מיטב: קרנות הנאמנות מגייסות במאי כ-7 מיליארד שקל בהובלת הכספיות

על פי מנהל קשרי יועצים במיטב, התעשייה האקטיבית, בדגש על כספיות, ממשיכה לרכז את עיקר הגיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות כשגייסה במהלך חודש מאי סכום של כ-4.6 מיליארד שקל. גם בתעשייה הפסיבית נמשכו הגיוסים שהוסיפו כ-2.5 מיליארד שקל

 

 

 
Image-by-jcomp-on-FreepikImage-by-jcomp-on-Freepik
 

נאור כהן, מנהל קשרי יועצים במיטב בית השקעות
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/06/2024

תעשיית הקרנות ממשיכה לגייס באותו קצב של כ-7 מיליארד ₪ בחודש.

התעשייה האקטיבית, בדגש על כספיות, ממשיכה לרכז את עיקר הגיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות כשגייסה במהלך חודש מאי סכום של כ-4.6 מיליארד ₪. גם בתעשייה הפסיבית נמשכו הגיוסים שהוסיפו כ-2.5 מיליארד ₪.

הקרנות הכספיות, כמו בחודש שעבר, מובילות את הגיוסים בתעשייה ורשמו גיוס גדול של כ-4.2 מיליארד ₪.

עם זאת, התעשייה האקטיבית המסורתית סיימה את חודש מאי עם גיוס קטן יחסית של כ-0.4 מיליארד ₪.

התעשייה הפסיבית גייסה כאמור כ-2.5 מיליארד ₪, כאשר הקרנות המחקות גייסו סכום של כ-1.65 מיליארד ₪ וקרנות הסל סיימו את החודש עם גיוס של כ-0.85 מיליארד ₪. 

כל הגיוס בתעשייה הפסיבית הגיע לקטגוריית מניות בחו''ל. 

סך נכסי התעשייה כולה עלה בחודש מאי בכ-11.6 מיליארד ₪, מכ-497.7 מיליארד ₪, לכ-509.3 מיליארד ₪. עלייה שנובעת מכניסת הכספים לתעשייה של  כ-7 מיליארד ₪ ומתשואה חיובית של כ-4.6 מיליארד ₪.

מאי בשווקים הפיננסיים

חודש מאי נסגר במגמה חיובית במדדי המניות המובילים בעולם בעוד שבישראל מדדי המניות המובילים סיימו את החודש במגמה מעורבת, גם שוק האג"ח הממשלתי והקונצרני בישראל נסגר במגמה מעורבת.

שער השקל רשם ייסוף מול הדולר בחודש מאי, כשהתחזק בשיעור של כ-0.5% בעוד שכלפי האירו הוא פוחת בשיעור של 0.3% במהלך החודש.

שוקי המניות בחו"ל סיימו את החודש במגמה חיובית כאשר מדד S&P500  עלה בכ4.0% לאחר שבחודש שעבר הציג תשואה שלילית, מדד הנאסד"ק טיפס בכ-6.9% , מדד הדאקס הגרמני עלה בשיעור של כ- 3.1% ומדד הניקיי היפני ירד ב-0.9%.

גם שוק המניות הישראלי סיים את חודש מאי במגמה חיובית, כאשר מדד ת"א 35 רשם עלייה של כ-2.6%, מדד ת"א 125 רשם עלייה של כ-1.2%, ומדד ת"א 90 השיל מערכו כ-3.1%. 

איגרות החוב הקונצרניות סיימו את חודש מאי במגמה מעורבת. תשואות מדדי התל בונד 60, 40, 20 נעו בין 0.3%- ל-0.3%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה בכ-0.1% ומדד אג"ח ממשלתי כללי, סיים את החודש בירידה בשיעור של כ-0.7%.

