קרסו נדל"ן פותחת את השנה עם קצב מכירות

מתחילת השנה מכרה החברה 106 יח"ד תמורת 358 מיליוני שקלים ומציינת כעת כי נחתמו 50 בקשות רכישה נוספות - עלייה משמעותית ביחס למכירות של כ-153 יח"ד לאורך כל שנת 2023. המניה יורדת ב-1.74%-

 

 

 
דן פרנס, מנכ״ל קרסו נדל״ן, צילום: לני בן בשטדן פרנס, מנכ״ל קרסו נדל״ן, צילום: לני בן בשט
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/06/2024

מתחילת 2024 קרסו נדל"ן החלה בשיווק של 3 פרויקטים חדשים וצפויה להכפיל פי 4 את מלאי הדירות לשיווק בשנה הקרובה, בנוסף ביצעה עסקאות שהגדילו את צבר הדירות למכירה של החברה בכ- 1,000 יח"ד עם שותפים. 

הרווח הנקי צמח פי 2.5 ל- 8.3  מיליון ש"ח.

קרסו ממשיכה להפגין איתנות פיננסית, עם הון עצמי בסך של כ- 1.293 מיליארד ₪ המיוחס לבעלי המניות ויחס הון עצמי למאזן העומד על כ- 34%.

דן פרנס, מנכ"ל קרסו נדל"ן: " מתחילת 2024 מכרנו 106 יח"ד ובידינו 50 בקשות רכישה חתומות, שצפויות להתממש לחוזי מכר בתקופה הקרובה. זאת, לעומת 153 יח"ד בכל שנת 2023. לצד זאת, פתחנו לשיווק 3 פרויקטים חדשים ובמהלך השנה הקרובה אנחנו צפויים להתחיל בשיווק של כ-  2,000 יח"ד חדשות וכ- 29 אלף מ"ר של לוגיסטיקה, מסחר ותעסוקה. הודות לאיתנות הפיננסית של קרסו, הגדלנו משמעותית את צבר יחידות הדיור של החברה באמצעות רכישת השליטה בחברת יושפה, הגדלת חלקנו בפרויקט ראש פינה בחולון  וחתימה על עסקה במתחם השוק הבריטי בת"א -אלו יפגשו את הביקושים הערים שאנו עדים להם בחודשים האחרונים."

קרסו נדל"ן מחברות הנדל"ן המובילות בישראל, הפועלת ליצירת סגנון חיים נשאף ומתקדם ללקוחותיה, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2024.  

הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2024 הסתכמו בכ- 105 מיליוני ₪, ה- NOI של הנכסים המניבים צמח בכ- 17% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ- 18 מיליוני ₪, הרווח הגולמי ממכירות מקרקעין, דירות ושירותיי בנייה הסתכם לסך של כ- 16 מיליוני ₪, שיעור הרווחיות הגולמית הגיע לכ- % 19 והרווח הנקי הסתכם בכ- 8 מיליוני ₪. 

לחברה איתנות פיננסית גבוהה, המתבטאת בהון העצמי המיוחס לבעלי מניותיה, המסתכם בכ- 1.293 מיליארד ₪. ההון עצמי של החברה מהווה כ- 34% ממאזן החברה והיחס השוטף הינו 1.85. הנדל"ן להשקעה של החברה גדל והסתכם לסך של כ-1.902 מיליארד ₪, עליה הנובעת מרכישת והשבחת נכסים, במהלך תקופת הדוח. לחברה יתרות מזומנים חופשיות בסך של כ- 184 מיליוני ₪ (לצד כ- 20 מיליוני ₪ מזומנים בחשבונות הליווי). 

במגזר היזמי, ללא הפרויקטים של יושפה ומתחם השוק הבריטי,  לחברה 54 פרויקטים בשלבי התכנון והביצוע, מתוכם 43 פרויקטים הם מסוג התחדשות עירונית. בסה"כ פרויקטים אלו כוללים כ- 10.3 אלפי יח"ד לשיווק (ביחד עם שותפים) הצפויות להניב הכנסות של כ-22.2 מיליארדי ₪ ורווח גולמי של כ- 4.5 מיליארדי ₪ במהלך השנים הבאות. ליום 30 במאי 2024 לחברה 1,340  יח"ד בשיווק בפרויקטים השונים, מתוכן נמכרו 783 יח"ד, המהוות 58% מהמלאי לשיווק בתמורה כספית כוללת של כ- 2.3 מיליארדי ש"ח (ללא מע"מ). בתקופת הדוח נמכרו 75 יח"ד בתמורה כספית של כ- 224 מיליוני ₪ (ללא מע"מ) ולאחריו נמכרו עוד 31 יח"ד בחוזי מכר מחייבים.

בנוסף, מתחילת השנה, קרסו הגדילה את מלאי הדירות למכירה בתחום המגורים עם רכישת אחזקות בחברת יושפה שלה 23 פרויקטים של תמ"א (הריסה ובניה) ברובעים 3-4 ת"א וכן 5 מתחמי פינוי בינוי, הכוללים בסה"כ 731 יח"ד לשיווק. כמו כן נכנסה כשותפה בפרויקט מתחם השוק הבריטי בדרום ת"א הכולל למעלה מ- 100 יח"ד והגדילה אחזקתה במתחם ראש פינה בחולון לכ- 80% הכוללים עוד 180 יח"ד לקרסו. בנוסף בינואר,  אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בת"א תב"ע ברח' מקווה ישראל בחולון להקמת מתחם מגורים הכולל הקמת כ- 552 יח"ד מתוכן 381 יח"ד לשיווק.

לאחר תקופת הדוח פורסמה החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א, במסגרתה אושרה תוכנית המתאר המקומית "ריב"ל קרסו" , תוכנית "מרחב ריב"ל קרסו", הנמצאת על חטיבת קרקע בשטח כולל של כ- 13.2 דונם בין הרחובות יגיע כפיים, יד חרוצים וריב"ל. התוכנית כוללת הקמת מרחב עירוני חדש מעורב שימושים בשטח בנוי של כ-158 אלף מ"ר עילי שיכלול 3 מגדלים חדשים מעל מבנה לשימור, בהם יוקמו 410 יח"ד (מתוכן 144 לדיור בהישג יד) בשטח כולל של כ- 37 אלף מ"ר, כ- 111 אלף מ"ר למסחר, תעסוקה ומלונאות וכ- 9.5 אלף מ"ר לשטחי ציבור.

קרסו מקדמת פתיחה של פרויקטים בתכנון הצפויים להתחיל בביצוע במהלך השנה העוקבת, חלקם ביחד עם שותפים, הכוללים כ- 2,000 יח"ד למכירה וכ-29 אלף מ"ר לוגיסטיקה, מסחר ותעסוקה 

לגרף קרסו נדל״ן לחצו כאן

78 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 19.77 מיליון בקרסו נדל״ן
קרנות נאמנות שמחזיקות את קרסו נדל״ן. לרשימה המלאה
x