זהירות מידע פנים לפניך!

נאשם בשלוש עבירות של שימוש במידע פנים: עמד בקשר שוטף עם בכירים בחברות בהן השקיע. דפוס הפעולה של הנאשם בפוזיציות שלו במניות כלל פעולות מחזוריות כגון: בניית פוזיציה במניה, מכירה לקראת הנפקה צפויה מתוך היערכות להשתתפות בהנפקה והשתתפות בפועל בהנפקה

 

 

 
מידע פנים, איור: פאנדרמידע פנים, איור: פאנדר
 

עובדיה אביצור, עו"ד (כלכלן), עמית סבג, עו"ד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/05/2024

נושא שימוש במידע פנים ובכלל ההבחנה בין מידע פנים למידע פומבי הוא נושא מורכב שלא ידוע ומוכר לציבור הרחב. 

כשמדובר בעובד החברה, הרי שהעובד עלול למצוא את עצמו חשוף למידע פנים ואף לעבור עבירה של שימוש במידע פנים בלי לדעת כל כך. ההכרעה לעיתים קשה מאוד בשל הרף הראייתי המורכב שנדרש להוכחת כוונה פלילית.

כשמדובר בגורם חיצוני לחברה, עלול להיווצר מצב בו סבור גורם חיצוני לחברה כי אינו נכנס להגדרה של איש פנים מאחר ואינו עובד החברה, אבל זו טעות לחשוב כך, מאחר וגם גורמים חיצוניים לחברה עלולים להיכנס להגדרת איש פנים.

לפי חוק ניירות ערך, מידע פנים מוגד כ-"מידע על התפתחות בחברה, על שינוי במצבה, על התפתחות או שינוי צפויים, או מידע אחר על החברה, אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום שינוי משמעותי במחיר נייר ערך של החברה או במחיר נייר ערך אחר, שנייר ערך של חברה הוא נכס בסיס שלו".

איש פנים מוגדר ," (1) דירקטור, מנהל כללי, בעל מניות עיקרי בחברה או אדם אחר שמעמדו או תפקידו בחברה או קשריו עמה נתנו לו גישה למידע פנים ביום שבו נעשה שימוש במידע פנים. בין משפחה של מי מהם, או תאגיד בשליטת מי מהם.

מידע פנים ואנשי פנים הינם נושאים מורכבים ומעניינים גם יחד, חומרת העבירה משמעותית והענישה לפי החוק על העושה שימוש במידע פנים ומקבל מידע פנים הינה אישום פלילי, עונש מאסר וקנס.

תיאור המקרה

הנאשם, רואה חשבון בהכשרתו, החזיק בשנים 2018-2017, בחברת השקעות ובחברות פרטיות, לבד ובשותפות, וכן ביצע השקעות משמעותיות בחברות ציבוריות, לרבות חברות העוסקות בתחום ה"ביומד", כלומר חברות בתעשיית הרפואה, התרופות והמכשור הרפואי.

לפי כתב האישום, דפוס הפעולה של הנאשם בפוזיציות שלו במניות כלל פעולות מחזוריות כדלקמן: בניית פוזיציה במניה; מכירה לקראת הנפקה צפויה מתוך היערכות להשתתפות בהנפקה ולצורך מימון ההשתתפות, בציפייה להשתתפות בהנפקה הצפויה שעתידה להתבצע במחיר מניה נמוך יותר; השתתפות בפועל בהנפקה, וכתוצאה מכך חזרה לפוזיציה בסדרי גודל דומים.

הנאשם עמד הוא בקשר שוטף עם נושאי משרה בכירים בחברות בהן השקיע, לרבות מנכ"לי החברות וכן עם מנכ"ל חברת חיתום והפצה ששימשה כמפיצה בהנפקות של חברות שונות.

מאחר וחברת החיתום שימשה כמפיצה של ניירות הערך, מנכ"ל החברה עונה על הגדרת איש פנים לפי סעיף 52 לחוק.

טענות הצדדים

התביעה עמדה על החומרה בעבירות שימוש במידע פנים, לטענת התביעה, מדובר בתיק שימוש במידע פנים "קלאסי", המאשימה טענה כי מדובר במידע פנים "מובהק", לנאשם היה יתרון על פני יתר המשקיעים מאחר והיה חשוף למידע פנים באמצעות אנשי פנים עימם היה בקשר. 

ההגנה טענה כי אין מדובר באישומים "קלאסיים" בעבירות כלכליות. בפועל, כך נטען, נגרמו לנאשם הפסדים מהפוזיציות שהחזיק באותן חברות. עוד טענה ההגנה, כי קיים היעדר מובהקות של מידע הפנים אליו נחשף הנאשם שאופיין ב"כלליות" מבלי שהנאשם ידע את פרטי דו"חות שהיו עתידים להתפרסם לפני כל הנפקה. 

טענת הגנה נוספת עלתה לעניין מימוש רווחים, בניגוד לתיקים "רגילים" של פשיעה כלכלית, הנאשם השקיע לטווח הארוך ולא מתוך כוונה לממש רווח מהיר.

בית המשפט עמד בעבר על חשיבות ההקפדה על שימוש במידע פנים, כך אמר בעניין זה כבוד השופט מ' חשין בע"פ 4675/97 רוזוב נ' מדינת ישראל: "לא כל הידוע ל"אנשי פנים" ולמקורביהם על הנעשה בחברה ועל מצבה ידוע גם לציבור הרחב, והחוק מבקש לאסור על אלה - אשר מידע-פנים בעל-משמעות בא לידיהם, והמידע אינו ידוע לציבור - כי יעשו עסקות בניירות-ערך של החברה כל-עוד לא פורסם המידע לרבים. טעם האיסור מדבר בעד עצמו, והוא, שאותם מקורבים לא ינצלו את מעמדם - ניצול לרעה בעיני החוק - להיטיב את מצבם (ולהרע ממילא את מצבם של אחרים). כוונת החוק היא למנוע קיומן של עסקות שבהן יש למקורבים עודף-מידע אך בשל נגישותם למידע חשוב בחברה".

העונשים שגזר בית המשפט

הנאשם הורשע בשני אישומים של שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים בחברה אחת ובשימוש במידע פנים בחברה נוספת. בין הצדדים נקשר הסדר טיעון, הנאשם הודה בעובדות כתב האישום ובעבירות המיוחסות לו ובית המשפט גזר את העונשים הבאים - חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות, 6 חודשי מאסר על תנאי ל-3 שנים. קנס בסך 50,000 שקלים או 25 ימי מאסר תמורתו.

הכותבים אינם מייצגים בתיק, מומלץ לקרוא את פסק הדין המלא.

סבג אביצור עורכי דין (קציני ציות), עוסקים במשפט מסחרי מתמחים בדיני בנקאות ורגולציה פיננסית, יו"ר ועדת בנקאות בלשכת עורכי הדין מחוז ירושלים, עו"ד אביצור יוצא המערכת הבנקאית, לשעבר יועץ השקעות, ממונה אכיפה מנהלית וקצין ציות חטיבתי, לעורך דין עובדיה אביצור רישיון ייעוץ השקעות מטעם רשות ניירות ערך(מותלה מרצון).

מימין: עובדיה אביצור ועמית סבג

x