התעשייה האקטיבית המסורתית בחתך של קטגוריות

התעשייה האקטיבית המסורתית ממשיכה את מגמת הגיוסים אם כי בקצב מואט בשל המצב במדינה, עם 380 מיליון ש"ח. קטגוריית אג"ח חברות והמרה מסיימת את החודש כקטגוריה המגייסת ביותר עם גיוס של כ-225 מיליון ₪ לאחר שבחודש שעבר הייתה הקטגוריה הפודה ביותר, אחריה  קטגוריית אג"ח בחו''ל שגייסה סכום של כ-185 מיליון ₪. קטגוריית מניות  בחו''ל הוסיפה לגיוס  כ-135 מיליון ₪. קטגוריית אג''ח כללי תרמה לגיוס סכום של כ-115 מיליון ₪ , אחריה קטגוריית גמישות אשר הוסיפה סכום של כ-10 מיליון ₪ ואחרונה במגייסות, קטגוריית אגד קרנות אשר גייסה סכום של כ-5 מיליון ₪. קטגוריית אג''ח מדינה מסיימת את חודש מאי כקטגוריה הפודה ביותר, כשפדתה סכום של כ-155 מיליון ₪, אחריה קטגוריית מניות בארץ אשר פדתה במהלך החודש כ-95 מיליון ₪ וקרנות ממונפות ואסטרטגיות אשר פדו כ-40 מיליון ₪.

הקרנות הכספיות: ממשיכות להוביל בגיוסים: גייסו ב-26 חודשים  כ-102 מיליארד ₪ 

הקרנות הכספיות ממשיכות עם גיוסים גבוהים תוך הגברת הקצב כאשר סיימו את חודש מאי עם גיוס גבוה של כ-4.2 מיליארד ₪. הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-2.85 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות הדולריות הוסיפו סכום של כ-1.35 מיליארד ₪. ב-26 החודשים האחרונים מאז החלו הקרנות הכספיות לגייס סכומים משמעותיים, גייסו הקרנות הכספיות סכום גדול של כ-102 מיליארד ₪ ונתח השוק שלהן נסק מכ-4.2% לכ-24.7%.

סך נכסיהן של הקרנות הכספיות עומד על כ-125.6 מיליארד ₪, שיא של כל הזמנים במונחי סוף חודש, והוא מהווה 44.2% מסך נכסי הקרנות המנוהלות.

התעשייה הפסיבית – קרנות הסל והקרנות המחקות 

חודש מאי בתעשייה הפסיבית התאפיין במגמה חיובית, עם גיוס כולל של כ-2.5  מיליארד ₪, כאשר תעשיית הקרנות המחקות גייסה סכום של כ-1.65 מיליארד ₪ ותעשיית קרנות הסל הוסיפו לגיוס סכום של כ- 0.85  מיליארד ₪.      

קטגוריית מניות בחו''ל מרכזת את עיקר הגיוס גם החודש בתעשייה הפסיבית עם  סכום גדול של כ-2.5 מיליארד ₪, כאשר קרנות הסל גייסו כ-1.5 מיליארד ₪, והקרנות המחקות הוסיפו גיוס של כ-1 מיליארד ש"ח. אחריה בגיוס קטגוריית חברות והמרה אשר גייסה כ- 430 מיליון ₪ בחלוקה מעורבת, כשכל הגיוס הגיע מהקרנות המחקות שגייסו סכום של כ-660 מיליון ₪ ומנגד, קרנות הסל פדו סכום של כ-230 מיליון ₪. קטגוריית אג"ח בחו''ל סיימה את החודש גיוס של כ-100 מיליון ₪, כאשר רובו המוחלט של הגיוס הגיע מהקרנות המחקות שגייסו סכום של כ-90 מיליון ₪ וקרנות הסל הוסיפו גיוס של כ-10 מיליון ₪. הקטגוריה הפודה ביותר בקרנות הפסיביות בחודש מאי,  היא קטגוריית מניות בארץ, שסיימה את החודש עם פדיון של כ-270 מיליון ₪, קרנות הסל פדו סכום של כ-230 מיליון ₪ והקרנות המחקות פדו סכום של כ-40 מיליון ₪. קטגוריית אג''ח מדינה, שבחודש שעבר הייתה הפודה ביותר, מסיימת החודש עם פדיון של כ-175 מיליון ₪, קרנות הסל פדו כ-100 מיליון ₪ והקרנות המחקות הוסיפו לפדיון סכום של כ-75 מיליון ₪.  בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות קרנות הסל פדו כ-60 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח כללי פדתה כ-25 מיליון ₪ כשהקרנות המחקות פדו כ-20 מיליון ₪ וקרנות הסל הוסיפו לפדיון עוד כ-5 מיליון ₪.


x