מור גמל ופנסיה מזנקת כ-48% ברווח הנקי ומחלקת לראשונה דיבידנד בהיקף של כ-20 מיליון שקל

חברת הגמל והפנסיה מור המנהלת נכסים בהיקף של כ-75.3 מיליארד שקלים רושמת זינוק של כ-48% ברווח הנקי ברבעון הראשון לעומת לרבעון המקביל אשתקד ותחלק לראשונה דיבידנד בהיקף של כ-20 מיליון שקל

 

 

 
אלדד צינמן, מנכ״ל מור גמל ופנסיהאלדד צינמן, מנכ״ל מור גמל ופנסיה
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/05/2024

מור גמל ופנסיה פרסמה את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2024 מהם עולה כי החברה ממשיכה לצמוח בכל הפרמטרים. הרווח לפני מס עמד ברבעון זה על כ-19.8 מיליון שקלים, לעומת כ-12.4 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד – עלייה של כ-60%. 

החברה העלתה את תחזית הרווח השנתית לשנת 2024. לפי התחזית המעודכנת, הרווח הכולל לפני מס צפוי לעמוד בשנת 2024 על כ-68 עד 75 מיליון שקלים. 

הרווח הנקי ברבעון הראשון של השנה עמד על כ-12 מיליון שקלים, עלייה של כ-48% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

הכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2024 עמדו על כ-126 מיליון שקלים, צמיחה של כ-23% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, וזאת לאור העלייה המשמעותית בהיקף הנכסים המנוהלים.

דירקטוריון מור גמל ופנסיה אישר חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-20 מיליון שקלים – לראשונה מאז הונפקה החברה לפני כשנתיים.

נכון ל-15 במאי 2024 היקף הנכסים המנוהלים על ידי מור גמל ופנסיה עמד על כ-75.3 מיליארד שקלים. בתחום קרנות הפנסיה, שהחלו את פעילותן בחודש מאי 2022, מנהלת החברה כ-5.8 מיליארד שקלים. נציין כי בדוחות השנתיים לשנת 2023 פורסם כי החברה מעריכה שבשנת 2024 צפויה צמיחה של לפחות 50% בהיקף הנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה, וכי היא סיימה את שלב השקעות ההקמה המהותיות במגזר הפנסיה. 

מור גמל ופנסיה מנהלת קופות גמל לחיסכון, קופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות, קרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית. קרן הפנסיה המקיפה של מור גמל ופנסיה נבחרה בהליך תחרותי על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כקרן פנסיה נבחרת. 

חברת האם של מור גמל ופנסיה, י.ד. מור השקעות, הוקמה לפני כ- 18 שנים וגם היא נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל משנת 2017. 

יצוין כי ההודעה כוללת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר התממשותו אינה ודאית ותלויה, בין היתר, באירועים וגורמים שאינם בשליטת החברה.

x