דיסקונט: "להערכתנו לא צפוי שינוי בריבית במהלך 2024"

הכלכלנית הראשית בבנק דיסקונט מסבירה כי נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי מצביעים על המשך גידול מתון בצריכה הפרטית - גידול מתון ביצוא שירותי הייטק במקביל לעלייה בהיקף גיוסי ההון של החברות משדרים אופטימיות

 

 

 
קמפוס דיסקונט, צילום: איל תגרקמפוס דיסקונט, צילום: איל תגר
 

נירה שמיר, כלכלנית ראשית בבנק דיסקונט
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/06/2024

נקודות עיקריות:

בעולם:

ארה"ב: הנתונים מצביעים על התמתנות הצריכה הפרטית והאטה בכלכלה האמריקאית.

גוש האירו: האינפלציה הפתיעה מעלה, האבטלה הפתיעה מטה אך ה-ECB יפחית ריבית השבוע.

כיוון לעתיד: ההאטה בפעילות תאפשר לפד להפחית ריבית בספטמבר עד ל-4.9% בסוף השנה, במידה והאינפלציה תמשיך לרדת לכיוון היעד.

בישראל:

כצפוי, בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי, ולהערכתנו, לא צפוי שינוי בריבית במהלך 2024. 

נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי מצביעים על המשך גידול מתון בצריכה הפרטית.

גידול מתון ביצוא שירותי הייטק במקביל לעלייה בהיקף גיוסי ההון של החברות משדרים אופטימיות.

כיוון לעתיד: שוק האג"ח המקומי יושפע במהלך השבוע, בנוסף למגמה הגלובלית, מהמצב הגיאופוליטי ומנתוני הגירעון לחודש מאי.

ארה"ב

מדד ה- PCEלאינפלציה, המדד אליו מתייחס הפד, התמתן בהתאם לציפיות המוקדמות וירד ל-2.7%, אולם סביבת האינפלציה עדיין גבוהה מדי. במקביל, אינפלציית הליבה נותרה יציבה ברמה של 2.8%, בהתאם לציפיות. נתוני האינפלציה תומכים בעמדת הפד לשמור על הריבית ברמתה הנוכחית למשך מספר חודשים נוספים על מנת לראות שהאינפלציה ממשיכה לרדת לכיוון היעד, ויאפשרו הפחתת ריבית החל מספטמבר.

בחודש אפריל נרשמה התמתנות בהוצאות הצרכנים שהתכווצו ב-0.1%, על רקע התכווצות ברכישת מוצרים וגידול מתון בלבד ברכישת שירותים. החולשה בצריכה מצביעה על התרחבות איטית בלבד בצריכה הפרטית ברבעון השני, בהמשך לנתוני הרבעון הראשון שעודכנו מטה מ-1.6% ל-1.3%, בעקבות עדכון מטה לקצב ההתרחבות של הצריכה הפרטית. התמתנות הצריכה הפרטית מגבירה את תשומת הלב לנתוני שוק העבודה שיפורסמו ביום שישי הקרוב, מכיוון שהכיוון של שוק העבודה יאשר או יפסול את התיזה החדשה בשווקים, לפיה כלכלת ארה"ב משנה כיוון.

גוש האירו

קצב האינפלציה בגוש האץ ל-2.6% והליבה האצה ל-2.9% במאי, לעומת 2.7% באפריל, בעקבות עלייה במחירי השירותים. במקביל, נרשמה ירידה מפתיעה באבטלה ל-6.4%, רמת שפל חדשה. למרות ההאצה באינפלציה והירידה באבטלה, ה-ECB צפוי להפחית ריבית בישיבתו השבוע ל-3.75%.

גלובלי

מדד מנהלי הרכש בסין ירד ל-51 נקודות במאי, לעומת 51.7 באפריל, בעקבות ירידה חדה מהצפוי במדד בתעשייה ל-49.5, רמה המצביעה על התכווצות, על רקע ירידה בתפוקה ובהזמנות חדשות. מנגד, במדד מנהלי הרכש בשירותים נרשמה יציבות. סביר להניח כי התמיכה הממשלתית תוביל לשיפור בפעילות הכלכלית בחודשים הקרובים.

ישראל

כצפוי בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי, בהחלטתו האחרונה, כאשר סוגיית האינפלציה שבה ותפסה מקום מרכזי, זאת על רקע העלייה בפועל, כמו גם העלייה בציפיות הריבית. הסיכונים להאצה אפשרית באינפלציה, מתמקדים במספר גורמים ובהם: התפתחויות גיאופוליטיות, פיחות בשקל, מגבלות ההיצע המתמשכות בענף הבניה והתעופה, התפתחויות פיסקאליות ומחירי הנפט בעולם. יש לציין, כי האצה בשכר להערכת בנק ישראל, לפי שעה, אינה מהווה איום אינפלציוני שכן היא מלווה בגידול משמעותי בפריון לעובד במגזר העסקי. בנוסף, הודגש בהודעת הריבית כי הפרמטרים הפיננסיים מוסיפים לשקף חוסר יציבות, וביניהם, תשואות האג"ח שבמגמת עלייה בתקופה הנסקרת, יותר מאשר המגמה העולמית, תנודתיות שוק המט"ח, עלייה בפרמיית הסיכון (מרווח האג"ח הדולריות ממשלת ישראל הנקובות בדולר לעומת אג"ח ארה"ב) ומרווח ה-CDS שממשיך לשהות ברמות גבוהות. מנגד, צויינו לחיוב מספר אינדיקטורים המצביעים על כך שהפעילות במשק מוסיפה להתרחב, ביניהם, היקף הרכישות בכרטיסי אשראי, ייצוא שירותים ללא תיירות, עלייה בקצב גיוסים של חברות הזנק וכן המשך מגמת שיפור בשוק העבודה.

