לפני גמל נט - תשואות הפניקס השתלמות וגמל - מאי 2024

הפניקס השתלמות וגמל

 

 
אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמריאייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/06/2024

תשואות הפניקס פנסיה וגמל בע''מ לחודש מאי 2024


סוג מוצר

מ''ה

שם הקופה

תשואה לחודש 05.2024

תשואה מצטברת מתחילת שנה

תשואה מצטברת

תשואה מצטברת

תשואה מצטברת

סטיית תקן (במונחים שנתיים) בהתבסס על 60 חודשים

יתרת נכסים  באלפי ש''ח

 12 חודשים המסתיימים ב- 05.2024

 3 שנים המסתיימות ב- 05.2024

 5 שנים המסתיימות ב- 05.2024

ל - 05.2024

השתלמות

964

הפניקס השתלמות כללי

1.37%

4.95%

11.07%

11.45%

36.77%

7.70%

13,535,201

968

הפניקס השתלמות מניות

2.33%

8.38%

18.54%

12.57%

58.63%

15.50%

1,819,240

13264

הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500*

3.28%

12.87%

27.12%

49.04%

{1}

{1}

8,280,383

8629

הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי

1.58%

6.10%

13.02%

12.83%

31.32%

8.38%

611,626

גמל

9916

הפניקס גמל לבני 50 ומטה

1.58%

5.74%

12.05%

9.10%

40.51%

8.56%

8,687,416

9529

הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60

1.40%

4.98%

11.29%

10.19%

33.67%

7.79%

4,309,289

401

הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

0.91%

3.04%

7.46%

7.35%

25.51%

6.07%

5,516,040

961

הפניקס גמל מסלול מניות

2.37%

8.32%

18.62%

12.61%

59.39%

15.47%

947,708

13263

הפניקס גמל מחקה מדד s&p500*

3.28%

12.89%

27.16%

49.02%

{1}

{1}

5,006,087

גמל להשקעה

7975

הפניקס גמל להשקעה מניות

2.32%

8.38%

18.78%

12.80%

50.99%

14.49%

280,913

7908

הפניקס גמל להשקעה כללי

1.24%

4.96%

11.31%

9.16%

33.33%

8.31%

1,651,450

13250

הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500

3.29%

12.86%

27.15%

49.22%

{1}

{1}

2,679,412

7909

הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי

1.61%

5.87%

13.09%

12.07%

25.89%

7.99%

104,900


* מאוחד עם מסלול כללי (נסגר ב- 2015)
** אין למסלול תקופת פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות (1).
*** במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח (2).
x