כלכלני הבנקים מגיבים למדד המחירים לצרכן - מה מתעתע את החזאים ?

הכלכלנית הראשית בבנק דיסקונט והכלכלן הראשי בבנק לאומי מתייחסים למדד המחירים לצרכן לחודש מאי שפורסם בצהריים. נירה שמיר: "מחירי הטיסות לא מפסיקים לתעתע והמדד מפתיע בחדות מטה"; ד"ר גיל מיכאל בפמן: "ההפתעה במדד קשורה כולה לתת סעיף אחד, קטן יחסית, וזהו סעיף מחירי הטיסות לחו"ל"

 

 
דר מיכאל בפמן, כלכלן ראשי בנק לאומי - צילום: אורן דאי; נירה שמיר, כלכלנית ראשית בנק לאומי - צילום: רמי זרנגר / עיבוד: פאנדרדר מיכאל בפמן, כלכלן ראשי בנק לאומי - צילום: אורן דאי; נירה שמיר, כלכלנית ראשית בנק לאומי - צילום: רמי זרנגר / עיבוד: פאנדר
 

דניאל דותן, עורכת משנה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/06/2024

מדד המחירים לצרכן שפורסם היום בצהריים מציג עלייה במחירי הדירות, השכירות ותשומות הבנייה. יחד עם זאת, יש בו מרכיב מפתיע במיוחד והוא הזינוק במחיר הטיסות.

לדברי נירה שמיר, כלכלנית ראשית בבנק דיסקונט: "מחירי הטיסות לא מפסיקים לתעתע והמדד מפתיע בחדות מטה".

"להערכתנו, סעיף הטיסות עשוי להמשיך ולהפתיע, ולהוביל לסטיות גדולות בין האינפלציה החזויה לאינפלציה בפועל", אומרת נירה שמיר, "לאחר שלושה מדדים שהפתיעו כלפי מעלה, מדד מאי מפתיע בחדות מטה, ועולה ב-0.2% לעומת 0.6%-0.5% התימחור בשוק וקונצנזוס האנליסטים. קצב האינפלציה השנתי נותר יציב ברמה של 2.8%, והאינפלציה בניכוי אנרגיה, פירות וירקות יורדת מ-2.4% ל-2.2%. 

"הפער, רובו ככולו, מוסבר על-ידי סעיף התחבורה, עם ירידה של כ-15% במחירי הטיסות, לאחר עליות חדות בחודשים הקודמים. כך, באופן מפתיע ביותר, בהשוואה למאי 2023 - יורדים מחירי הטיסות ב-7.5%. כזכור, בהתאם לשיטת המדידה שאומצה על-ידי הלמ"ס, משוקללים גם מחירי טיסות שהוזמנו טרום המלחמה. כפועל יוצא מכך, אנו רואים בחודשים האחרונים תנודות חדות בסעיף זה, והוא, למעשה, הופך לבלתי ניתן לחיזוי.

"בשוק הנדל"ן, עליית מחירי הדירות לא עוצרת, וכך, תוך חמישה חודשים נרשמה עליה של 4.5% (מזה: 0.9% בחודש האחרון). עליית מחירי הדירות צפויה לחלחל בהמשך למחירי השכירות, שעד כה עולים בקצב מתון יחסית (קצב שנתי של 1.9%)". מסכמת שמיר.


ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי בבנק לאומי, מתייחס אף הוא  למדד המחירים לצרכן אשר עלה ב-0.2% בלבד בחודש מאי 2024. "טווח ההערכות היה רחב החודש, מ-0.2% ועד 0.7%. ממוצע התחזיות היה 0.5% וכך גם תחזית לאומי", אומר ד"ר בפמן, "ההפתעה במדד קשורה כולה לתת סעיף אחד, קטן יחסית, וזהו סעיף מחירי הטיסות לחו"ל שהתאפיין מאז השליש האחרון של 2023 בעלייה ניכרת במידת התנודתיות, עם שינויים חריגים כלפי מעלה ועתה כלפי מטה. למעט ההפתעה בתת-סעיף זה, המדד היה עולה בכ-0.5%, כפי ממוצע התחזיות.
 

"מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-0.3%, מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-0.2% ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-0.1%. מתחילת השנה מדד המחירים לצרכן ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלו ב-2.0%, כל אחד, מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-2.3% ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-1.7%. בשנים עשר החודשים האחרונים מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.8%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-2.9%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-2.6% ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-2.4%", אומר ד"ר בפמן, ומוסיף, "נראה שההפתעה במדד חודש מאי לא תתרום במידה ניכרת לסיכויים להפחתת ריבית כבר בהחלטה הקרובה של ראשית חודש יולי. מדובר בהפתעה נקודתית במדד ועדיין לא בשינוי של ממש בתהליך האינפלציה. כמו כן, גורמים הסיכון המתומחרים בשוק הם משמעותיים. במידה וההפתעות כלפי מטה במדד, ובמשתנים כלכליים אחרים, ימשכו בחודשים הבאים, ולא תחול עלייה בגורמי הסיכון, הדבר עשוי לתרום לסיכויים להפחתת ריבית בהחלטה של ראשית חודש אוקטובר או אפילו בסוף חודש אוגוסט".
 

x