דריו הלת׳: דריו הלת׳ מפרסמת תוצאות פיננסיות ותפעוליות לרבעון הראשון של 2024

 

 

 
ארז רפאל, מנכ״ל דריו, צילום: אביב קורטארז רפאל, מנכ״ל דריו, צילום: אביב קורט
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/05/2024

דריו הלת' (DarioHealth Corp, נאסד"ק: DRIO), חלוצה בשוק הגלובלי של שירותי בריאות דיגיטליים, פרסמה היום תוצאות כספיות לרבעון הראשון של שנת 2024 וסיפקה עדכון תאגידי ומסחרי. להלן תרגום נוחות, תמצית הדוח:

ההכנסות ברבעון הראשון של 2024 הסתכמו בכ-5.8 מיליון דולר ומשקפות עלייה של 59% בהשוואה להכנסות הרבעון הרביעי של 2023, שנובעת בעיקר מגידול בהכנסות B2B2C, ומשקפות ירידה של 18.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות החוזרות מחברות ביטוח ומעסיקים בערוץ ה-B2B2C ברבעון הראשון של 2024 הסתכמו בכ-3.47 מיליון דולר, גידול של כ-176% בהשוואה שנה-מול-שנה, וכ-210% גידול רצוף בהשוואה ל-1.12 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2023, כאשר פעילות הליבה ממשיכה לעורר עניין, כמו גם תוספת הכנסות מ- Twill Health (טוויל) עם השלמת העסקה ב-15 בפברואר השנה.

השקנו את פלטפורמת Aetna שכבר הניבה הכנסות ברבעון הראשון, כאשר נמשכת הצטרפות מעסיקים לפלטפורמה.

מסלול מואץ לרווחיות באמצעות גידול בהכנסות מערוץ ה-B2B2C המשקף 22 מיליון דולר בהכנסות חוזרות שנתיות פרופורמה ("ARR").

מימוש הסינרגיה בין דריו וטוויל הצפויה להפחית את הוצאות התפעול בכ-30% עד הרבעון הרביעי של השנה.

החברה צפויה להגיע לאיזון תפעולי במחצית השנייה של 2025.

הרבעון הראשון של 2024 הסתיים עם יתרות מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-34.7 מיליון דולר.

ארז רפאל, מנכ"ל דריו מסר:
 
"ברבעון הראשון גדלו הכנסות החברה בכ-59% לעומת הרבעון הרביעי של 2023, נתון המשקף צמיחה אורגנית של עסקי המקור של דריו, והכנסות שנבעו מרכישת טוויל. שיעור ההכנסות מערוץ ה- B2B2C כחלק מסך ההכנסות צמחו לכ-60% ברבעון הראשון של 2024, לעומת כ-31% ברבעון הרביעי של 2023. ההכנסות מעסקי המקור מערוץ ה-B2B2C צמחו ב-38% ברציפות לעומת הרבעון הרביעי של 2023, בעיקר בשל השקת פלטפורמת Aetna, הרחבת שיתופי פעולה עם לקוחות קיימים והצטרפות של לקוחות חדשים. אנו צופים כי הצמיחה תימשך גם ברבעון השני של 2024, כאשר נתחיל להפיק תמורה מלקוחות שהצטרפו באמצע הרבעון הראשון, או יצטרפו ברבעון השני ולכשנחווה רבעון מלא של הכנסות מטוויל.

אנו מאמינים שהגענו לנקודת מפנה משמעותית בהרחבת העסק שלנו ובהאצת המסלול לרווחיות, עם לקוחות חדשים אלה בערוץ ה-B2B2C, בשילוב עם הכנסות עם שולי רווח גבוהים יותר, השגת יעילות תפעולית והרחבת מוצרים שנוספו באמצעות רכישת טוויל. אנו צופים כי נשיג צמיחה משמעותית בהכנסות מפעילות הליבה שלנו על בסיס משולב בשנת 2024, וצפויה צמיחה גדולה עוד יותר בטווח הארוך, כולל הזדמנויות משמעותיות למכירה צולבת שאנו בוחנים כעת. בהתבסס על הביצועים הנוכחיים שלנו אנו צופים כי ההכנסות מערוץ ה-B2B2C עם שולי רווח גבוהים אלה יהוו כ-80% מסך העסקים שלנו עד 2025. לצד סינרגיה בעלויות שתמשיך לסייע בהפחתת הוצאות התפעול, אנו מאמינים שאנו בדרך להגיע לאיזון במחצית השנייה של 2025.

מבין שלושת הערוצים המסחריים שיש לנו היום, פעילות הליבה שלנו בערוץ ה-B2B2C, המייצג הכנסות חוזרות ממעסיקים ותוכניות בריאות, הוא הערוץ העסקי הגדול ביותר כיום, עם כ-22 מיליון דולר הכנסות שנתיות חוזרות. הפעילות ההיסטורית שלנו בערוץ ה-B2C נותרה עקבית מבחינת קצב הכנסות. הערוץ השלישי, האסטרטגי-מסחרי, הכולל שותפים כמו Sanofi, מייצר הכנסות מבוססות אבני-דרך ויש למדוד אותו על בסיס שנתי. הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2024, הסתכם בכ-2.4 מיליון דולר. הרווח הגולמי, בקיזוז הפחתות בגין רכישות טכנולוגיות ברבעון הראשון של 2024 הסתכם בכ-3.6 מיליון דולר, גידול של-62.4% לעומת 34.2% ברבעון הרביעי של 2023, עת שאנו ממשיכים להגדיל את שולי הרווחיות שלנו מערוץ ה-B2B2C כחלק מההכנסות הכוללות שלנו."

x