לפני גמל נט - תשואות קופות גמל הראל - אפריל 2024

 

 
Photo-Welcomia-Dreamstime.comPhoto-Welcomia-Dreamstime.com
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/05/2024

ממשק תשואה ליצוא - גמל

קוד דנאל

קוד אוצר

תאור קופה

חודש

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

יתרה

6369

101

הראל גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות

אפריל

  -0.68% 

     1.87% 

     6.14% 

     8.65% 

   22.62% 

     2.80% 

   4.16% 

      8,258,239.45 

6366

762

הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות

אפריל

  -0.09% 

     1.23% 

     4.04% 

     5.21% 

   13.91% 

     1.71% 

   2.64% 

      1,763,207.85 

6365

761

הראל גמל מסלול מניות

אפריל

  -3.20% 

     4.82% 

   13.99% 

   15.22% 

   47.86% 

     4.84% 

   8.14% 

         838,862.32 

6364

9742

הראל גמל מסלול לבני 50 עד 60

אפריל

  -1.39% 

     2.68% 

     8.27% 

   11.84% 

   28.68% 

     3.80% 

   5.17% 

      6,277,479.06 

6351

9744

הראל גמל מסלול לבני 50 ומטה

אפריל

  -1.73% 

     2.96% 

     9.03% 

   11.96% 

   29.82% 

     3.84% 

   5.36% 

      2,148,723.29 

6352

9745

הראל גמל מסלול לבני 60 ומעלה

אפריל

  -0.86% 

     1.80% 

     6.02% 

     7.17% 

   18.96% 

     2.34% 

   3.53% 

      3,040,560.67 

6591

8211

הראל גמל להשקעה כללי

אפריל

  -1.03% 

     3.96% 

   10.70% 

   12.54% 

   29.24% 

     4.02% 

   5.26% 

      1,695,234.23 

6592

8520

הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות

אפריל

  -0.35% 

     1.79% 

     6.41% 

     3.45% 

   11.86% 

     1.14% 

   2.27% 

         128,276.45 

6593

8521

הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות

אפריל

  -0.49% 

     2.28% 

     7.43% 

     5.82% 

   16.44% 

     1.90% 

   3.09% 

         151,694.79 

6594

8522

הראל גמל להשקעה מניות

אפריל

  -2.43% 

     6.75% 

   19.20% 

   19.75% 

   50.75% 

     6.19% 

   8.56% 

         619,605.21 

6595

8523

הראל גמל השקעה מסלול הלכה 

אפריל

  -2.15% 

     1.85% 

     7.17% 

     4.41% 

   13.47% 

     1.45% 

   2.56% 

           27,520.94 

6601

15040

הראל קופת גמל להשקעה – פאסיבי מדדי מניות

אפריל

  -2.68% 

     2.36% 

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

           30,456.90 

6383

13501

הראל גמל - מחקה מדד s&p 500

אפריל

  -1.34% 

   10.72% 

   28.43% 

   44.60% 

           -  

   13.08% 

          -  

      1,964,725.06 

6386

14202

הראל קופת גמל -משולב סחיר

אפריל

  -0.77% 

     4.91% 

     5.13% 

           -  

           -  

           -  

          -  

           53,673.04 

6597

13414

הראל גמל להשקעה מחקה מדד s&p 500

אפריל

  -1.34% 

   10.73% 

   28.46% 

   45.40% 

           -  

   13.29% 

          -  

      1,028,739.52 

6596

13254

הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר

אפריל

    0.31% 

     1.34% 

     4.43% 

     5.02% 

           -  

     1.65% 

          -  

           37,853.05 

6385

14201

הראל קופת גמל -עוקב מדדים גמיש

אפריל

  -1.47% 

     3.34% 

   11.56% 

           -  

           -  

           -  

          -  

           71,113.07 

6611

9555

הראל גמל השקעה לילד הלכתי הלכה יהודית

אפריל

  -2.11% 

     2.18% 

     8.62% 

     9.32% 

   21.39% 

     3.01% 

   3.95% 

      2,162,519.17 

6612

11375

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

אפריל

  -0.45% 

     1.45% 

     5.99% 

     5.36% 

   13.27% 

     1.76% 

   2.52% 

      1,091,438.07 

6613

11376

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

אפריל

  -1.34% 

     2.79% 

     8.28% 

     9.63% 

   25.37% 

     3.11% 

   4.63% 

         410,707.44 

6614

11377

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון גבוה

אפריל

  -3.16% 

     4.84% 

   14.12% 

   14.69% 

   47.94% 

     4.67% 

   8.15% 

         736,617.42 

6371

1335

הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות

אפריל

  -0.32% 

     0.68% 

     3.29% 

     1.50% 

     7.87% 

     0.50% 

   1.53% 

         201,684.44 

6367

1368

הראל גמל מסלול שקלי

אפריל

  -1.02% 

   -0.91% 

     2.34% 

   -3.16% 

     2.82% 

   -1.06% 

   0.56% 

         123,164.56 

