הלוואת non-recourse, ללא קובננטים הקשורים לשווי הנכסים, לתקופה של 10 שנים, בריבית קבועה שנתית ממוצעת של כ- 4.59% נומינלית לא צמודה והחזר קרן שנתית ממוצעת של כ- 2.46% לשנה.

בגין 2 הנכסים התקבלה הלוואת מוכר בסך של כ- 5.82 מיליון אירו, לשנתיים בריבית קבועה שנתית של כ- 2.5% נומינלית לא צמודה,  ללא החזר קרן. במקביל, התקבלה הצעה לא מחייבת מבנק מקומי להעמדת הלוואות בסך של כ-  6.8 מיליון אירו, לתקופות של 10 שנים, הלוואות non-recourse, ללא קובננטים הקשורים לשווי הנכסים, בריבית קבועה שנתית של כ- 3.8% נומינלית לא צמודה והחזר קרן של 2.5% לשנה.

סך ההון העצמי (כולל הוצאות עסקה) מסתכם בכ- 14.263 מיליון אירו.

הנכסים ממוקמים על שטח של כ- 164 דונם עליו בנויים המרכזים המסחריים בהיקף של כ- 56,225 מ"ר, המשרתים את צרכי האוכלוסייה.

הנכסים בעלי פוטנציאל השבחה גדול, זכויות בניה (בניית מבנים נוספים והרחבת שטחים קיימים), בתוספת השכרת שטחים ריקים מהשכרה, הגדלת שכ"ד (מחיר שכירות נמוך מהותית ממחיר שוק) והארכת הסכמי שכירות וזאת אל מול מחיר הזדמנותי.

במקביל, מכרה החברה 3 נכסים מסחריים ומנהלת מו"מ למכירת 6 נכסים נוספים המשרתים את צורכי האוכלוסייה בגרמניה, נכסים שהליך השבחתם הסתיים. 3 הנכסים כאמור, נמכרו בתמורה של כ- 9.3 מיליון אירו, שכ"ד השנתי בנכסים מסתכם בכ- 0.5 מיליון אירו, המגלם תשואה לעסקה (CAP) ממוצעת של כ- 5.16% !!!

צפי התמורה הכוללת בגין מכירת 9 הנכסים לעיל, תסתכם בכ- 44 מיליון אירו, בתשואה לעסקה (CAP) ממוצעת של כ- 5.2% ובתשואה להון העצמי (לשנה) של כ- 30%.

אבי לוי, יו"ר להב אל.אר: "להב אל.אר ממשיכה לצמוח ומגדילה את פורטפוליו נכסיה בגרמניה. רכשנו במחיר הזדמנותי נכסים עם פוטצנציאל השבחה גדול, במיקומים איכותיים עם שוכרים איכותיים לזמן ארוך ובמחיר הזדמנותי. העסקה תואמת את אסטרטגיית החברה לרכישת נכסים המשרתים את צורכי האוכלוסייה".

להב אל.אר שבשליטת אבי לוי, השלימה רכישת 15 נכסים המשרתים את צורכי האוכלוסייה בגרמניה מרביתם מרכזי קניות שכונתיים, בתמורה ל- 37.5 מיליון אירו. שכ"ד השנתי בנכסים מסתכם בכ- 3.95 מיליון אירו, צמוד למדד המחירים לצרכן הגרמני, המגלם תשואה לעסקה (CAP) ממוצעת של כ- 10.6%, תשואת C.O.C ממוצעת של כ- 13.9% (תשואה לאחר הוצאות ותשלומי קרן וריבית) ותשואה ממוצעת להון עצמי של כ- 16.5%.

בנוסף מעדכנת החברה על מכירת 3 נכסים מסחריים ועל מו"מ למכירת 6 נכסים נוספים המשרתים את צורכי האוכלוסייה בגרמניה, נכסים שהליך השבחתם הסתיים. 3 הנכסים כאמור, נמכרו בתמורה של כ- 9.3 מיליון אירו, שכ"ד השנתי בנכסים מסתכם בכ- 0.5 מיליון אירו, המגלם תשואה לעסקה (CAP) ממוצעת של כ- 5.16%.

פורטפוליו של 13 נכסים מסחריים בגרמניה:

הפורטפוליו מורכב מ- 13 נכסים בערים שונות בגרמניה, בשטח מצטבר של כ- 44,384 מ"ר (על קרקע של כ- 118 דונם), עם פוטנציאל השבחה של למעלה מ- 15,000 מ"ר (בתוספת שטחים ריקים מהשכרה של כ- 1,380 מ"ר).

