רשות שוק ההון מצטרפת לוועדת ההיגוי של קהילת החדשנות בפינטק

הצטרפותה של הרשות לוועדת ההיגוי של הקהילה באה לאחר תקופה ארוכה של שיתופי פעולה פוריים בנושאים העומדים בראש סדר היום של הרשות

 

 

 
Image-by-master1305-on-FreepikImage-by-master1305-on-Freepik
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/06/2024

רשות שוק ההון הצטרפה לקהילת החדשנות בפינטק Fintech IL ומעתה ואילך תהיה חברה בוועדת ההיגוי של הקהילה, אשר מתווה את תכניות העבודה והיעדים שלה. 

הצטרפותה של הרשות לוועדת ההיגוי של הקהילה באה לאחר תקופה ארוכה של שיתופי פעולה פוריים בנושאים העומדים בראש סדר היום של הרשות, ותאפשר לרשות שוק ההון להביא את הידע והניסיון הרב הנצבר בה בתור הרגולטור האמון על רבים מהגופים הפיננסיים המובילים כיום את החדשנות בתחום. 

הרשות רואה חשיבות רבה בקידום חדשנות בעולמות הפיננסים, הן באמצעות פיתוח מוצרים ופתרונות חדשים בגופים המסורתיים והקיימים, והן באמצעות עידוד כניסת שחקנים חדשים לשוק. החברות בקהילת Fintech IL תאפשר לרשות להגביר את שיתופי הפעולה והידע בין הרגולטורים השונים, ובינם לבין השחקנים הרבים הפועלים בשוק.
x