לפני גמל נט - תשואות אנליסט קופות גמל אפריל 2024

אנליסט גמל

 

 
Image-by-FreepikImage-by-Freepik
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/05/2024

תשואות אנליסט – חודש אפריל 2024


  תשואה נומינאלית ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול

מספר אישור באוצר

מסלולי קופות הגמל וקרן השתלמות

נכסיםבמיליוני ₪

תשואה נומינאלית מצטברת

Apr-24

מתחילת השנה ינואר 24 - אפריל 24

12 חודשים אחרונים
מאי 23 - אפריל 24

36 חודשים אחרונים
מאי 21 - אפריל 24

60 חודשים אחרונים
מאי 19 - אפריל 24

קרנות השתלמות

962

אנליסט השתלמות כללי

  8,483.3 

-1.78%

2.83%

11.95%

14.50%

34.72%

963

אנליסט השתלמות מניות

   7,021.6 

-3.48%

5.74%

21.07%

20.80%

73.54%

972

אנליסט השתלמות אג"ח

       88.8 

-0.26%

0.74%

4.91%

2.17%

8.20%

973

אנליסט השתלמות אג"ח ממשלתי

       42.2 

-0.45%

-0.09%

3.03%

-0.96%

2.30%

1535

אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר

       97.5 

0.27%

1.30%

4.53%

5.83%

6.07%

8129

אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות

       58.9 

-0.54%

1.15%

5.92%

3.76%

11.19%

8679

אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 20% מניות

     282.5 

-0.83%

1.70%

7.34%

5.29%

15.57%

8779

אנליסט קרן השתלמות חו"ל

   1,264.8 

-1.11%

4.34%

12.34%

20.36%

37.26%

13853

אנליסט קרן השתלמות - מחקה מדד אס אנד פי 500

   1,029.1 

-1.72%

10.10%

26.66%

-

-

קופות גמל להשקעה

7834

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי

   1,812.6 

-1.81%

2.89%

11.96%

13.56%

33.96%

7836

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות

   2,800.6 

-3.48%

5.71%

20.82%

19.93%

71.55%

7837

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אג"ח

       35.7 

-0.24%

0.61%

4.40%

1.28%

5.66%

7839

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר

       31.8 

0.27%

1.32%

4.55%

5.94%

6.30%

7842

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה חו"ל

     341.4 

-1.15%

4.33%

12.42%

19.84%

36.67%

7843

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה פאסיבי- כללי

       14.9 

-1.01%

3.58%

11.84%

11.59%

27.08%

7986

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות

       89.9 

-0.78%

1.76%

7.57%

4.93%

15.22%

13854

אנליסט מסלול גמל להשקעה- מחקה מדד אס אנד פי 500

     720.6 

-1.72%

10.08%

26.62%

-

-

 קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד

11365

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

     433.9 

-1.11%

1.98%

8.09%

6.59%

17.70%

11366

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

     153.6 

-1.80%

3.12%

11.85%

14.44%

33.12%

11367

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

     583.3 

-3.49%

5.88%

20.98%

21.43%

75.56%

קופות גמל

811

אנליסט מסלולית קופת גמל-ישראל

    971.4 

-1.94%

3.74%

14.12%

17.01%

39.60%

9730

אנליסט מסלולית קופת גמל-מסלול לבני 50 ומטה

  2,328.5 

-2.10%

3.35%

13.33%

14.30%

38.77%

813

אנליסט גמל אג"ח

       94.4 

-0.20%

0.70%

4.74%

1.80%

7.69%

814

אנליסט גמל מניות

   2,856.1 

-3.45%

5.71%

20.99%

20.31%

73.95%

815

אנליסט גמל שקלי טווח קצר

       63.4 

0.28%

1.31%

4.57%

5.86%

6.17%

817

אנליסט גמל מניות חו"ל

   1,127.0 

-2.61%

8.01%

25.30%

32.86%

84.39%

818

אנליסט גמל חו"ל

   1,078.0 

-1.09%

4.36%

12.61%

20.69%

37.81%

1412

אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל

       19.7 

-0.47%

-0.03%

3.01%

-0.88%

1.89%

8128

אנליסט מסלולית קופת גמל-אג"ח עד 10% במניות

       55.4 

-0.61%

1.05%

5.91%

2.93%

10.44%

9731

אנליסט מסלולית קופת גמל-מסלול לבני 50-60

  3,268.3 

-1.74%

2.84%

11.71%

12.76%

32.90%

9732

אנליסט מסלולית קופת גמל-מסלול לבני 60 ומעלה

   1,076.1 

-1.13%

1.79%

8.01%

7.16%

18.54%

13855

אנליסט מסלול גמל - מחקה מדד אס אנד פי 500

     351.9 

-1.75%

10.05%

26.40%

-

-

14280

אנליסט גמל מסלול משולב סחיר

       10.5 

-1.39%

3.42%

10.88%

-

-

14279

אנליסט גמל מסלול עוקב מדדים גמיש

       81.1 

-2.46%

7.74%

34.50%

-

-

מרכזית לפיצויים

118

אנליסט פיצויים כללי

    346.9 

-1.82%

3.13%

11.97%

12.50%

32.09%

1413

אנליסט מרכזית לפיצויים ממשלתי

         3.8 

0.16%

1.18%

4.60%

3.00%

3.80%

 

סה"כ נכסים (במיליוני ₪): 

39,119.3 

 

 

 

 

 

ט.ל.ח.  אין במידע על תשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.


x