הוצאות הריבית בגין החוב הממשלתי ב 2023 עמדו על כ-44.7 מיליארדי ש"ח

החשב הכללי כ-160 מיליארד שקל גויסו בשנת 2023. החשב הכללי פרסם את הדו"ח השנתי על החוב הממשלתי לשנה החולפת; חצי מהסכום גויס מאז פרוץ המלחמה

 

 

 
Image by jcomp on FreepikImage by jcomp on Freepik
 

משרד האוצר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/04/2024

בשנת 2023 יחידת החוב הממשלתי באגף החשב הכללי גייסה כ-160 מיליארד ש"ח ברוטו, מתוכם כ-81 מיליארד ש"ח מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" זאת לעומת כ-63 מיליארד ש"ח בכל שנת 2022. הגיוס באפיק המקומי הסחיר הסתכם בכ-116 מיליארד ש"ח (72%), הגיוס באפיק המקומי הלא סחיר הסתכם בכ-5 מיליארד ש"ח (3%) ובאפיק החיצוני הגיוס הסתכם בכ-40 מיליארד ש"ח (25%).

מלאי החוב הממשלתי גדל בכ-8.7% ועמד על כ-1,127 מיליארד ש"ח לעומת כ-1,037 מיליארד ש"ח אשתקד. עיקר הגידול הנומינלי בחוב הממשלתי נבע מגיוס נטו חיובי בסך כ-55 מיליארד ש"ח. כמו כן, הגידול בחוב הממשלתי הושפע מגורמי שוק (אינפלציה, ריבית ושער חליפין) אשר הסתכמו לכ-35 מיליארד ש"ח.

הוצאות הריבית בגין החוב הממשלתי בשנת 2023 עמדו על כ-44.7 מיליארדי ש"ח לעומת כ-42.1 מיליארדי ש"ח בשנת 2022. על אף העלייה בסך הוצאות הריבית הנומינלית, נמשכת מגמת הקיטון בהוצאות הריבית ביחס לתוצר. שיעור הוצאות הריבית בשנת 2023 ביחס לתוצר נותר בדומה לזה של שנת 2022 ברמה של כ-2.4%, ולאחר ירידה עקבית בעשור האחרון.

הדוח השנתי שפורסם היום הוא נדבך חשוב בהגברת השקיפות בניהול החוב הממשלתי והוא כולל ניתוח של פרופיל החוב המקומי והחיצוני, מדדי סיכון ואסטרטגיית גיוסי החוב, וזאת תוך ניתוח השפעות המלחמה על מלאי החוב הממשלתי וגיוסי החוב בשנת 2023.

החשב הכללי, יהלי רוטנברג: "שנת 2023 הביאה עמה אתגרים כלכליים ומימוניים רבים אשר כללו עליה חדה בצרכי המימון והצריכו התאמות טקטיות ואסטרטגיות בתוכנית גיוס החוב הממשלתי. על אף חוסר הוודאות והאתגרים הרבים, היכולת לגייס חוב בשווקים המקומיים והגלובליים, גם בעת מלחמה, בהיקפים משמעותיים מאוד וביחסי כיסוי גבוהים, מלמדת על הנגישות הגבוהה של מדינת ישראל לשווקים ומהווה עדות לחוסנו של המשק הישראלי. אני מבקש להודות לעובדי יחידת ניהול החוב הממשלתי בחטיבת המימון על עבודה מאומצת וניהול חוב יעיל ואיכותי בתקופה מאתגרת ובסביבה כלכלית מורכבת, תוך מתן מענה מהיר ויעיל לצרכי המימון המשתנים".

סגן בכיר לחשב הכללי ומנהל חטיבת המימון, גיל כהן: "ניהול החוב בשנים האחרונות מהווה אתגר משמעותי, ומושפע מאירועים מקומיים וגלובליים, הדורשים יכולת תגובה מהירה תוך התאמות למצב הקיים. אלו מצריכים ניהול חוב גמיש בעל יכולת לביצוע שינויים, תוך נגישות גבוהה לשווקים הבינלאומיים. אנו נערכים כל העת לעבודה הרציפה בתנאים המשתנים, תוך קידום פרויקטים אסטרטגיים לצורך שמירה על איתנות ניהול החוב הממשלתי".
x