לפני גמל נט - תשואות מור גמל והשתלמות, מאי 2024

תשואות מור גמל והשתלמות לחודש מאי 2024

 

 
אורי קרן, מור גמל, צילום: עמי ארליך פאנדראורי קרן, מור גמל, צילום: עמי ארליך פאנדר
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/06/2024

תשואות מור גמל - מאי 2024


סוג מוצר

מ"ה

שם קופה

תשואה חודשית בדוח לאוצר

תשואה מתחילת 2024

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

היקף נכסים בדוח לאוצר

 

 

 

%

%

%

 

ש''ח

גמל

12531

אלפא מור תגמולים - מניות

2.35%

9.27%

18.78%

15.19%

      3,199,472,183 

12532

אלפא מור תגמולים - מדרגות עד 50

1.26%

5.91%

12.54%

14.39%

      4,824,098,168 

12533

אלפא מור תגמולים - מדרגות 50 עד 60

1.09%

5.12%

10.53%

13.96%

    12,797,849,230 

12534

אלפא מור תגמולים - מדרגות 60 ומעלה

0.59%

3.76%

8.29%

12.56%

      7,775,977,035 

12957

אלפא מור תגמולים - אג"ח עד 25% במניות

0.55%

3.26%

8.03%

12.09%

         681,124,147 

השתלמות

12535

מור השתלמות - כללי

1.06%

4.99%

11.15%

15.31%

    18,928,404,123 

12536

מור השתלמות - מניות

2.14%

8.78%

19.01%

16.49%

      5,640,076,513 

12956

מור השתלמות - אג"ח עד 25% במניות

0.60%

3.25%

8.59%

12.13%

      1,280,045,230 

גמל להשקעה

12537

מור קופות גמל להשקעה - מניות

2.24%

9.28%

19.18%

13.56%

      2,268,776,814 

12538

מור קופות גמל להשקעה - כללי

1.04%

5.01%

10.93%

12.86%

      3,808,371,445 

12955

מור קופת גמל להשקעה- אג"ח עד 25% במניות

0.58%

3.24%

8.37%

10.23%

         371,308,381 


x