לפני גמל נט - תשואות הפניקס השתלמות פנסיה וגמל - אפריל 2024

הפניקס השתלמות פנסיה וגמל

 

 
אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמריאייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/05/2024

סוג מוצר

מ''ה

שם הקופה

תשואה לחודש 04.2024

תשואה מצטברת מתחילת שנה

תשואה מצטברת

תשואה מצטברת

תשואה מצטברת

סטיית תקן (במונחים שנתיים) בהתבסס על 60 חודשים

יתרת נכסים  באלפי ש''ח

 12 חודשים המסתיימים ב- 04.2024

 3 שנים המסתיימות ב- 04.2024

 5 שנים המסתיימות ב- 04.2024

ל - 04.2024

השתלמות

964

הפניקס השתלמות כללי

-1.26%

3.53%

10.27%

11.65%

33.02%

7.74%

13,493,792

968

הפניקס השתלמות מניות

-2.87%

5.91%

15.96%

12.37%

48.19%

15.66%

1,806,432

13264

הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500*

-2.19%

9.29%

26.08%

44.29%

{1}

{1}

7,775,603

8629

הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי

-0.83%

4.45%

12.97%

12.38%

27.71%

8.40%

595,146

גמל

9916

הפניקס גמל לבני 50 ומטה

-1.53%

4.09%

10.92%

9.47%

35.98%

8.61%

8,663,963

9529

הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60

-1.22%

3.53%

10.51%

10.12%

29.94%

7.83%

4,271,247

401

הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

-0.89%

2.11%

7.39%

7.82%

23.29%

6.09%

5,510,886

961

הפניקס גמל מסלול מניות

-3.05%

5.81%

16.02%

12.36%

48.80%

15.64%

930,976

13263

הפניקס גמל מחקה מדד s&p500*

-2.19%

9.31%

26.13%

44.23%

{1}

{1}

4,748,583

גמל להשקעה

7975

הפניקס גמל להשקעה מניות

-3.06%

5.92%

16.29%

12.34%

43.59%

14.56%

271,871

7908

הפניקס גמל להשקעה כללי

-1.29%

3.67%

10.73%

9.26%

29.63%

8.35%

1,649,306

13250

הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500

-2.20%

9.26%

26.12%

44.39%

{1}

{1}

2,499,440

7909

הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי

-0.89%

4.20%

13.97%

11.55%

25.89%

8.01%

100,611

פנסיה

9974

*פנסיה לבני 50 ומטה

-1.19%

4.30%

12.28%

21.70%

47.49%

7.58%

47,330,423

9975

פנסיה לבני 50 עד 60

-0.90%

4.08%

11.47%

19.17%

41.02%

6.71%

7,338,875

9976

פנסיה לבני 60 ומעלה

-0.47%

2.94%

9.07%

14.68%

31.74%

5.23%

2,870,492

2187

פנסיה מסלול מניות

-1.91%

5.04%

13.88%

17.66%

48.47%

11.19%

8,002,942

13335

 *פנסיה מחקה מדד s&p500

-1.23%

7.38%

20.61%

12.04%

{1}

{1}

12,481,471

"

* מאוחד עם מסלול כללי (נסגר ב- 2015)

*

{1} אין למסלול תקופת פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות.

**

(2} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח.

x