יוליוס בר: הריבית בארה"ב תתייצב על ערך גבוה יותר מאשר בעשור האחרון

דיויד קוהל, הכלכלן הראשי ביוליוס בר: "אנו צופים הורדות ריבית בספטמבר ולאחר מכן עוד 3 הורדות ב-2025 אשר תלויות בנתוני הצמיחה והאינפלציה"

 

 

 
הריבית בארהב / איור: פאנדרהריבית בארהב / איור: פאנדר
 

דיויד קוהל, הכלכלן הראשי ביוליוס בר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/06/2024

דיויד קוהל, הכלכלן הראשי ביוליוס בר: "הריבית בארה"ב תתייצב על ערך גבוה יותר מאשר בעשור האחרון. אנו צופים הורדות ריבית בספטמבר ולאחר מכן עוד 3 הורדות ב-2025 אשר תלויות בנתוני הצמיחה והאינפלציה.

"הישיבה האחרונה של הוועדה הפדרלית לשווקים הפתוחים  (FOMC) מעלה את הסיכוי כי הריבית בארה"ב תתייצב על ערך גבוה יותר מאשר בעשור האחרון, כאשר הבנק הפדרלי יחליט לאמץ מדיניות מוניטרית ניטרלית. התחזיות לגבי ערך הריבית לטווח הארוך עלו ל-3% כאשר שיעור הריבית הנוכחי עומד על 5.25%–5.5%, מה שמתווה את הדרך למדיניות ניטרלית דרך הורדות ריבית. מהירות הורדת הריבית תלויה קודם כל בצמיחה והאינפלציה בארה"ב.  לאור ההתמתנות האחרונה באינפלציית מחירי הצרכן והיצרן, יש ביטחון גובר בהשקפתנו כי הבנק הפדרלי יוריד את טווח היעד לריבית הפדרלית ב-25 נקודות בסיס בישיבת ה-FOMC  בספטמבר. לאחר ספטמבר, אנו מצפים להורדת ריבית נוספת בדצמבר ועוד שלוש הורדות נוספות ב-2025. אם הכלכלה האמריקאית תמשיך להתמודד עם ההרפיה האיטית הזו של המדיניות המוניטרית כפי שעיכלה את ההידוק בעבר, אנו רואים סיכויים טובים שהאומדנים למדיניות ניטרלית ימשיכו לזחול כלפי מעלה מ-3% ל-4%.

"בנוסף, שאלת המדיניות המוניטרית הניטרלית קיימת כיום גם בכלכלות נוספות ברחבי העולם. בשוויץ, הבנק הלאומי השוויצרי (SNB) ככל הנראה יחליט על המשך הורדת הריבית כבר השבוע. למרות שיש אי-ודאות ניכרת לגבי השאלה האם הרמה הנוכחית של 1.5% היא כבר ניטרלית, חוזקו של הפרנק השוויצרי בתגובה לאי-הודאות הפוליטית בצרפת מגביר את הביטחון בתחזית שלנו להורדת ריבית השבוע, מכיוון שה-SNB לא צריך לדאוג מפני חולשה ממושכת של הפרנק השוויצרי עקב ירידת הריבית.

"גם ביפן הסוגייה עודנה רלוונטית כאשר הדרך של בנק יפן (BoJ) למדיניות מוניטרית ניטרלית מיושמת על ידי ביטול מדיניותו המוניטרית המרחיבה, כלומר העלאה הדרגתית של שיעורי הריבית מהרמה הנוכחית של 0.1% וסיום רכישות אגרות חוב ממשלתיות. בשבוע שעבר, הBoJ-  החליט להתקדם בזהירות, תוך השארת שיעור הריבית ללא שינוי ומתן אות כי התוכנית לצמצום רכישות נכסים תהיה מוכנה רק בישיבתו הבאה ביולי".
x