עלייה במדד המחירים לצרכן בחודש מאי 2024 ועלייה במחירי הדירות, השכירות ותשומות הבנייה

מדד המחירים לצרכן בחודש מאי 2024, נמשכת העלייה במחירי הדירות, השכירות והתחזוקה, תשומות הבנייה, כמו גם עלייה במחירי הבריאות והחינוך

 

 
מדד המחירים לצרכן / תמונות: Canvaמדד המחירים לצרכן / תמונות: Canva
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/06/2024

מדדי המחירים לצרכן – מאי 2024

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בחודש מאי 2024, בהשוואה לחודש אפריל 2024 והגיע לרמת מדד של 107.1 נקודות (הבסיס: ממוצע 2022 = 100 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-0.3% והגיע לרמת מדד של 106.7 נקודות, מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-0.2% והגיע לרמת מדד של 106.8 נקודות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-0.1% והגיע לרמת מדד של 106.9 נקודות.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: פירות טריים שעלה ב-10.3%, הלבשה והנעלה שעלה ב-2.2%, מזון ותרבות ובידור שעלו ב-1.0% ,כל אחד, שונות שעלה ב-0.5% ודיור וריהוט וציוד לבית שעלו ב-0.4%, כל אחד.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות טריים שירדו ב-2.4% ותחבורה שירד ב-1.7%.

מתחילת השנה מדד המחירים לצרכן ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלו ב-2.0%, כל אחד, מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-2.3% ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-1.7%.

בשנים עשר החודשים האחרונים (מאי 2024 לעומת מאי 2023) מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.8%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-2.9%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-2.6% ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-2.4% . 

מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה

בחודש מאי 2024, מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא דיור מנוכה עונתיות עלו ב-0.1%, כל אחד. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור מנוכה עונתיות ירד ב-0.1%.

על פי נתוני המגמה, לתקופה שבין פברואר 2024 – מאי 2024, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-2.9%, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-3.2% וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל-2.6%.


להמשך קריאה


מדד מחירי יצרן - מאי 2024

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב-0.1% בחודש מאי 2024 בהשוואה לחודש אפריל 2024 והגיע לרמה של 124.0 נקודות לעומת 124.1 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).

המדד ללא דלקים עלה ב-0.1% בחודש מאי 2024 בהשוואה לחודש אפריל 2024 והגיע לרמה של 116.6 נקודות לעומת 116.5 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).

ב-12 החודשים האחרונים (מאי 2024 לעומת מאי 2023) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-2.4%, והמדד ללא דלקים עלה ב-1.2%.

החודש ירדו מחירי הדלקים ב-1.2%. ב-12 החודשים האחרונים (מאי 2024 לעומת מאי 2023) עלו מחירי הדלקים ב-11.9%.

מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים ירד ב-1.3% בחודש מאי 2024 בהשוואה לחודש אפריל 2024 והגיע לרמה של 110.3 נקודות לעומת 111.7 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0). ב-12 החודשים האחרונים (מאי 2024 לעומת מאי 2023) ירד המדד ב-2.5%.

מדד מחירי היצוא בתעשייה, כרייה וחציבה ומדדי מחירים לענפי השירותים ברבעון הראשון של 2024

מדד מחירי היצוא בתעשייה, כרייה וחציבה ירד ב-3.5% ברבעון הראשון של 2024 והגיע לרמה של 123.0 נקודות לעומת 127.4 נקודות ברבעון הקודם (הבסיס: ממוצע 2021=100.0 נקודות).

ברבעון הראשון של 2024 עלו מחירי שירותי פרסום ב-16.0%, שירותי תעסוקה ב-3.7% ושירותי חשבונאות ב-1.4%. לעומת זאת, ירדו מחירי שירותים משפטיים ב-1.3% ושירותי הוצאה לאור של ספרים וכתבי עת ב-1.3%.

להמשך קריאה


מדד מחירי דיור עלה ב .0.4%

מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים עלה ב ,0.4% מדד שכר דירה עלה ב 0.3% ומדד הוצאות דיור אחרות, כגון:

מיסים, תיווך, עריכת חוזים וביטוח עלה ב 0.4% .


שינוי במחירי שוק הדירות - מאי 2024

מדד מחירי דירות הכולל דירות חדשות ויד שנייה (שינוי מחירים בניכוי איכות): מחירי הדירות עלו ב0.9% ועלו ב 2.1% בשנה.

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מרץ 2024 – אפריל 2024, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר 2024 – מרץ 2024, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.9%[1].

הנתון אינו סופי מאחר שקיימות עסקאות נוספות שבוצעו בתקופה זו וטרם דווחו.

להמשך קריאה


מדד מחירי תשומות - מאי 2024

עלייה של 0.5% במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים מאי 2024.

עלייה של 0.5% במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים מאי 2024.

עלייה של 0.6% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור מאי 2024.

ירידה של 0.3% במדד מחירי תשומה בחקלאות מאי 2024.

עלייה של 0.7% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסיה מאי 2024.

עלייה של %0.8 במדד מחירי תשומה באוטובוסים בקווים קבועים מאי 2024.

עלייה של 0.2% במדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים מאי 2024.

להמשך קריאה

 

x