לפני גמל נט - תשואות אלטשולר שחם גמל השתלמות ופנסיה - אפריל 2024

 

 
גלעד אלטשולר, צילום: פאנדרגלעד אלטשולר, צילום: פאנדר
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/05/2024

תשואות קופות הגמל של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
אפריל 2024
שם הקופה

תשואה לחודש אפריל 2024

תשואה מצטברת מינואר עד אפריל 2024

תשואה  שנתית ל-12 חודשים אחרונים 5.2023 עד 4.2024 

תשואה מצטברת 5.2021 עד 4.2024 (36 חודשים)

תשואה מצטברת 5.2019 עד 4.2024 (60 חודשים)

סך נכסים באלפי ₪  30.04.24 

 

אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי

-1.12%

3.54%

9.65%

4.76%

23.85%

               36,733,310 

1093

אלטשולר שחם השתלמות מסלול מניות

-2.31%

6.71%

16.99%

5.32%

34.42%

                 5,945,464 

1377

אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' 

-1.44%

3.95%

10.63%

4.14%

26.61%

                    827,533 

1290

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות

-0.31%

0.87%

4.66%

4.72%

18.95%

                 5,593,909 

558

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

0.00%

0.52%

3.73%

4.58%

14.98%

                    658,301 

1378

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ממשלות 

-0.04%

0.21%

3.11%

4.05%

11.60%

                    224,695 

1399

אלטשולר שחם השתלמות מסלול כספי 

0.41%

1.47%

4.44%

6.56%

6.82%

                    374,324 

1398

אלטשולר שחם השתלמות הלכה

-1.22%

3.22%

10.15%

4.75%

0.00%

                    286,219 

12256

 

 

 

 

 

 

 

 

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ללא מניות

0.03%

0.53%

3.76%

5.24%

15.83%

                    781,059 

1376

אלטשולר שחם גמל מסלול מניות

-2.27%

6.69%

16.89%

4.74%

34.55%

                 2,684,665 

1375

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ממשלות 

-0.04%

0.20%

2.88%

3.20%

10.51%

                    222,166 

1395

אלטשולר שחם גמל מסלול כספי 

0.45%

1.48%

4.34%

6.55%

6.79%

                    405,323 

1394

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

-1.33%

4.16%

11.09%

4.29%

25.95%

                 5,352,278 

9950

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

-1.06%

3.35%

9.14%

4.34%

23.76%

               30,261,415 

9951

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

-0.48%

1.81%

6.45%

4.37%

19.55%

                 9,207,592 

9952

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח עד 15% מניות

-0.34%

0.96%

4.45%

5.21%

17.49%

                 3,113,031 

472

 

 

 

 

 

 

 

 

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

-1.20%

4.62%

12.78%

12.10%

38.23%

               16,870,914 

9757

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

-0.93%

4.19%

11.95%

12.60%

33.99%

                 3,729,795 

9758

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

-0.36%

2.48%

8.34%

12.17%

29.57%

                 1,629,116 

9759

קרן פנסיה מקיפה הלכה

-1.03%

3.69%

11.79%

12.40%

34.01%

                    266,718 

9760

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות

-1.43%

5.74%

15.07%

10.71%

44.76%

                 2,985,153 

12419

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים

0.45%

3.01%

9.74%

25.02%

40.23%

                        7,370 

2196

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (מסלול חדש)

0.44%

2.92%

9.08%

23.40%

38.30%

                 1,603,445 

12138

קרן פנסיה כללית מסלול למקבלי קצבה - מסלול חדש

-1.47%

-0.92%

0.46%

-4.81%

0.00%

                      74,215 

12139

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים

0.00%

-1.23%

0.00%

0.00%

0.00%

                           232 

8580

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

-1.37%

4.26%

11.54%

3.96%

24.44%

                    401,074 

9761

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

-1.10%

3.88%

11.01%

5.43%

24.17%

                    112,712 

9762

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

-0.56%

2.01%

6.83%

3.59%

19.24%

                      62,853 

9763

אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות

-2.30%

6.95%

17.64%

4.78%

0.00%

                    126,418 

13211

אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה

-1.43%

3.89%

0.00%

0.00%

0.00%

                        2,280 

13212

 

