מגדל ביטוח ופיננסים ובנק ירושלים ממשיכים להרחיב את שיתוף הפעולה ביניהם בתחום המשכנתאות

הגופים חתמו על הסכם "סינדיקציה" במסגרתו יועמדו במשותף הלוואות לדיור בהיקף של כ- 1.8 מיליארד ש"ח בתקופת מסגרת של שלוש שנים; 90% מהסכום יועמד על-ידי מגדל; הבנק ימשיך לנהל ולתפעל את התיק מול הלווים

 

 

 
ארז מגדלי, רונן אגסי, יאיר קפלן ומשה עמר, צילום: גורי אבנר כלבארז מגדלי, רונן אגסי, יאיר קפלן ומשה עמר, צילום: גורי אבנר כלב
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/06/2024

מגדל ביטוח ופיננסים ממשיכה להרחיב ולהעמיק את פעילותה בתחום המשכנתאות וחתמה עם בנק ירושלים על הסכם להעמדה משותפת של הלוואות לדיור בהיקף של כ- 1.8 מיליארד ש"ח בתקופת מסגרת של שלוש שנים, כאשר מגדל תעמיד 90% מהסכום. הבנק ימשיך לנהל ולתפעל את התיק כולו אל מול הלקוחות. הרכישה מתבצעת עבור תיקי העמיתים והנוסטרו של מגדל. 

בנק ירושלים פעיל מזה כ-60 שנה בתחום המשכנתאות ומימון הנדל"ן, וכיום הוא בנק מוביל בתחום עם התמחות ייחודית במשכנתאות מורכבות. הבנק מנהל תיק משכנתאות בהיקף של כ-12 מיליארד שקלים ופעיל בלווי בניה של כ- 12 א' יח"ד בלמעלה מ 250 פרוייקטים. הבנק פעיל מאד למול המשקיעים המוסדיים בשיתופי  פעולה בתחומים אלו  שהנם מהצומחים והמובילים שלו.

העסקה עם בנק ירושלים מהווה המשך ישיר לשתי עסקאות קודמות במסגרתן רכשה מגדל מהבנק תיקי משכנתאות בהיקף כולל של כ- 670 מיליון ש"ח וכן לעסקת מימון הקמת פרויקט מגורים לרבות מסגרות לפוליסות חוק מכר שיונפקו על ידי מגדל.

רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח ופיננסים, מסר: ״מדובר בצעד נוסף ביישום התכנית האסטרטגיה שלנו להרחבת תחומי פעילות קבוצת מגדל ביטוח ופיננסים, בין היתר במטרה לפזר את ההשקעות על פני מגוון אפיקים, סחירים ולא סחירים, לצורך השגת תשואות לטובת העמיתים והחוסכים בקבוצה. תחום ההלוואות לדיור מהווה אחד ממנועי הצמיחה שלנו בתחום האשראי ואנו רואים בתחום זה אפיק אטרקטיבי להשקעה ארוכת טווח, שמפוקח רגולטורית ומתאפיין בסיכון נמוך יחסית. אנחנו שמחים על שיתוף הפעולה עם בנק ירושלים ובכוונתנו להמשיך ולבחון את ההזדמנויות הקיימות בשוק הנוכחי במטרה להמשיך ולגוון את תיק ההשקעות שלנו". 

יאיר קפלן מנכ"ל בנק ירושלים, מסר: "שנת 2024 היא שנה של הזדמנויות לבנק ירושלים, כאשר שיתופי הפעולה השונים עליהם עמלנו רבות נושאים פרי. אני מברך על הרחבת שיתוף הפעולה האסטרטגי עם מגדל שיאפשר לנו להמשיך בצמיחה גבוהה בתחום המשכנתאות. בנק ירושלים ממשיך לפעול בגזרות השונות על מנת להמשיך ולייצר שיתופי פעולה אסטרטגים עם גופים מובילים בשוק הפיננסי וזאת על מנת לאפשר לכלל לקוחותינו ליהנות ממגוון רחב של מוצרים אטרקטיביים ומותאמים לצרכיהם". 

x