הנכסים מושכרים לתקופות ארוכות (ממוצע תקופת השכירות כ- 6 שנים), למגוון רשתות מוכרות וחזקות, מתחום: הסופרמרקטים, הנון-פוד, פארם, מזון לבית, מזון לחיות, ריהוט לגן ,DIY, ועוד. השוכרים הינם רשתות מוכרות, כגון: DM NETTO, KIK, PENNY, JAWOLL, FRESSNAPE, HAMMER, DANISCHES, GARDEN CENTER, FISHBULL ועוד, רשתות המוכרות בנכסי הפורטפוליו הקיים של החברה.

בגין 13 הנכסים הועמדו לחברות הבנות 6 הלוואות מבנקים מקומיים בסך של כ-  21.015 מיליון אירו, הלוואת non-recourse, ללא קובננטים הקשורים לשווי הנכסים, לתקופה של 10 שנים, בריבית קבועה שנתית ממוצעת של כ- 4.59% נומינלית לא צמודה והחזר קרן שנתית ממוצעת של כ- 2.46%.

הנכסים בעלי פוטנציאל השבחה גדול, עם פוטנציאל ללמעלה מ- 15,000 מ"ר זכויות בניה (בניית מבנים נוספים והרחבת שטחים קיימים), בתוספת השכרת שטחים ריקים מהשכרה (כ- 1,380 מ"ר), הגדלת שכ"ד (מחיר שכירות ממוצע של- 1 מ"ר לחודש של כ- 5.4 אירו, (מתחת למחיר שוק) והארכת הסכמי שכירות וזאת אל מול מחיר הזדמנותי.

2 נכסים מסחריים בגרמניה:

התקבלה הלוואת מוכר בסך של כ- 5.82 מיליון אירו, לשנתיים בריבית קבועה שנתית של כ- 2.5% נומינלית לא צמודה,  ללא החזר קרן. במקביל, התקבלה הצעה לא מחייבת מבנק מקומי להעמדת הלוואות בסך של כ-  6.8 מיליון אירו, לתקופות של 10 שנים, הלוואות non-recourse, ללא קובננטים הקשורים לשווי הנכסים, בריבית קבועה שנתית של כ- 3.8% נומינלית לא צמודה והחזר קרן של 2.5% לשנה.

בכוונת החברה לפעול לקבלת ההלוואה הבנקאית לאחר חתימת ההסכם המחייב מאחר והלוואת המוכר נועדה לגשר בלוחות הזמנים של העסקה (אם כי בשנתיים הראשונות תנאי הלוואת המוכר מצוינים וייתכן וההלוואה תוחלף רק במהלך השנתיים הבאות).

הנכס הראשון הינו נכס בעיר Wittenberg , בצמוד לצירי תנועה מרכזיים, כ-2.5 ק"מ ממרכז העיר ליד תחנות אוטובוס ורכבת. הנכס נמצא על שטח קרקע של כ- 40 דונם  ועליו בנוי הנכס בהיקף של 9,810 מ"ר, מזה כ-6,217 מ"ר מושכרים לשוכר עיקרי, רשת הסופרמרקטים המובילה קאופלנד בהסכם שכירות עד 30/09/2036 (הסכם השכירות הוארך לשנת 2036 ע"י החברה ערב עסקת רכישת הנכס). שוכר נוסף הינו רשת DIY  וציוד לבית "האמר" בשטח של 2,579 מ"ר. במתחם הנכס קיימת תחנת תדלוק  אשר מופעלת ע"י חברת Total.

הנכס בעל פוטנציאל השבחה גדול, עם פוטנציאל ללמעלה מ- 20,000 מ"ר, בניית מבנים נוספים, הרחבת שטחים קיימים, השכרת שטחים ריקים, הגדלת שכ"ד (שכ"ד נמוך מהותית מחיר שוק) והארכת הסכמי שכירות וזאת אל מול מחיר הזדמנותי.

הנכס השני הינו נכס בעיר Seinfeld , הממוקם כ-2.5 ק"מ ממרכז העיר וליד אזור מגורים ותחבורה ציבורית. הנכס נמצא על שטח קרקע של כ- 6,270 מ"ר, בשטח בנוי של כ- 2,031 מ"ר ומושכר לשוכרים מובילים מתחום הפארם (D.M) ההנעלה (Dechmann) KIK  ,בית קפה FAMILY ולתקופות ארוכות.

לגרף להב לחצו כאן

95 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 42.98 מיליון בלהב
קרנות נאמנות שמחזיקות את להב. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

קסם אקטיב יתר

2.29%

534570.49

פסגות יתר

2.18%

842531.08

אינווסטור 360 מניות ערך ישראל

2.14%

43351.71

פסגות מניות BuySide ישראל

2.02%

334695.37

הראל איתן

2.01%

1660966.81

אי.בי.אי. יתר

1.82%

510667.81

מור נדל"ן 

1.82%

3153352.27

הראל נבחרת מניות

1.82%

4658226.6

ילין לפידות מניות נדל"ן

1.41%

475110.83

איילון מניות 

1.36%

228063.91


x