פסגות מבצעת מהפך: תהפוך לחברה ביטחונית בתחום הרובוטים הצבאיים

לאחר מכירת הפעילויות בתחומי ההשקעות, קבוצת פסגות מודיעה על רכישת חברת רובו-טים הפועלת בתחום הביטחוני ומייצרת רובוטים למשימות צבאיות

 

 

 
רני צים, צילום: מאיר אדרירני צים, צילום: מאיר אדרי
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/06/2024

במסגרת העיסקה, יועברו מלוא מניותיה של רובו-טים לפסגות תמורת הקצאת מניות של פסגות לבעלי מניות רובו-טים לפי שווי חברה של 40 מיליון דולר לפני הכסף; לבעלי רובו-טים טרום העסקה יוקצו גם אופציות לתקופה בת 4 שנים, המאפשרות להם להגדיל אחזקותיהם בפסגות בהשקעה נוספת של עד 330 מיליון שקל; מנת האופציות השנייה תמומש במידה ושווי פסגות יעלה לסכום של למעלה ממיליארד שקל.

רני צים, בעל השליטה בקבוצת פסגות: "אנו משלימים בתקופה הקרובה את המימוש של מלוא הפעילויות המשמעותיות של פסגות בתחומי שוק ההון וההשקעות, באופן שהחברה תיוותר עם קופת מזומנים משמעותית, וללא חוב. בהמשך לכך, קיבלנו הצעות רבות למיזוג ורכישת פעילויות עסקיות בתחומים שונים, ובחרנו להכנס לתחום הצומח של התעשייה הביטחונית. חברת רובוטים דיפנס מפתחת ומייצרת רובוטים מתקדמים, המשמשים את צה"ל גם בימים אלה במסגרת מלחמת חרבות ברזל, ובמקביל מוכרת את מוצריה לממשלות וצבאות ברחבי כל העולם. חברת אלביט מערכות הינה בעלת מניות משמעותית בחברה, ובין החברות קיים הסכם שיתוף פעולה שיסייע לרובוטים הנהנית כיום מעלייה חדה בביקושים למוצריה, להמשיך בצמיחתה המרשימה. אנו משוכנעים כי קיים בעסקה זו פוטנציאל להצפת ערך משמעותי עבור פסגות ובעלי מניותיה".

דניאל לבנטל, יו"ר ומנכ"ל פסגות: "לאחר השלמת המימושים בתחום ההשקעות, וביצוע פרעון מוקדם של יתרת אגרות החוב של החברה בהתאם להסכמות שהגענו אליהם עם המחזיקים, אנו ערוכים לקליטת הפעילות החדשה של רובו-טים. רובו-טים היא בעלת יכולות טכנולוגיות גבוהות, ומציגה צבר הזמנות בריא ומגמת צמיחה משמעותית, בעיקר על רקע הגאות בביקושים למוצרים ביטחוניים מוטי טכנולוגיה מהסוג שמייצרת רובו-טים. לאחר שפסגות תשלים את תכנית המימושים שלה, ותפרע את חובותיה, היא תהיה חברה נזילה, שתחזיק בבעלות מלאה של חברת רובוטים ותהנה מהצמיחה הצפויה בעסקיה ומהשבחת הערך שאנו מעריכים שתגיע בעקבותיה".

חברת פסגות קבוצה לפיננסים והשקעות יוצאת בימים אלה לחלוטין מפעילותה בית השקעות, והיום מדווחת החברה על כניסה מתוכננת לתחום חדש – התעשייה הביטחונית.

החברה חתמה על מזכר הבנות לרכישת מלוא מניותיה של חברת רובו-טים (Roboteam) , שהינה יצרנית של רובוטים מתקדמים המשמשים למשימות צבאיות ובטחוניות שונות, לרבות איסוף מודיעין בסביבת שטח מורכבת, ביבשה ובמים. סל המוצרים של רובו-טים כולל סוגים שונים של רובוטים המתאימים לפעילויות ייעודיות שונות של צבאות וכוחות בטחון, המשלבים טכנולוגיות מתקדמות וייחודיות שונות. חברת רובוטים הוקמה בשנת 2009 על ידי יוסי וולף ואלעד לוי, שניהם יוצאי יחידה מסווגת של חיל האוויר, וכיום נמנות עם בעלי המניות של רובו-טים גם אלביט מערכות (מחזיקה בכ-21%), עימה יש לרובוטים הסכם שת"פ אסטרטגי, וקונצרן הביטוח הענק ג'נרלי האירופאי (כ-11%). את רובו-טים מובילים כיום היו"ר עוזי רוזן והמנכ"ל מתן שירוי. 

