או.פי.סי אנרגיה מעדכנת על עסקה אסטרטגית להמשך ביסוס פעילות האנרגיה המתחדשת בארה"ב

קרן תשתיות אמריקאית תשקיע 300 מיליון דולר בפעילות האנרגיה המתחדשת של חברת הבת של CPV בארה"ב תמורת 32.6% - לפי שווי של 620 מיליון דולר לפני הכסף

 

 

 
גיורא אלמוגי, מנכ״ל אופיסי אנרגיה, צילום: אפרת מזורגיורא אלמוגי, מנכ״ל אופיסי אנרגיה, צילום: אפרת מזור
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/04/2024

גיורא אלמוגי, מנכ"ל החברה: "הביקוש לחשמל בארה"ב עולה בקצב גבוה ואיתו גם הביקוש לחשמל ממקורות מתחדשים. כאשר רכשנו את CPV, קבענו אסטרטגיה של הרחבת הפעילות של האנרגיה המתחדשת בארה"ב והיום יש לנו נכסים פעילים ולקראת הפעלה בהיקף של כ- 650 מגוואט. מעבר לכך, אנו ממנפים את היכולות של CPV וממשיכים לפתח פרויקטים באזורים של ביקוש גבוה לחשמל ירוק. כיום יש לחברה צבר פרויקטים בפיתוח מתקדם בהיקף של כ 1.8 גיגה וואט ואנו ממשיכים לקדם צבר גדול של פרויקטים בשלבי פיתוח מוקדמים יותר. 

האפשרות לגייס הון מקרן תשתיות אמריקאית גדולה הינו נדבך חשוב בהמשך מימוש אסטרטגיית הצמיחה שלנו. מדובר בקרן בעלת היכרות ואינטרס אסטרטגי עם תחום הפעילות וראייה ארוכת טווח. השותפות עם הקרן והסכום שתשקיע יתמכו בהמשך פיתוח והקמה של פרויקטי אנרגיה מתחדשת ליצירת פעילות משמעותית של החברה בתחום".

חברת או.פי.סי אנרגיה מעדכנת היום על מהלך אסטרטגי בפעילותה בארה"ב, המרוכזת תחת חברת הבת CPV. החברה מדווחת על חתימה על מזכר עקרונות בלתי מחייב עם קרן השקעות אמריקאית הפועלת בתחום התשתיות, לפיו הקרן תשקיע 300 מיליון דולר ב-CPV Renewable, חברה בת שלCPV שעוסקת בהפעלה, הקמה ופיתוח של פרויקטים באנרגיה מתחדשת בארה"ב.

בהתאם למזכר העקרונות הבלתי מחייב, הקרן האמריקנית תשקיע את הסכום האמור בתמורה להקצאה של 32.6% מהזכויות הרגילות ב-CPV Renewable, בעסקה המשקפת לפעילות האנרגיות המתחדשות של CPV בארה"ב שווי של כ-620 מיליון דולר לפני הכסף. 

סכום ההשקעה ישמש, בין היתר, להון עצמי להרחבה של פרויקטים קיימים ופרויקטים בפיתוח בשלבים מתקדמים, הוצאות פיתוח, רכישות הזדמנותיות ומטרות תאגידיות כלליות אחרות כפי שיוגדרו במסמכי העסקה הרלבנטיים. 

לאו.פי.סי אנרגיה פרויקטי אנרגיה מתחדשת פעילים ובהקמה בארה"ב בהיקף של כ-650 מגה וואט המרוכזים תחת CPV Renewable, חברת בת בבעלות מלאה של CPV המוחזקת ב-70% ע"י או.פי.סי. בנוסף, ל- CPV Renewableצבר פרויקטים בשלבי פיתוח בהיקף משמעותי של כ-3.9 גיגה וואט, כאשר בשנתיים הקרובות מתכננת החברה להגיע להפעלה כוללת של כ-755 מגה וואט בפרויקטי רוח סולאר. 

לגרף או פי סי אנרגיה לחצו כאן

234 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 199.21 מיליון באו פי סי אנרגיה
קרנות נאמנות שמחזיקות את או פי סי אנרגיה. לרשימה המלאה
x