בגין הפרת חוק התחרות: עיצומים כספיים יוטלו על מזרע וזילבר

הממונה על התחרות פרסמה להערות הציבור צו מוסכם לפיו יוטלו עיצומים כספיים בסך 1.4 מיליון שקל על מזרע וזילבר בשל הפרות של חוק התחרות במהלך מו"מ לקראת עסקת מיזוג

 

 
הפרת חוק התחרות / תמונה: Dreamstimeהפרת חוק התחרות / תמונה: Dreamstime
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/05/2024

הממונה על התחרות פרסמה היום להערות הציבור צו מוסכם בינה לבין מזרע (מקבוצת טיב טעם) וזילבר.  במסגרת ההסכמות אליהן הגיעה הממונה עם זילבר ומזרע, הן תשלמנה סך של כ – 1.4 מיליון ש"ח לאוצר המדינה, וזאת בשל הפרות של חוק התחרות. 

ההפרות התרחשו במסגרת מיזוג שנערך בין מזרע לזילבר, והובא לאישור הממונה כנדרש בחוק. על-פי בדיקת הממונה על התחרות, טרם אישור המיזוג בין הצדדים הועברו מזילבר למזרע מסמכים המכילים מידע מסחרי רגיש תחרותית, באופן שחורג מכללי ההתנהגות המופיעים בגילוי דעת 2/14 שפרסמה הממונה על התחרות, אשר עוסק בחשיפת מידע טרם עסקה בין מתחרים. 

העברת מידע כחלק מביצוע בדיקות נאותות ומהיערכות למיזוג היא חיונית להבהרת מצב החברות טרם המיזוג. יחד עם זאת, כפי שמפרט גילוי הדעת, לא ניתן  להעביר מידע בין מתחרים באופן שאינו מוגבל, בשל החשש שהעברות מידע שכאלה יפחיתו את התחרות ביניהם.

בין מזרע וזילבר, הועבר מידע רגיש, מבלי שננקטו אמצעי הזהירות הנדרשים. כך למשל הועברו רשימה מפורטת של לקוחות ופרטי הקשר עמם, כולל סוג הלקוח ומוצרי בשר לבן טרי ומוצרים ייחודיים שרוכש הלקוח; החובות, ויתרות החובה של כל לקוח; תנועות החשבון של זילבר וההכנסות שצפויות להתקבל (לפי לקוח) תנאי האשראי של כל לקוח; השוואת מכירות לכל לקוח בין השנים 2021-2020; מספר משלוחים שבועיים לכל לקוח; משקל המוצרים שנרכשו לכל לקוח בדצמבר 2021; מידע על מחירי המכירה, ועל המלאים של מוצרי זילבר, לרבות כמות ועלות המוצרים שבמלאי, ונתוני מכירות של מוצרי זילבר.

מקבץ המסמכים שעבר כאמור, נוגע בין היתר ללקוחות ולספקים של זילבר, ומאפשר גם פילוח וסיווג שלו ברזולוציה גבוהה, דבר העלול להפחית את אי הוודאות העסקית בה הייתה שרויה מזרע ביחס לפעילות העסקית של זילבר.

חלק מהמידע הועבר למספר גורמים במזרע, ובהם מנהלים ועובדים במזרע, בחברת האם של מזרע ובזרוע ההפצה שלה, והם לא  הוגבלו בהעברת המידע הרגיש לעובדים נוספים בתוך מזרע. 

נוסחו המלא של הצו המוסכם מפורסם באתר רשות התחרות ועומד להערות הציבור ל-30 יום.

x