מידרוג מותירה על כנו דירוג A1.il ליוחננוף

בין השיקולים העיקריים לדירוג: החברה בעלת היקף פעילות בסדר גודל בינוני בענף קמעונאות המזון בישראל, עם מחזור מכירות של כ-4.5 מיליארד שקלים במהלך ארבעת הרבעונים שהסתיימו ב-31.3.2024

 

 
דירוג יוחננוף / איור: פאנדרדירוג יוחננוף / איור: פאנדר
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/06/2024

מ.יוחננוף ובניו (1988) בע"מ 

דירוג מנפיק

A1.il

אופק דירוג: יציב

דירוג סדרות

A1.il

אופק דירוג: יציב

מידרוג מותירה על כנו את דירוג המנפיק ואגרות החוב שהנפיקה מ. יוחננוף (1988) בע"מ (להלן "יוחננוף" או "החברה") על A1.il. אופק הדירוג יציב.  

איגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג:

סדרת אג"ח

מספר נייר ערך

דירוג

אופק דירוג

מועד פירעון סופי

א'

1187418

A1.il

יציב

01/07/2032

שיקולים עיקריים לדירוג 

החברה בעלת היקף פעילות בסדר גודל בינוני בענף קמעונאות המזון בישראל, עם מחזור מכירות של כ-4.5 מיליארד ₪ במהלך ארבעת הרבעונים שהסתיימו ב-31.3.2024 ונתח שוק של כ-7.5% בשוק קמעונאות המזון בישראל. לחברה פריסת חנויות רחבה המונה 43 סניפים נכון למועד הדוח. דירוג החברה מושפע לחיוב ממיצובה העסקי הבולט לטובה של רשת יוחננוף, הנובע מהצעת ערך מבודלת יחסית לרשתות מתחרות, סניפים בגדלים הנעים בעיקרם בין כ-900 ל-4,500 מ"ר, נוחות קנייה, דגש על קטגוריות הטריות ומזון מוכן, וזאת בשילוב עם מחירי דיסקאונט. החברה מציגה פדיון למ"ר יחסית גבוה לענף (גבוה משופרסל וויקטורי, אך נמוך מרמי לוי), המצביע על הצעת ערך גבוהה. לשלילה אנו מציינים כי רשת יוחננוף אמנם רשמה שיפור בפריסתה הגיאוגרפית בשנים האחרונות נוכח ביצוע רכישות וחתימת הסכמי שכירות חדשים אך עודנה מוגבלת ביחס למתחרותיה, פרמטר המעיב על מיצובה התחרותי ביחס לשחקניות בענף. הרשת מנסה להעמיק את אחיזתה בתחום האון-ליין ובתחום המותג הפרטי אך אלו עודם חלשים. 

הסיכון העסקי בענף קמעונאות המזון בישראל הוא בינוני להערכת מידרוג והוא מושפע לחיוב מסביבת ביקושים יציבה, חסמי כניסה בינוניים בדמות עלויות השקעה ומימון, מיקומים עם הסכמי שכירות לטווח ארוך ועמידה באופן יחסי בפני מחזוריות כלכלית. מנגד, הסיכון מושפע לשלילה מתחרות בענף שמתבטאת באזורי תחרות, בשילוב כניסת רשתות מזון בינלאומיות חדשות לישראל, וכן פוטנציאל הצמיחה הענפי מוגבל לאורך זמן, העלאת מחירים ע"י ספקי המזון וגידול בעלויות התפעול, אלו מכבידים על הצמיחה הפנימית. על פי נתוני הלמ"ס, בשנים 2019-2023 צמח הפדיון של רשתות השיווק בתחום המזון בשיעור שנתי ממוצע של כ-1.4%, כאשר בשנים 2021-2022 הגדילה בצריכה הינה נומינלית בלבד. 
 

x