תעשיית קרנות הנאמנות בחצי הראשון של 2024 - צמיחה כוללת של כ-62.7 מיליארד ₪

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

נאור כהן, מנהל קשרי יועצים במיטב בית השקעות
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/07/2024

תעשיית הקרנות צמחה מ-456.1 מיליארד ₪ לכ-518.8 מיליארד ₪, עלייה של כ-13.7%.

התשואה החיובית תרמה עליית ערך של כ-24.8 מיליארד ₪ וכניסת הכספים הסתכמה בכ-37.9 מיליארד ₪, מה שהביא לצמיחה כוללת של כ-62.7 מיליארד ₪ בנכסי התעשייה.

הקרנות הכספיות ממשיכות להוביל בגיוסים כשגייסו מתחילת השנה סכום גבוה  של כ-19.4 מיליארד ₪, והמשיכו את רצף הגיוסים המרשים שהחל עוד בשנת 2022 – עם גיוס כולל של כ- 105.5 מיליארד ₪ בשנתיים וחצי האחרונות.

הקרנות הפסיביות אשר בשנה שעברה חלפו לראשונה על פני הקרנות האקטיביות המסורתיות בהיקף הנכסים המנוהל, ממשיכות בקצב גיוסים גבוה כאשר גייסו במחצית הראשונה של 2024 סכום של 14.1 מיליארד ₪ שנחלק בין הקרנות המחקות עם גיוס של כ-7.4 מיליארד ₪ וקרנות הסל עם גיוס של כ-6.7 מיליארד ₪.

בקרנות המחקות ובקרנות הסל הגיוס הגבוה ביותר נרשם בקטגוריה מניות בחו''ל (כ- 4.3 מיליארד ₪ וכ- 8.6 מיליארד ₪ בהתאמה). 

הקרנות האקטיביות המסורתיות חזרו לגיוסים קלים בחצי השנה הראשונה של 2024 עם סכום של כ- 4.4  מיליארד ₪, לאחר שנתיים רצופות של יציאת כספים מסיבית, שהגיעה  במצטבר לסכום של 52.4 מיליארד ₪.

הקטגוריה המגייסת ביותר בקרנות האקטיביות המסורתיות בחצי הראשון של 2024 היא קטגוריית אג''ח בחו''ל אשר גייסה סכום של כ-2.1 מיליארד ₪, והקטגוריה הפודה ביותר היא אג''ח בארץ - מדינה עם פדיון כולל של כ- 0.8 מיליארד ₪.

סה"כ בחודש יוני התעשייה גייסה, כ-3.8 מיליארד ₪.

החצי הראשון של שנת 2024 בשוקי ההון ובכלכלה העולמית

שוק ההון: תשואות

בארה"ב - מדד S&P500 ממשיך לככב ועלה מתחילת השנה בשיעור גבוה של 14.5%, מדד הנאסד"ק עלה ב-18.1% ומדד הדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ- 3.8%.

באירופה - מדד הדאקס  הגרמני עלה מתחילת השנה בשיעור של 9.2%, ובאסיה – מדד הניקיי זינק מתחילת השנה בכ- 18%. 

ולגבי ישראל, מדדי ת"א 35 ו-ת"א 125 סיימו את חצי השנה הראשונה לשנת 2024 בטריטוריה חיובית: 6.4%, ו-3.5% בהתאמה.

לעומתם, מדד ת"א 90 מסכם את חצי השנה בתשואה שלילית של 3.4% בעקבות ירידה חזקה בחודש האחרון של כ-6%.

בזירת איגרות החוב היה פער גדול בין איגרות החוב הקונצרניות שמדדן עלה מתחילת השנה ב-1.9% בעוד שאיגרות החוב הממשלתיות ספגו ירידה של 2.1%.

1. התעשייה האקטיבית המסורתית: חזרה לגיוסים לאחר שנתיים של פדיונות

התעשייה האקטיבית המסורתית התאפיינה בשינוי מגמה מעט לפני תחילת השנה,  כשהחלה לגייס, בדצמבר 2023 , לאחר שנתיים רצופות של פדיונות, והמשיכה בגיוסים בכל חודש מתחילת השנה עד לסוף מאי.  בסיכום חצי שנתי גייסה סכום של כ-4.4 מיליארד ₪.

הקטגוריה המגייסת ביותר בחצי הראשון של שנת 2024, קטגוריית אג"ח בחו''ל ממשיכה כמו בשנה שעברה בקצב גיוסים גבוה כשגייסה מתחילת השנה סכום של של כ-2.1 מיליארד ₪, יחד איתה קטגוריית אג''ח כללי אשר בשנה שעברה היית הקטגוריה הפודה ביותר, מסכמת את החצי הראשון לשנת 2024 עם גיוס של כ-2 מיליארד ₪.