רובו-טים מוכרת את מוצריה ביותר מ-30 מדינות בעולם. בחודש שעבר פורסם, כי רובו-טים קיבלה הזמנת רכש של יותר מ – 130 מערכות נישאות חייל לחיל הנחתים של ארה"ב (US Marine Corps) אותם צפויה החברה לספק במלואם עד הרבעון הראשון של שנת 2025. הזמנה זו מהווה חלק מהצטיידות גדולה יותר של רובוטים נוספים שתבוא בעקבותיה, בהיקף כולל של למעלה מ-100 מיליון שקל. 

בהתאם למידע שהתקבל מרובו-טים, היקף המכירות של החברה בשנת 2024, על בסיס צבר ההזמנות הקיים, עשוי להגיע לכ-12 מיליון דולר ארה"ב, וצפויה לצמוח בשנת 2025 בקצב של מעל 50 אחוז. החברה הינה רווחית במונחי EBITDA.

על פי מזכר ההבנות שנחתם, יועברו מלוא מניותיה של רובו-טים לידי פסגות, ובתמורה יוקצו לבעלי המניות הנוכחיים של רובוטים מניות המהוות כ-56.3% ממניות פסגות (בדילול מלא). ההקצאה משקפת שווי של כ-40 מיליון דולר לרובו-טים. השלמת העסקה מותנית במספר תנאים, ביניהם ביצוע בדיקת נאותות כלכלית, ואישורים שונים – לרבות אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של פסגות.  כמו כן, מותנית העסקה בכך שפסגות טרום השלמתה תהיה חברה עם מזומן בסך של כ-100 מיליון שקל לפחות, וללא נכסים והתחייבויות אחרים. יעד זה יושג לאחר השלמת המכירה של הפעילויות הפיננסיות הנותרות של פסגות. 

בעסקה הנוכחית, יוקצו לבעלי המניות של רובוטים, בנוסף להקצאת המניות שתתבצע עם השלמת העסקה, גם שתי מנות של כתבי אופציה, הניתנות למימוש למניות פסגות במשך תקופה של 4 שנים מאז הקצאתן. המנה הראשונה תהיה ניתנת למימוש כך שתגדיל את אחזקת בעלי המניות האמורים מכ-56.3% לכ-65% ומחיר המימוש שלה משקף שווי של 500 מיליון שקל לפסגות (לאחר רכישת רובוטים), והמניה השנייה מאפשרת הגדלה נוספת לשיעור האחזקה ל-70% ממניות פסגות לפי שווי של מיליארד שקל.  האופציות ניתנות למימוש או תמורת מזומן, באמצעות הזרמה כוללת של סכום שעשוי להגיע עד ל-330 מיליון שקל, או ללא מזומן, באמצעות מנגנון Cashless.

יצויין, כי בחודש מאי 2024, הושלמה העסקה למכירת חברת פסגות קרנות נאמנות לאי.בי.אי. בית השקעות בע"מ בתמורה לסך של 147 מיליון ש"ח, כאשר יתרה בסך של 10 מיליון ש"ח מתוך סכום זה כפופה להתחשבנות נוספת שתתבצע בין הצדדים וצפויה להתקבל בחודש יוני, 2024. הרווח בגין העסקה בהיקף מוערך של כ- 60-70 מיליון שקל צפוי להיות מוכר בתוצאותיה הכספיות של החברה, ברבעון השני לשנת 2024. 

בהמשך השנה, צפויה פסגות לממש גם את אחזקותיה בחברת הבת פסגות ניירות ערך, הפועלת בתחום הברוקראז' והינה בעלת רישיון של חבר בורסה.

x