לפני גמל נט - תשואות קופות גמל הראל - מאי 2024

הראל גמל

 

 
Photo-(null)-(null)-Dreamstime.comPhoto-(null)-(null)-Dreamstime.com
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/06/2024

ממשק תשואה ליצוא - גמל

קוד דנאל

קוד אוצר

תאור קופה

חודש

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

סטית תקן 5 שנים

יתרה

6369

101

הראל גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות

מאי

    0.31% 

     2.19% 

     5.29% 

     7.17% 

   23.71% 

     2.34% 

     4.35% 

    4.99 

      8,148,724.16 

6366

762

הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות

מאי

    0.04% 

     1.27% 

     2.98% 

     4.32% 

   14.02% 

     1.42% 

     2.66% 

    3.61 

      1,725,963.23 

6365

761

הראל גמל מסלול מניות

מאי

    2.17% 

     7.10% 

   16.13% 

   14.66% 

   57.45% 

     4.67% 

     9.50% 

  14.44 

         859,205.34 

6364

9742

הראל גמל מסלול לבני 50 עד 60

מאי

    1.02% 

     3.73% 

     8.11% 

   10.94% 

   31.60% 

     3.52% 

     5.65% 

    7.10 

      6,318,201.85 

6351

9744

הראל גמל מסלול לבני 50 ומטה

מאי

    1.28% 

     4.28% 

     9.33% 

   11.46% 

   33.74% 

     3.68% 

     5.99% 

    8.10 

      2,177,119.76 

6352

9745

הראל גמל מסלול לבני 60 ומעלה

מאי

    0.52% 

     2.33% 

     5.42% 

     6.44% 

   20.07% 

     2.10% 

     3.73% 

    5.20 

      3,052,229.12 

6591

8211

הראל גמל להשקעה כללי

מאי

    1.38% 

     5.40% 

   11.53% 

   11.34% 

   32.71% 

     3.65% 

     5.82% 

    7.24 

      1,699,316.47 

6592

8520

הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות

מאי

    0.21% 

     2.01% 

     5.60% 

     2.62% 

   12.22% 

     0.87% 

     2.33% 

    4.20 

         126,690.85 

6593

8521

הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות

מאי

    0.40% 

     2.69% 

     6.90% 

     4.69% 

   17.51% 

     1.54% 

     3.28% 

    5.18 

         151,605.90 

6594

8522

הראל גמל להשקעה מניות

מאי

    2.52% 

     9.45% 

   21.51% 

   18.52% 

   61.16% 

     5.83% 

   10.01% 

  14.44 

         637,548.83 

6595

8523

הראל גמל השקעה מסלול הלכה 

מאי

    0.77% 

     2.63% 

     7.29% 

     4.01% 

   14.31% 

     1.32% 

     2.71% 

    6.63 

           28,437.08 

6601

15040

הראל קופת גמל להשקעה – פאסיבי מדדי מניות

מאי

    5.11% 

     7.60% 

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

        -  

           39,625.96 

6383

13501

הראל גמל - מחקה מדד s&p 500

מאי

    2.14% 

   13.09% 

   26.62% 

   48.06% 

           -  

   13.98% 

           -  

        -  

      2,140,023.43 

6386

14202

הראל קופת גמל -משולב סחיר

מאי

    1.68% 

     6.67% 

     5.72% 

           -  

           -  

           -  

           -   

        -  

           66,776.01 

6597

13414

הראל גמל להשקעה מחקה מדד s&p 500

מאי

    2.14% 

   13.10% 

   26.64% 

   48.65% 

           -  

   14.13% 

           -  

        -  

      1,140,109.05 

6596

13254

הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר

מאי

    0.32% 

     1.67% 

     4.47% 

     5.50% 

           -  

     1.80% 

           -  

        -  

           36,234.65 

6385

14201

הראל קופת גמל -עוקב מדדים גמיש

מאי

    0.67% 

     4.03% 

   11.10% 

           -  

           -  

           -  

           -  

        -  

           82,859.29 

6611

9555

הראל גמל השקעה לילד הלכתי הלכה יהודית

מאי

    1.13% 

     3.34% 

     8.73% 

     9.53% 

   24.07% 

     3.08% 

     4.41% 

    6.70 

      2,198,336.91 

6612

11375

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

מאי

    0.17% 

     1.62% 

     5.04% 

     4.69% 

   13.59% 

     1.54% 

     2.58% 

    4.09 

      1,099,545.87 

6613

11376

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

מאי

    1.05% 

     3.87% 

     8.49% 

     9.08% 

   28.28% 

     2.94% 

     5.11% 

    7.22 

         416,530.23 

6614

11377

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון גבוה

מאי

    2.13% 

     7.07% 

   16.20% 

   14.09% 

   57.48% 

     4.49% 

     9.51% 

  14.54 

         761,279.61 

6371

1335

הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות

מאי

  -0.13% 

     0.55% 

     2.26% 

     0.77% 

     7.42% 

     0.26% 

     1.44% 

    3.18 

         201,030.11 

6367

1368

הראל גמל מסלול שקלי

מאי

  -0.72% 

   -1.62% 

     0.80% 

   -3.84% 

     1.47% 

   -1.30% 

     0.29% 

    3.31 

         118,960.37 