קטגוריית מניות בחו"ל גייסה כ-0.8 מיליארד ₪.

קרנות אג"ח חברות והמרה גייסו מתחילת השנה סכום של כ-0.6 מיליארד ₪. 

קטגוריית ממונפות ואסטרטגיות גייסה מתחילת השנה סכום של כ-65 מיליון ₪.

הקטגוריה הפודה ביותר למחצית הראשונה לשנת 2024, קטגוריית אג"ח בארץ - מדינה אשר  רשמה פדיון של כ-0.8 מיליארד ₪. 

קטגוריית מניות בארץ, למרות שעדיין גייסה ברבעון הראשון של השנה, מסיימת את מחצית השנה עם פדיון של כ-320 מיליון ₪. 

הקרנות הגמישות סיימו עם פדיון של כ-65 מיליון ₪.

2. הקרנות הכספיות: ממשיכות להוביל

תעשיית הקרנות הכספיות ממשיכה בקצב הגיוסים הגבוה כשגייסה מתחילת השנה סכום של כ-19.4 מיליארד ₪, לאחר שנתיים רצופות של גיוסים כאשר בשנה שעברה רשמה גיוסים חזקים בסכום של כ- 53.1 מיליארד ₪ ובשנת 2022 גייסה כ- 32.9 מיליארד ₪.

נתח השוק של כלל הקרנות הכספיות המשיך במגמת העלייה במהלך החצי הראשון של שנת 2024  מכ-23.5% לכ-25%. נתח השוק שלהן מתוך תעשיית הקרנות האקטיביות בלבד (בקרנות הפסיביות אין קרנות כספיות) עומד על כ-45%. סך נכסיהן (כ-129.9 מיליארד ₪) נמצא בשיא כל הזמנים לקרנות הכספיות.

התעשייה הפסיבית: ממשיכה לגדול ולגייס בקצב גבוה

1. התעשייה הפסיבית כולה:

ברמת התעשייה הפסיבית, לאחר שבשנה שעברה עקפה לראשונה את התעשייה האקטיבית המסורתית בהיקף הנכסים המנוהל, ממשיכה לרכז את עיקר הגיוסים כשגייסה מתחילת השנה  סכום גבוה של כ-14.1 מיליארד ₪. קרנות הסל רשמו גיוס של כ-6.7 מיליארד ₪ והקרנות המחקות הוסיפו סכום של כ-7.4 מיליארד ₪.

2. הקרנות המחקות:

הגיוסים -

רוב הקטגוריות בקרנות המחקות סיימו את המחצית הראשונה של 2024 בגיוסים כאשר הקטגוריה המגייסת ביותר היא מניות בחו"ל אשר גייסה סכום של כ-4.3 מיליארד ₪, ואחריה קטגוריית חברות והמרה  שהוסיפה גיוס של 1.9 מיליארד ₪. קטגוריה נוספת עם גיוס משמעותי היא קטגוריית אג''ח בחו''ל שגייסה סכום של כ-1.1 מיליארד ₪.

קטגוריית מניות בארץ עם גיוס מתחילת השנה של כ-250 מיליון ₪ וקטגוריית אג''ח מדינה גייסה כ- 70 מיליון ₪.

הפדיונות -

פדיונות בסך כולל של כ-175 מיליון ₪  כשקטגוריית אג"ח כללי היא זו שפדתה את רוב הסכום, כשסיימה את המחצית הראשונה של שנת 2024 בפדיון של כ-150 מיליון ₪. קטגוריות נוספות שפדו מתחילת השנה הן קטגוריות אחר וסחורות עם פדיון של כ-15 מיליון ₪ ו-10 מיליון ₪ בהתאמה. 

3. קרנות הסל:

הגיוסים – 

כניסת הכספים הייתה נחלתה של הקטגוריה מניות בחו''ל, אשר גייסה בחצי השנה הראשונה לשנת 2024  סכום של כ-8.6 מיליארד ₪.  

הקטגוריה המגייסת הנוספת היא חברות והמרה עם גיוס של כ-0.6 מיליארד ₪.

הפדיונות –

סך הפדיונות הסתכם בכ-2.5 מיליארד ₪ ואלה נחלקו בין קרנות מניות בארץ שפדו את רוב הסכום (כ-2.2 מיליארד ₪). אחריה הקטגוריה אג''ח מדינה שפדתה כ-160 מיליון ₪, קטגוריית אג"ח בחו''ל סיימה את חצי השנה הראשונה לשנת 2024 עם פדיון של כ- 120 מיליון ₪, אג''ח בארץ כללי עם פדיון קטן בסכום של כ-30 מיליון ₪, הקטגוריה ממונפות ואסטרטגיות פדתה סכום של כ-20 מיליון ₪, וקטגורית סחורות פדתה כ-15 מיליון ₪. 

