א.מ.ת מחשוב רוכשת 51% מחברת Global Tech Operation EAG

א.מ.ת מחשוב מודיעה כי תרכוש 51% ממניות החברה לאספקת שירותים טכנולוגיים בסך כולל של כ-4.3 מיליון דולר שישולם ברובו במועד השלמת העסקה, ובתום שנתיים תרכוש את 49 האחוזים הנותרים בחברה. מניית א.מ.ת מחשוב עולה ב-1.06%+

 

 

 
Photo-Pop-Nukoonrat-Dreamstime.comPhoto-Pop-Nukoonrat-Dreamstime.com
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/06/2024

אמת מחשוב מדווחת כי התקשרה בהסכם לרכישת 51% מחברת EAG Global Tech Operations LTD, חברה המאוגדת בקפריסין ועוסקת באספקת שירותים טכנולוגיים מקצועיים ומנוהלים, בדגש על שירותי פיתוח תוכנה, פיתוח מוצרים ושירותים דיגיטליים והטמעות של יישומים טכנולוגיים. פעילותה היא גלובלית ומתבצעת מול לקוחות באירופה, בישראל ובארה"ב. בשנת 2023 החברה רשמה מחזור הכנסות בסך כ- 6.5 מיליון דולר, רווח תפעולי של כ- 1.5 מיליון דולר (המהווה כ- 23% מההכנסות) ורווח נקי בסך כ- 1.4 מיליון דולר. 

אמת מיחשוב תרכוש את 51% ממניות החברה הנרכשת בתמורה לסך כולל של כ- 4.3 מיליון דולר אשר ישולם ברובו במועד השלמת העסקה. מימון הרכישה יעשה באמצעות מקורות האשראי הפיננסי הזמינים של החברה וכן הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי. 

ע"פ ההסכם, בתום שנתיים ממועד השלמת העסקה, אמת מחשוב תרכוש את יתרת המניות בחברה. התמורה תחושב על בסיס התוצאות העסקיות של החברה הנרכשת בשנתיים העוקבות למועד השלמת העסקה.

להערכת החברה, פעילות החברה הנרכשת לא תצריך השקעות מהותיות מצידה של החברה.

אנדרס ריכטר, מנכ"ל א.מ.ת מחשוב מסר: "רכישת חברת EAG הגלובאלית הנה חלק מהיעדים והאסטרטגיה העסקית של אמת מחשוב בעולמות התוכן של פיתוח תוכנה, ומוצרים ושירותים דיגיטליים. האסטרטגיה שלנו כוללת צמיחה אורגנית כמו גם צמיחה באמצעות רכישות של חברות שפעילותן סינרגטית לפעילות החברה. פעילות EAG תצטרף לפעילות ה- Offshore הקיימת אצלנו, ותאפשר לנו להרחיב את הפעילות העסקית שלנו בחו"ל על בסיס לקוחות EAG ויכולות המכירה והפיתוח שלה בחו"ל. הרכישה מציגה פוטנציאל צמיחה וסינרגיה ניהולית, מקצועית ותפעולית עם כלל הפעילות בקבוצה".

לגרף אמת לחצו כאן

42 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 16.1 מיליון באמת
קרנות נאמנות שמחזיקות את אמת. לרשימה המלאה
x