פנינסולה נכנסת לתחום האשראי ליזמי נדל"ן למגורים: רוכשת תיק האשראי של ווליו התחדשות עירונית

תמורת רכישת התיק תשלם פנינסולה כ-194.5 מיליון ש"ח. בנוסף, תשלם פנינסולה עוד כ-2.37 מיליון ש"ח תמורת רכישת מאגרי המידע, הידע והניסיון של ווליו בתחום הפעילות

 

 

 
ג׳קי כהן, צילום: שלומי פריג׳קי כהן, צילום: שלומי פרי
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/03/2024

ג'קי כהן, מנכ"ל קבוצת פנינסולה: "רכישת תיק האשראי של ווליו התחדשות עירונית, מהווה חלק מאסטרטגיית הצמיחה של פנינסולה להיכנס לתחומי פעילות חדשים. אנו רואים בשוק של מימון ליזמי נדל"ן בכלל ושל תחום ההתחדשות העירונית בפרט, ענף בעל פרופיל סיכון נמוך יחסית, אשר מתאים לאופי הפעילות של פנינסולה. בכוונתנו לפתח את התחום החדש בחברה לאחר השלמת הרכישה, בעזרת הצוות המקצועי של ווליו התחדשות עירונית, אשר יצטרף לצוות המקצועי והמנוסה של פנינסולה.

העיתוי לביצוע העסקה מתאים לניצול הזדמנות להרחבת תיק האשראי ולגיוונו ובהתאם לאסטרטגיה שלנו לאשראי איכותי, ובמרווח התואם לפעילות של פנינסולה. אנו מאמינים כי בעסקה זו גלום פוטנציאל משמעותי עבור פנינסולה בהמשך הדרך ובמקביל נפעל להמשך איתור הזדמנויות נוספות שעשויות להיווצר בעתיד בשוק האשראי למתן אשראי איכותי יותר במרווחים גבוהים יותר, וכן להזדמנויות שעשויות להיווצר במצב השוק הנוכחי."

פנינסולה מדווחת כי ביום ה-29 בפברואר 2024 חתמה על הסכם לרכישת תיק אשראי הלקוחות מידיה של שותפות ווליו התחדשות עירונית. תיק האשראי הועמד ללקוחות ווליו לליווי פרויקטים, וכן להלוואות להשלמת הון ומימון עודפים, בעיקר בתחום ההתחדשות העירונית של בנייה למגורים בישראל.

במסגרת ההסכם, תרכוש פנינסולה את כל הזכויות וההתחייבויות בתיק האשראי שהועמד על ידי ווליו בתמורה לתשלום של כ-194.5 מיליון ש"ח, המשקף את שווי התיק נכון ל-31 בדצמבר 2023. מסכום זה יופחתו תשלומים ששולמו או נפרעו בפועל מיום 1 בינואר 2024 ועד מועד השלמת העסקה.

בנוסף, תרכוש פנינסולה את כל הזכויות בידע, הניסיון והמוניטין שנצברו בווליו בקשר לתחום הפעילות (כולל מאגרי מידע, מחשוב וקניין רוחני), וכן את הזכות להעסיק את עובדי ווליו, כנגד תשלום של כ-2.37 מיליון ש"ח. השלמת ההסכם כפופה לתנאים מתלים, ובהם אישור בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות, אישור צדדים שלישיים ואישורים רגולטוריים נדרשים.

ווליו עוסקת בהעמדת מימון לפרויקטים בתחום הייזום לבניה למטרות מגורים בישראל, הכוללים פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית מסוג תמ"א 38 ופינוי בינוי. בכוונת פנינסולה להמשיך להפעיל את תיק האשראי של ווליו ולפתח את פעילות האשראי ליזמי נדל"ן, בדגש על נדל"ן למגורים במסגרת התחדשות עירונית. לשם כך, מתכוונת פנינסולה להעסיק את עובדי המפתח של ווליו בתפקידי ניהול תיק האשראי.

מימון הרכישה יתבצע ממקורותיה העצמאיים של החברה ו/או באמצעות מימון ממוסדות פיננסיים.

את העסקה מטעם פנינסולה ליווה משרד עורכי הדין עמית פולק מטלון.

x