 

 

 

 

 

 

 

אלטשולר שחם חסכון פלוס כללי

-1.15%

3.58%

9.99%

4.22%

22.14%

                 4,735,610 

7798

אלטשולר שחם חסכון פלוס מניות

-2.33%

6.74%

17.05%

5.46%

34.19%

                 3,668,184 

7799

אלטשולר שחם חסכון פלוס אגח עד 15% מניות

-0.26%

1.21%

5.31%

4.62%

17.48%

                    826,635 

7800

אלטשולר שחם חסכון פלוס ללא מניות

0.04%

0.51%

3.52%

3.14%

13.43%

                    156,737 

7801

אלטשולר שחם חסכון פלוס כספי

0.34%

1.42%

4.55%

6.49%

6.74%

                      71,942 

7802

אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה

-1.23%

3.23%

10.10%

4.06%

20.32%

                    124,165 

12257

 

 

 

 

 

 

 

 

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

-0.52%

1.91%

6.64%

4.84%

20.07%

                    919,605 

11325

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

-1.15%

3.67%

10.27%

5.44%

24.11%

                 1,728,871 

11326

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

-2.34%

6.68%

17.02%

5.71%

35.90%

                 4,970,160 

11327

אלטשולר שחם חסכון לילד הלכה

-1.24%

3.09%

10.04%

4.62%

22.06%

                    783,369 

11328

 

 

 

 

 

 

 

 

אלטשולר שחם פיצויים כללי

-1.00%

3.40%

9.14%

6.38%

27.65%

                    546,634 

1094

אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות

-0.22%

0.98%

4.49%

3.66%

17.63%

                    122,098 

588

אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות

-0.01%

0.53%

3.00%

2.41%

13.61%

                      15,210 

1417

אלטשולר שחם פיצויים כספי

0.33%

1.41%

4.52%

0.00%

0.00%

                      29,633 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

אלטשולר שחם גמל פאסיבי - מדדי מניות

-2.67%

9.44%

24.05%

16.24%

50.38%

                    596,887 

989

אלטשולר שחם גמל הלכה

-1.58%

3.13%

12.16%

10.41%

23.61%

                    192,602 

2017

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 ומטה

-1.43%

4.39%

11.83%

5.37%

21.98%

                    189,472 

9844

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 עד 60 

-1.10%

3.47%

9.61%

5.84%

21.81%

                    405,413 

9845

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה 

-0.56%

2.02%

7.02%

5.74%

17.23%

                    153,906 

9846

אלטשולר שחם קמה

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                              -   

1219

אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה

-1.12%

3.70%

10.57%

5.33%

18.89%

                      47,520 

872

אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח 

0.07%

0.40%

3.23%

4.77%

8.30%

                      87,918 

1309

אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי 

-1.40%

3.66%

12.02%

5.40%

21.97%

                      26,784 

1912

 

 

 

 

 

 

 

 

אלטשולר שחם פנסיה כללית פאסיבי - מדדי מניות

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                      17,990 

13820

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה פאסיבי - מדדי מניות

-1.55%

6.76%

17.68%

0.00%

0.00%

                    350,575 

13819

 

 

 

 

 

 

 

 

אלטשולר שחם גמל משולב סחיר

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                    484,979 

14353

אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים - גמיש

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                    142,864 

14354

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                        4,050 

14234

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים - גמיש

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                      14,361 

14235

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                        3,867 

14302

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים - גמיש

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                      23,161 

14303

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול משולב סחיר

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                             28 

14304

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול עוקב מדדים - גמיש

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                           257 

14305

 

 

 

 

 

 

 

 

אלטשולר שחם גמל עוקב מדדS&P 500

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                    164,791 

14858

אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                    508,781 

14863

אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                    467,695 

14862

אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                    173,177 

14864

אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                    300,971 

14865

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדד S&P 500

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                    504,365 

14850

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול עוקב מדד S&P 500

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                      15,581 

14854

אלטשולר שחם השתלמות כללי פאסיבי

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

                      29,674 

15028


x