אב-גד מממשת את פרויקט "MOSAIC" בעין הים בגבעת אולגה

בתמורה לסך כולל של כ-49 מיליון שקלים

 

 

 
ראם רצון, מנכ״ל אב-גד, צילום: יח״צראם רצון, מנכ״ל אב-גד, צילום: יח״צ
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/04/2024

מיכאל (מיכי) רצון, יו"ר אב-גד: "כפי שציינו בעבר, האסטרטגיה והפוטנציאל הרב הגלום בקרקע בפרויקט "MOSAIC" בעין הים בגבעת אולגה, על רקע מיקומו האטרקטיבי, כ- 400 מטר מחוף הים, והביקוש הגבוה באזור לבתים דו משפחתיים צמודי קרקע, הוביל להצפת ערך ולהשאת ערך עבור החברה ובעלי המניות".

אב-גד החזקות, העוסקת בייזום ובניה למגורים בשוק ההתחדשות העירונית, מעדכנת מכירת 100% מפרויקט היזום "MOSAIC" בעין הים בגבעת אולגה, המשקפים 20 מגרשי משנה המיועדים לבניה בשטח כולל של כ-5 דונם, בתמורה לסך כולל של כ-49 מיליון שקל, בתוספת מע"מ.

החברה תכיר ברווח, לפני מיסים (ככל ויחולו) והוצאות נלוות בסך של כ- 17.3 מיליון שקל. להערכת החברה לאחר השלמת העסקה יוותר לה תזרים חופשי לפני מיסים (ככל ויחולו) והוצאות נלוות בסך של כ-25.7 מיליון שקל. 

פרויקט "MOSAIC" הוא מתחם מבודל בחלקה הצפוני של עין הים בגבעת אולגה, ובו כ- 20 קוטג'ים כ- 400 מטר מחוף הים.

במועד חתימת ההסכם, שילם הרוכש סך של 12 מיליון שקל בתוספת מע"מ. באוגוסט 2024 ישולם לחברה סך של כ- 23.35 מיליון שקל בהתאם למכתב כוונות שהעבירה הפניקס לחברה או יתרה עדכנית אחרת כפי שתהיה באותו המועד, המהווה את כל התחייבויות החברה כלפי הפניקס על פי הסכם למימון רכישת הקרקע. ספטמבר 2024 הרוכש ישלם לחברה את יתרת התמורה בסך של כ- 13.65 מיליון שקל בתוספת מע"מ. במקרה של ביטול ההסכם עקב הפרה יסודית, ישלם הצד המפר סך של כ-4.9 מיליון שקל לצד הנפגע אשר יהווה פיצוי מוסכם.

נעדכן כי במהלך החודש עדכנה החברה על קבלת היתר בניה לביצוע פרויקט ברח' אנילביץ 7 ו- 9, פ"ת, עם היקף הכנסות צפוי מהפרויקט של כ- 56.6 מיליון שקל (לא כולל מע"מ) והיקף הוצאות צפויות של של כ-44.6 מיליון שקל (לא כולל מע"מ)

עוד עדכנה החברה, כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז אישרה להפקיד את התב"ע בפרויקט פינוי-בינוי לבניית שכונה חדשה בלב השרון  שכונת אלי כהן, בתל-מונד. הפרויקט יכללו 370 יח"ד (מתוכן 102 יח"ד שייכות לבעלי הזכויות בפרויקט ויתרת 268 יח"ד לשיווק על ידי חברת הפרויקט). היקף ההכנסות הצפוי מהפרויקט הינו כ-857 מיליון שקל (לא כולל מע"מ) והיקף ההוצאות הצפויות של החברה הינו כ-637 מיליון שקל (לא כולל מע"מ).

מיכאל (מיכי) רצון, יו״ר אב-גד, צילום: יח״צ


לגרף אב-גד לחצו כאן

47 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 11.95 מיליון באב-גד
קרנות נאמנות שמחזיקות את אב-גד. לרשימה המלאה
x