6349

502

הראל גמל מסלול אג"ח

אפריל

  -0.30% 

     1.35% 

     4.66% 

     7.21% 

   18.11% 

     2.35% 

   3.38% 

      2,400,518.15 

6368

1484

הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני

אפריל

  -0.15% 

     1.68% 

     6.99% 

     4.11% 

   10.87% 

     1.35% 

   2.09% 

         100,247.22 

6350

1524

הראל גמל מסלול הלכה

אפריל

  -1.96% 

     2.24% 

     7.82% 

     8.42% 

   20.27% 

     2.73% 

   3.76% 

         190,681.95 

6370

1334

הראל גמל מסלול שקלי טווח קצר

אפריל

    0.32% 

     1.38% 

     4.54% 

     5.78% 

     6.34% 

     1.89% 

   1.24% 

         290,720.20 

6348

857

הראל דקל

אפריל

  -1.61% 

     2.64% 

     8.92% 

     8.38% 

   23.15% 

     2.72% 

   4.25% 

           59,848.51 

6358

154

הראל השתלמות מסלול כללי

אפריל

  -1.37% 

     2.71% 

     8.43% 

   12.03% 

   28.73% 

     3.86% 

   5.18% 

    13,341,565.89 

6359

763

הראל השתלמות מסלול מניות

אפריל

  -3.18% 

     4.85% 

   14.20% 

   15.85% 

   46.95% 

     5.03% 

   8.00% 

      1,545,384.72 

6360

764

הראל השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות

אפריל

  -0.14% 

     1.19% 

     4.19% 

     5.54% 

   14.35% 

     1.81% 

   2.72% 

      1,195,552.42 

6355

416

הראל השתלמות מסלול אג"ח עד 20% מניות

אפריל

  -0.51% 

     1.55% 

     5.39% 

     7.96% 

   19.03% 

     2.59% 

   3.55% 

      2,311,465.86 

6345

438

קרן החיסכון לצבא הקבע כללי

אפריל

  -1.36% 

     2.98% 

     8.99% 

   12.19% 

   29.36% 

     3.91% 

   5.28% 

      4,768,321.28 

6354

566

הראל השתלמות מסלול לטווח ארוך

אפריל

  -1.67% 

     3.12% 

     8.32% 

     9.98% 

   28.96% 

     3.22% 

   5.22% 

         193,025.08 

6363

1034

הראל השתלמות מסלול חו"ל

אפריל

  -0.57% 

     4.87% 

   13.35% 

   18.51% 

   30.93% 

     5.82% 

   5.54% 

         879,380.07 

6361

1369

הראל השתלמות מסלול שקלי

אפריל

  -1.04% 

   -1.26% 

     1.21% 

   -4.19% 

     0.03% 

   -1.42% 

   0.01% 

         180,544.82 

6346

1410

קחצ"ק מסלול ללא מניות

אפריל

  -0.39% 

     0.17% 

     0.52% 

   -2.14% 

     4.38% 

   -0.72% 

   0.86% 

         179,793.45 

6347

1411

קחצ"ק מסלול מנייתי

אפריל

  -3.17% 

     4.84% 

   14.05% 

   14.27% 

   42.21% 

     4.55% 

   7.30% 

         786,441.33 

6344

13649

קרן החיסכון לצבא הקבע - מחקה מדד s&p500

אפריל

  -1.34% 

   10.68% 

   28.37% 

           -  

           -  

           -  

          -  

         806,288.07 

6362

1485

הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

אפריל

  -0.27% 

     0.54% 

     2.30% 

     0.23% 

     6.00% 

     0.08% 

   1.17% 

         159,287.40 

6356

1523

הראל השתלמות מסלול הלכה

אפריל

  -1.97% 

     2.11% 

     7.82% 

     8.46% 

   20.72% 

     2.74% 

   3.84% 

         423,380.80 

6384

13502

הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500

אפריל

  -1.34% 

   10.71% 

   28.42% 

   44.34% 

           -  

   13.01% 

          -  

      3,426,131.35 

6395

14716

הראל השתלמות מסלול כספי

אפריל

    0.31% 

     1.39% 

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

           45,073.57 

6378

739

הראל קמ"פ מסלול מניות

אפריל

  -3.27% 

     4.52% 

   14.00% 

   15.81% 

   56.65% 

     5.01% 

   9.39% 

           30,089.90 

6379

741

הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד

אפריל

  -0.24% 

     0.56% 

     3.33% 

     2.97% 

     7.30% 

     0.98% 

   1.42% 

           49,700.02 

6380

742

הראל קמ"פ מסלול שקלי

אפריל

  -0.99% 

   -0.79% 

     2.44% 

   -2.44% 

     2.09% 

   -0.82% 

   0.41% 

           47,442.68 

6381

743

הראל קמ"פ מסלול אג"ח עד 15% מניות

אפריל

  -0.80% 

     1.35% 

     6.26% 

     5.27% 

   15.05% 

     1.73% 

   2.84% 

         127,177.54 

6372

155

הראל קמ"פ מסלול כללי

אפריל

  -1.53% 

     2.66% 

     8.69% 

     9.19% 

   24.46% 

     2.97% 

   4.47% 

      1,096,243.64 

6373

1296

קופה לפנסיה תקציבית

אפריל

  -1.54% 

     2.74% 

     9.17% 

     8.61% 

   23.89% 

     2.79% 

   4.38% 

           29,689.46 

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

x