לפני גמל נט - תשואות ילין לפידות גמל והשתלמות אפריל 2024

ילין לפידות גמל והשתלמות

 

 
יאיר לפידות, מנכ״ל משותף, ילין לפידות, צילום: יח״ציאיר לפידות, מנכ״ל משותף, ילין לפידות, צילום: יח״צ
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/05/2024

תשואות לחודש אפריל 2024 - ילין לפידות


שם קופה

תשואה שנתית ממוצעת- 12 חודשים

תשואה שנתית ממוצעת- 24 חודשים

תשואה שנתית ממוצעת- 36 חודשים

תשואה שנתית ממוצעת- 60 חודשים

תשואה מצטברת 60 חודשים

תשואת החודש- אפריל 2024

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה מצטברת בשנת 2024

שווי נכסים לסוף חודש אפריל 2024 (אלפי ₪) - נטו

גמל מסלול מניות

19.30%

7.10%

7.45%

10.15%

62.14%

-2.51%

24.04%

5.56%

                        3,594,503 

גמל מסלול לבני 50 עד 60

11.57%

4.56%

4.56%

6.05%

34.16%

-1.54%

14.31%

2.92%

                      10,657,903 

השתלמות מסלול כללי

11.54%

4.53%

4.50%

6.07%

34.27%

-1.55%

14.13%

2.91%

                      19,866,805 

השתלמות מסלול מניות

19.07%

7.18%

6.98%

10.35%

63.63%

-2.63%

22.43%

5.43%

                        6,871,441 

גמל מסלול לבני 50 ומטה

12.74%

5.05%

4.86%

6.83%

39.13%

-1.79%

15.30%

3.28%

                        3,093,990 

גמל מסלול לבני 60 ומעלה

7.60%

2.83%

2.58%

3.76%

20.25%

-1.41%

7.95%

1.25%

                        2,921,938 

גמל להשקעה מסלול כללי

11.80%

4.80%

4.25%

5.88%

33.09%

-1.54%

13.30%

3.00%

                        2,305,960 

גמל להשקעה מסלול מניות

19.13%

7.31%

6.89%

10.14%

62.08%

-2.65%

22.14%

5.41%

                        1,783,969 

x