לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח מנורה מבטחים - אפריל 2024

ביטוח מנורה מבטחים

 

 
Image-by-FreepikImage-by-Freepik
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/05/2024

דיווח תשואות לחודש אפריל 2024

שם הקופה

תשואה חודשית אפריל 2024

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד 30.04.2024

תשואה מצטברת ל 12 חודשים המסתיימים ב-30.04.2024

תשואה מצטברת ל 3 שנים המסתיימות ב - 31.03.24

תשואה מצטברת ל 5 שנים המסתיימות ב-31.03.24

 

 

 

 

 

 

קרן ט'

-1.33%

3.40%

11.32%

14.26%

33.54%

קרן י'

-1.17%

3.33%

9.53%

10.72%

27.39%

קרן י' החדשה

-1.17%

3.33%

9.53%

10.72%

27.39%

מנורה ביטוח מניות 

-2.56%

5.79%

16.39%

14.22%

44.98%

מנורה ביטוח מט"ח

0.44%

2.57%

7.63%

18.08%

12.63%

מנורה ביטוח אג"ח 

-0.31%

0.80%

4.94%

2.37%

7.34%

מנורה ביטוח שקלי טווח קצר

0.35%

1.47%

4.52%

5.26%

5.62%

מנורה ביטוח מניות בחו"ל

-1.78%

7.85%

20.76%

24.07%

66.78%

התשואה המחושבת הינה ברוטו נומינלי לפני ניכוי דמי ניהול.

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

x