להערכתנו, לנוכח העובדה שבנק ישראל בוחן בראש ובראשונה את הפרמטרים הפיננסיים, לרבות האינפלציה, שצפויה להאץ עד סוף השנה לקצב שנתי של 3.6%, לא צפוי שינוי בריבית במהלך 2024. בנוסף יש לציין כי לראשונה מזה כשנה, בשבוע החולף עלו ציפיות האינפלציה לשנה מעל 3%.

נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי מצביעים על המשך גידול מתון בצריכה הפרטית, לאחר התיקון החד, שהגיע בעקבות הירידה הדרמטית עם פרוץ המלחמה. הצריכה הפרטית נתמכת בשוק עבודה, שחזר כמעט לתעסוקה מלאה, ובהעברות של הממשלה למשקי בית (מילואים ומופנים). עם זאת, בחודשים האחרונים ראינו שינוי בתמהיל העסקות, עם עלייה בהוצאות על שירותי טיסות ותיירות, בילוי ופנאי, ומנגד ירידה בצריכת מוצרי תעשיה, בעיקר בתחום תעשיית הרהיטים, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. נזכיר, כי סך הצריכה הפרטית (למעט מכוניות) ברבעון הראשון של השנה היתה נמוכה בכ-1% בהשוואה לערב המלחמה. 

יצוא שירותי הייטק (ללא חברות הזנק) צמח ברבעון הראשון של השנה בכ-3.5% לעומת הרבעון האחרון אשתקד, והיה גבוה בכ-1% לעומת רמתו ערב המלחמה. במקביל, מעניין לציין, כי במהלך החודשים אפריל-מאי גייסו חברות הייטק כ-2.3 מיליארד דולר לעומת 1.6 מיליארד דולר ברבעון הראשון של השנה ו-1.7 מיליארד דולר ברבעון השלישי אשתקד. אמנם, העלייה בהיקף הגיוסים מושפעת, במידה רבה, ממספר מצומצם של גיוסים גדולים במיוחד, עם זאת, השילוב של העלייה ביצוא לצד העלייה בגיוסי ההון, מספק מקום לאופטיות זהירה באשר לענף שירותי ההייטק.

להלן הנתונים הצפויים להתפרסם השבוע: ארה"ב: מדד מנהלי הרכש  (3/6), שוק העבודה (7/6) גוש האירו: החלטת ריבית, מכירות קמעונאיות (6/6); ישראל: שכר ממוצע למשרת שכיר 3/24 (04/6), סקר הערכת מגמות בעסקים 5/24 (06/6), הגירעון בתקציב המדינה 5/24 (במהלך השבוע).

אג"ח ממשלתי בחו"ל 

התשואות האמריקאיות ל-10 שנים עלו בחדות במחצית הראשונה של השבוע בעקבות ביקוש חלש להנפקות אג"ח ממשלת ארה"ב, על רקע החששות מפני הגידול בגירעון וצרכי הגיוס הגדלים. עם זאת, הנתונים על התמתנות הצריכה הפרטית ברבעון הראשון ובאפריל, הובילו לירידת תשואות, ובסיכום שבועי עלו התשואות הארוכות ב-4 נ"ב בלבד.

שוק האג"ח הממשלתיות בישראל 

בשוק המקומי בדומה לאג"ח האמריקאיות, נרשמה עליית תשואות, לאורך כל העקום, בארבעת ימי המסחר הראשונים של השבוע, אולם אלו התמתנו לקראת סוף השבוע שעבר ובפתיחת השבוע הנוכחי, ירידה שנתמכה, להערכתנו, גם בהקמת הועדה לבחינת צרכי הביטחון. כך, שבסיכום שבועי עלו התשואות בכ-3 נ"ב לאורך כל העקום. כפי שציינו בשבוע שעבר, לראשונה מזה תקופה ארוכה (2011) התשואות ל-10 שנים עברו את ה-5% ועומדות היום על 5.06%. פער התשואות ל-10 שנים בין ישראל לארה"ב נשאר בדומה לשבוע שעבר ברמה של 55 נ"ב. עליית התשואות השקליות לוותה בעלייה בתשואות הריאליות בכל הטווחים בממוצע של 13 נ"ב. התשואה הריאלית ל- 10 שנים עומדת על 2.24%, רמה גבוהה מאוד, שנרשמה לאחרונה במהלך ימים בודדים מאז פרוץ המלחמה (וקודם לכן ב-2014). עליית התשואות השקליות והצמודות, כמו גם הפער מול ארה"ב, משקפת עלייה בפרמיית הסיכון של מדינת ישראל, לנוכח העלייה החדה בגירעון הממשלתי ובהיקף הגיוסים של האוצר.

סחורות

מחיר הנפט ירד ב-0.6% בהמתנה לדיון באופ"ק שנערך היום בנושא הארכת תוקף  ההסכם לקיצוץ התפוקה היומית בהיקף של 2 מיליון חביות. סביר להניח כי לאור כוונת ערב הסעודית למכור מניות של חברת הנפט הלאומית אראמקו, הסעודים ינסו להאריך את ההסכם לקיצוץ התפוקה, על מנת למנוע ירידה חדה במחיר הנפט ופגיעה בהנפקה.

מחיר הזהב רשם ירידה של 0.8% בעקבות המשך מימוש רווחים.

שוק המט"ח

השקל נחלש בשיעור של 1.2%, למרות יציבות בשער הדולר בעולם.

 

תחזית חודשית

תחזית שנתית שנה קדימה

ריבית בנק ישראל (סוף תקופה)

4.5%  (מאי 24')

4.25%

אינפלציה

0.7% (מאי 24')

3.2%


x