לפני גמל נט - תשואות פנסיה הראל - מאי 2024

תשואות הראל פנסיה לחודש מאי

 

 
Image-by-Drazen-Zigic-on-FreepikImage-by-Drazen-Zigic-on-Freepik
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/06/2024

ממשק תשואה ליצוא - פנסיה


קוד דנאל

קוד אוצר

תאור קופה

חודש

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

סטית תקן 5 שנים

יתרה

1323

2172

הראל פנסיה - גילעד כללי

מאי

    1.31% 

     4.82% 

     9.48% 

   17.71% 

   42.80% 

     5.59% 

   7.39% 

  6.35 

    48,820,152.36 

1324

2173

הראל פנסיה הלכה

מאי

    1.54% 

     4.62% 

   10.96% 

   18.25% 

   38.46% 

     5.75% 

   6.72% 

  6.61 

      3,845,224.06 

1325

2174

הראל פנסיה אג"ח ללא מניות

מאי

    0.28% 

     1.60% 

     3.36% 

     7.92% 

   16.46% 

     2.57% 

   3.09% 

  2.43 

         272,736.41 

1338

12027

הראל פנסיה בסיסי למקבלי קיצבה

מאי

    1.11% 

     3.84% 

     7.70% 

   20.87% 

   35.48% 

     6.52% 

   6.26% 

  2.59 

      9,242,363.22 

1339

12028

הראל פנסיה הלכה למקבלי קיצבה

מאי

    1.22% 

     3.79% 

     8.21% 

   22.73% 

   37.98% 

     7.07% 

   6.65% 

  2.82 

         509,512.43 

1334

2203

הראל גלעד פנסיה -  בסיסי למקבלי קצבה קיימים

מאי

    0.26% 

     1.29% 

     2.97% 

   13.54% 

   27.77% 

     4.32% 

   5.02% 

  3.43 

      1,955,576.40 

1521

2204

הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה קיימים

מאי

  -0.97% 

   -2.20% 

   -3.71% 

   -6.15% 

     4.90% 

   -2.09% 

   0.96% 

  7.40 

           62,472.04 

1331

8806

הראל פנסיה הלכה למקבלי קצבה קיימים

מאי

    0.10% 

     0.56% 

     1.92% 

   13.11% 

   25.63% 

     4.19% 

   4.67% 

  3.10 

           66,577.19 

1333

8588

הראל פנסיה זכאים קיימים לקצבה

מאי

    0.70% 

     2.29% 

     4.65% 

   17.87% 

   31.81% 

     5.63% 

   5.68% 

  2.56 

           24,772.45 

6543

13684

הראל פנסיה כללית הלכה

מאי

    0.81% 

     2.84% 

     7.64% 

           -  

           -  

           -  

          -  

      -  

           13,817.96 

6548

15039

הראל פנסיה כללית – פאסיבי מדדי מניות

מאי

    5.03% 

     7.33% 

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

      -  

           27,149.89 

31090

283

קרן פנסיה ה.ע.ל - קרן פנסיה ותיקה

מאי

  -0.35% 

     0.03% 

     1.14% 

     1.26% 

   18.28% 

     0.42% 

   3.41% 

  6.50 

    16,115,969.10 

6542

13424

הראל פנסיה כללית- מחקה S&P 500

מאי

    2.13% 

   13.07% 

   26.58% 

   47.97% 

           -  

   13.95% 

          -  

      -  

      1,069,154.13 

1341

14198

הראל פנסיה-עוקב מדדים גמיש

מאי

    1.07% 

     4.38% 

   10.84% 

           -  

           -   

           -  

          -  

      -  

           89,571.81 

1529

12140

הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קיצבה

מאי

    0.88% 

     3.71% 

     9.09% 

     7.48% 

   24.69% 

     2.43% 

   4.51% 

  7.73 

         207,590.07 

1342

14199

הראל פנסיה-משולב סחיר

מאי

    1.79% 

     7.44% 

     5.77% 

           -  

           -  

           -  

          -  

      -  

           30,548.75 

1344

15038

הראל פנסיה – פאסיבי מדדי מניות

מאי

    3.86% 

     6.11% 

           -  

           -  

           -   

           -  

          -  

      -  

         297,589.99 

1343

14200

הראל פנסיה-קיימות

מאי

    4.22% 

     4.22% 

     4.01% 

           -  

           -  

           -  

          -  

      -  

           14,146.30 

1326

2175

הראל פנסיה מניות

מאי

    1.87% 

     6.22% 

   13.74% 

   20.30% 

   56.31% 

     6.35% 

   9.34% 

#####

      6,687,830.10 

742

2177

הראל מנוף קרן פנסיה

מאי

    1.40% 

     4.91% 

     9.51% 

   17.93% 

   41.91% 

     5.65% 

   7.25% 

  6.33 

      8,646,841.25 

1332

9097

הראל פנסיה שקלי טווח קצר

מאי

    0.59% 

     2.26% 

     5.43% 

   12.05% 

   14.81% 

     3.87% 

   2.80% 

  0.62 

         242,658.07 

6508

9823

הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה

מאי

    1.55% 

     4.94% 

     9.92% 

   17.55% 

   43.42% 

     5.54% 

   7.48% 

  7.56 

    34,028,172.23 

6504

9827

הראל פנסיה ילידי שנות ה-60

מאי

    1.33% 

     4.50% 

     9.24% 

   16.86% 

   39.61% 

     5.33% 

   6.90% 

  6.11 

      8,767,257.83 

6502

9829

הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה

מאי

    0.86% 

     3.14% 

     6.65% 

   12.49% 

   29.08% 

     4.00% 

   5.24% 

  4.57 

      3,904,290.93 

1340

13415

הראל פנסיה- מחקה מדד 500 S&P

מאי

    1.88% 

   10.56% 

   21.39% 

   43.26% 

           -  

   12.73% 

          -   

      -  

    14,739,079.33 

6540

13278

הראל פנסיה כללית מניות

מאי

    2.09% 

     6.92% 

   16.30% 

   13.15% 

           -  

     4.20% 

          -  

      -  

         356,669.77 

6541

13279

הראל פנסיה כללית שקלי טווח קצר

מאי

    0.34% 

     1.72% 

     4.60% 

     6.09% 

           -  

     1.99% 

          -  

      -  

           11,619.08 

1520

2164

הראל פנסיה כללית כללי

מאי

    0.99% 

     4.05% 

     7.95% 

     9.54% 

   31.06% 

     3.08% 

   5.56% 

  7.01 

         930,648.00 

6531

9856

הראל פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

מאי

    0.34% 

     2.01% 

     5.96% 

     3.94% 

   16.15% 

     1.30% 

   3.04% 

  5.56 

         169,658.77 

6533

9858

הראל פנסיה כללית מסלול לגילאי 50 עד 60

מאי

    1.00% 

     3.80% 

     8.90% 

     8.19% 

   26.11% 

     2.66% 

   4.75% 

  7.09 

         355,444.78 

6537

9862

הראל פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

מאי

    1.28% 

     4.35% 

     9.75% 

     9.80% 

   32.18% 

     3.17% 

   5.74% 

  8.28 

      1,376,814.19 

4751

447

עתידית קופת פנסיה בע"מ

מאי

  -0.39% 

   -0.37% 

   -0.15% 

     1.46% 

   22.03% 

     0.49% 

   4.06% 

  7.65 

      1,294,042.95 


התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד


x