לפני גמל נט - תשואות מור גמל והשתלמות, אפריל 2024

מור גמל והשתלמות

 

 
אורי קרן, מור גמל, צילום: עמי ארליך פאנדראורי קרן, מור גמל, צילום: עמי ארליך פאנדר
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/05/2024

תשואות מור גמל - אפריל 2024

סוג מוצר

מ"ה

שם קופה

תשואה חודשית בדוח לאוצר

תשואה מתחילת 2024

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

היקף נכסים בדוח לאוצר

 

 

 

%

%

%

 

ש''ח

גמל

12531

אלפא מור תגמולים - מניות

-2.55%

6.76%

16.39%

14.87%

      3,103,076,027 

12532

אלפא מור תגמולים - מדרגות עד 50

-1.48%

4.59%

11.93%

14.71%

      4,751,757,688 

12533

אלפא מור תגמולים - מדרגות 50 עד 60

-1.10%

3.99%

10.21%

14.27%

    12,623,903,950 

12534

אלפא מור תגמולים - מדרגות 60 ומעלה

-0.45%

3.15%

8.72%

13.05%

      7,702,366,294 

12957

אלפא מור תגמולים - אג"ח עד 25% במניות

-0.66%

2.69%

8.70%

12.55%

         663,496,720 

השתלמות

12535

מור השתלמות - כללי

-1.13%

3.88%

10.91%

15.57%

    18,719,120,541 

12536

מור השתלמות - מניות

-2.59%

6.50%

16.86%

16.22%

      5,512,111,889 

12956

מור השתלמות - אג"ח עד 25% במניות

-0.71%

2.64%

9.09%

12.52%

      1,268,523,811 

גמל להשקעה

12537

מור קופות גמל להשקעה - מניות

-2.55%

6.89%

16.94%

12.74%

      2,213,476,384 

12538

מור קופות גמל להשקעה - כללי

-1.17%

3.93%

10.67%

12.94%

      3,765,191,298 

12955

מור קופת גמל להשקעה- אג"ח עד 25% במניות

-0.71%

2.65%

8.93%

10.55%

         368,929,385 

x