לפני גמל נט - תשואות גמל והשתלמות - מגדל אפריל 2024

מגדל השתלמות כללי ירדה 1.45%-

 

Photo-Report-Season-Stnazkul-Dreamstime.comPhoto-Report-Season-Stnazkul-Dreamstime.com

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/05/2024

תשואות קופות גמל לחודש 4/2024 

 

מספר קופה

תשואה חודשית ל4/24

תשואה מצטברת       1-4/24

תשואה מצטברת 5/2023-4/2024  (12 חודשים)

תשואה מצטברת   5/2021-4/2024      (36 חודשים)

תשואה מצטברת 5/2019-4/2024         (60 חודשים)

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 30.4.2024

קרנות השתלמות

 

 

 

 

 

 

 

מגדל -השתלמות כללי

579

-1.45%

2.96%

9.52%

13.08%

31.14%

16,698,970

מגדל השתלמות אג"ח

199

-0.34%

0.91%

5.13%

1.61%

8.76%

445,542

מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי

865

-0.96%

-1.22%

0.84%

-5.21%

-0.65%

144,957

מגדל השתלמות שקלי טווח קצר

864

0.24%

1.22%

4.39%

5.11%

5.48%

187,420

מגדל השתלמות מניות

869

-3.07%

5.11%

16.23%

15.27%

48.52%

1,035,597

מגדל השתלמות חו"ל

868

-1.13%

3.89%

11.58%

17.12%

26.38%

490,869

מגדל  השתלמות כהלכה

2048

-1.51%

2.97%

9.28%

7.69%

19.17%

308,160

מגדל השתלמות מסלול פאסיבי

7256

-1.60%

3.00%

9.47%

8.16%

20.27%

52,911

קופות גמל

 

 

 

 

 

 

 

מגדל לתגמולים אג"ח ממשלתי ישראלי

859

-0.96%

-1.23%

0.90%

-5.14%

-0.61%

68,919

מגדל  לתגמולים שקלי טווח קצר

858

0.24%

1.23%

4.42%

5.15%

5.49%

71,538

מגדל לתגמולים מניות

863

-3.04%

5.12%

16.15%

14.96%

48.77%

346,279

מגדל לתגמולים אג"ח עד 10% מניות

8012

-0.63%

1.25%

5.94%

2.44%

11.03%

127,687

מגדל לתגמולים לבני 50 ומטה 

9779

-1.77%

3.39%

10.86%

12.04%

32.35%

1,487,135

מגדל לתגמולים לבני 50 עד 60 

9780

-1.47%

3.02%

9.72%

12.10%

30.33%

2,994,336

מגדל לתגמולים לבני 60 ומעלה 

9781

-1.03%

2.06%

7.55%

7.30%

20.36%

1,536,942

מגדל לתגמולים מחקה מדד s&p 500

13565

-1.87%

9.77%

26.58%

 

 

858,501

מרכזיות לפיצויים

 

 

 

 

 

 

 

מגדל- מרכזית לפיצויים

745

-1.61%

2.61%

9.65%

8.04%

24.55%

112,063

מקפת דמי מחלה

1161

-1.64%

2.52%

8.79%

7.13%

23.32%

13,808

מקפת תקציבית

1304

-1.03%

1.09%

6.17%

2.94%

13.21%

98,941

מגדל גמל להשקעה

 

 

 

 

 

 

 

מגדל גמל להשקעה מניות

7934

-3.04%

5.19%

16.19%

14.99%

48.32%

224,149

מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10%

7935

-0.63%

1.29%

6.16%

2.68%

11.16%

53,080

מגדל גמל להשקעה כללי

7936

-1.58%

3.05%

9.98%

10.96%

27.79%

534,035

מגדל גמל להשקעה הלכתי

7937

-1.54%

2.96%

9.30%

7.78%

19.87%

40,734

מגדל גמל להשקעה מחקה מדד s&p 500*

13563

-1.88%

9.77%

26.57%

 

 

352,782

חיסכון לכל ילד

 

 

 

 

 

 

 

חיסכון לילד מסלול הלכתי 

9895

-1.50%

2.87%

9.25%

7.72%

19.43%

112,450

חיסכון לילד סיכון מועט 

9896

-0.95%

1.83%

6.61%

5.34%

16.16%

477,883

חיסכון לילד סיכון בינוני

9897

-1.52%

2.96%

9.71%

8.92%

25.47%

107,324

מגדל חיסכון לילד סיכון מוגבר

9898

-2.94%

4.97%

15.85%

14.92%

46.58%

102,456

 

 

 

 

 

 

 

 

הנתונים נלקחו מאתר האוצר, הגמל נט.

 

 

 

 

 

 

 

*המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות לקופת גמל /קרן השתלמות , 

 

 

 

 

 

 

 

ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים  של כל אדם. 

 

 

 

 

 

 

 

תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.  אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. 

 

 

 

 

 

 

 

ט.ל.ח.  

 

 

 

 

 

 

 


x