6349

502

הראל גמל מסלול אג"ח

מאי

    0.21% 

     1.57% 

     3.51% 

     6.22% 

   18.94% 

     2.03% 

     3.53% 

    4.41 

      2,365,365.80 

6368

1484

הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני

מאי

    0.29% 

     1.97% 

     6.12% 

     3.62% 

   11.00% 

     1.19% 

     2.11% 

    5.19 

         105,836.57 

6350

1524

הראל גמל מסלול הלכה

מאי

    0.96% 

     3.22% 

     8.18% 

     8.38% 

   22.84% 

     2.72% 

     4.20% 

    6.78 

         194,496.51 

6370

1334

הראל גמל מסלול שקלי טווח קצר

מאי

    0.33% 

     1.72% 

     4.57% 

     6.13% 

     6.65% 

     2.00% 

     1.30% 

    0.66 

         285,406.76 

6348

857

הראל דקל

מאי

    0.86% 

     3.52% 

     8.99% 

     7.82% 

   25.70% 

     2.54% 

     4.68% 

    7.28 

           60,333.30 

6358

154

הראל השתלמות מסלול כללי

מאי

    0.99% 

     3.73% 

     8.31% 

   11.30% 

   31.56% 

     3.63% 

     5.64% 

    6.82 

    13,383,732.28 

6359

763

הראל השתלמות מסלול מניות

מאי

    2.18% 

     7.13% 

   16.31% 

   15.29% 

   56.47% 

     4.86% 

     9.37% 

  14.55 

      1,582,605.86 

6360

764

הראל השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות

מאי

    0.13% 

     1.32% 

     3.25% 

     4.72% 

   14.56% 

     1.55% 

     2.76% 

    3.57 

      1,176,152.78 

6355

416

הראל השתלמות מסלול אג"ח עד 20% מניות

מאי

    0.27% 

     1.82% 

     4.39% 

     7.04% 

   19.93% 

     2.29% 

     3.70% 

    4.47 

      2,291,276.47 

6345

438

קרן החיסכון לצבא הקבע כללי

מאי

    0.95% 

     3.96% 

     8.64% 

   11.26% 

   32.10% 

     3.62% 

     5.73% 

    6.97 

      4,757,356.13 

6354

566

הראל השתלמות מסלול לטווח ארוך

מאי

    1.24% 

     4.40% 

     8.86% 

     9.33% 

   33.34% 

     3.02% 

     5.92% 

    8.36 

         190,432.11 

6363

1034

הראל השתלמות מסלול חו"ל

מאי

    1.54% 

     6.48% 

   13.59% 

   19.03% 

   35.44% 

     5.98% 

     6.26% 

    6.90 

         916,308.61 

6361

1369

הראל השתלמות מסלול שקלי

מאי

  -0.75% 

   -2.00% 

   -0.21% 

   -4.83% 

   -1.19% 

   -1.64% 

   -0.24% 

    2.93 

         168,556.46 

6346

1410

קחצ"ק מסלול ללא מניות

מאי

  -0.10% 

     0.07% 

   -0.23% 

   -2.78% 

     4.00% 

   -0.94% 

     0.79% 

    3.04 

         164,840.07 

6347

1411

קחצ"ק מסלול מנייתי

מאי

    2.17% 

     7.11% 

   16.10% 

   13.59% 

   51.44% 

     4.34% 

     8.65% 

  14.83 

         808,997.99 

6344

13649

קרן החיסכון לצבא הקבע - מחקה מדד s&p500

מאי

    2.14% 

   13.05% 

   26.56% 

           -  

           -  

           -  

           -  

        -  

         889,635.29 

6362

1485

הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

מאי

  -0.13% 

     0.41% 

     1.39% 

   -0.36% 

     5.60% 

   -0.12% 

     1.10% 

    3.04 

         161,220.28 

6356

1523

הראל השתלמות מסלול הלכה

מאי

    1.05% 

     3.18% 

     8.28% 

     8.55% 

   23.33% 

     2.77% 

     4.28% 

    6.79 

         429,530.12 

6384

13502

הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500

מאי

    2.14% 

   13.08% 

   26.59% 

   48.00% 

           -  

   13.96% 

           -  

        -  

      3,782,204.50 

6395

14716

הראל השתלמות מסלול כספי

מאי

    0.33% 

     1.73% 

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

        -  

           45,896.12 

6378

739

הראל קמ"פ מסלול מניות

מאי

    2.00% 

     6.61% 

   16.14% 

   14.64% 

   66.64% 

     4.66% 

   10.75% 

  14.01 

           30,932.81 

6379

741

הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד

מאי

  -0.12% 

     0.44% 

     1.84% 

     1.62% 

     7.05% 

     0.54% 

     1.37% 

    4.23 

           49,307.98 

6380

742

הראל קמ"פ מסלול שקלי

מאי

  -0.70% 

   -1.48% 

     0.91% 

   -3.13% 

     0.89% 

   -1.05% 

     0.18% 

    3.09 

           46,818.13 

6381

743

הראל קמ"פ מסלול אג"ח עד 15% מניות

מאי

    0.07% 

     1.42% 

     5.12% 

     4.31% 

   15.53% 

     1.42% 

     2.93% 

    4.46 

         126,254.72 

6372

155

הראל קמ"פ מסלול כללי

מאי

    1.03% 

     3.72% 

     8.93% 

     8.76% 

   27.39% 

     2.84% 

     4.96% 

    7.36 

      1,101,346.85 

6373

1296

קופה לפנסיה תקציבית

מאי

    0.88% 

     3.65% 

     9.21% 

     8.09% 

   26.45% 

     2.63% 

     4.81% 

    7.19 

           30,047.98 


התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד
x