סיכום חודשי: יוני 2024

יציאת כספים מהארץ לחו"ל


תעשיית הקרנות גייסה בחודש האחרון כ-3.8 מיליארד ₪, כאשר כמעט כל הגיוס מגיע לקרנות הכספיות. 

הקרנות הכספיות מסכמות את החודש עם גיוס גבוה של כ- 3.6 מיליארד ₪.

התעשייה האקטיבית המסורתית ,אשר מדצמבר 2023 ידעה גיוסים לאחר שנתיים קודמות של פדיונות, חוזרת לראשונה לפדיון כשפדתה בחודש יוני סכום של כ-390 מיליון ₪ .

התעשייה הפסיבית מסיימת עם גיוס, בסכום של כ-590 מיליון ₪.  בחלוקה מעורבת כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-1.14 מיליארד ₪ וקרנות הסל מנגד, פדו סכום של כ- 550 מיליון ₪

בהסתכלות רוחבית על התעשייה האקטיבית והפסיבית יחדיו, ניתן לראות את יציאת הכספים מהארץ לחו''ל, קטגוריות המתמחות בחו''ל (מניות ואג''ח בחו''ל) מרכזות את עיקר הגיוסים כאשר גייסו סכום גבוה של כ-2.75 מיליארד ₪, בעוד שבקרנות המתמחות בארץ (מניות בארץ, אג''ח מדינה, אג''ח כללי ואג''ח חברות והמרה) פדו ביחד כ-2.75 מיליארד ₪.

חודש יוני – מגמה מעורבת בשוקי המניות

שוק המניות הישראלי סיים את חודש יוני עם תשואה שלילית, כאשר מדדי ת"א 35, ו-125 רשמו ירידות של כ-0.7% ו-2% בהתאמה. מדד ת"א 90 עם ירידה חזקה אף יותר של כ- 6%.

באירופה, הדאקס הגרמני: סיים את חודש יוני בירידה של כ- 1.4%. 

באסיה: מדד הניקיי היפני, מסכם את חודש יוני עם תשואה חיובית של 4%.

בארה"ב המדדים המובילים מסכמים את החודש בעליות, דאו ג'ונס: כ-1.1%, נאסד"ק: כ-6% ומדד ה-:S&P500 כ-3.5%. 

איגרות החוב הממשלתיות בישראל השיגו תשואה חיובית של כ- 0.2% ואיגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעור של כ-0.1%. 

התעשייה האקטיבית המסורתית, כאמור, מדצמבר 2023 ידעה גיוסים במשך 6 חודשים, לאחר 23 חודשים רצופים של פדיונות, חוזרת לראשונה לפדיון כשפדתה סכום של כ-390 מיליון ₪. קטגוריית אג''ח בחו''ל מסכמת את חודש יוני עם גיוס של כ-330 מיליון ₪ (הגיוס הגדול בין הקטגוריות השונות), אחריה קטגוריית מניות בחו''ל עם גיוס של כ-190 מיליון ₪  קרנות ממונפות ואסטרטגיות עם גיוס של כ-150 מיליון ₪ שהוא גיוס גבוה ביחס להיקף הנכסים הקטן בקטגוריה.  אגד קרנות היא הקטגוריה המגייסת האחרונה עם גיוס קל של כ- 10 מיליון ₪.

סך הקטגוריות הפודות הסתכם בכ- 1.1 מיליארד ₪ כאשר הקטגוריה הפודה ביותר היא קטגוריית אג''ח בארץ -כללי, עם פדיון של כ-430 מיליון ₪, אחריה קטגורית מניות בארץ שפדתה סכום של כ-300 מיליון ש"ח, קרנות אג''ח מדינה, עם פדיון של 200 מיליון ₪. קטגוריית  חברות והמרה פדתה סכום של כ- 80 מיליון ₪ והקרנות הגמישות סיימו את חודש יוני עם פדיון של כ-55 מיליון ₪.

הקרנות הכספיות מסיימות את חודש יוני עם גיוס של כ-3.6 מיליארד ₪, הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-3.25 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות הדולריות גייסו כ-0.35 מיליארד ₪. 

התעשייה הפסיבית גייסה סכום של כ-590 מיליון ₪. בחלוקה מעורבת, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-1.14 מיליארד ₪ וקרנות הסל פדו כ-550 מיליון ₪. 

בקרנות הסל עיקר הגיוסים הגיעו מקטגורית מניות בחו"ל שגייסו סכום של כ-950 מיליון ₪, קטגוריית ממונפות ואסטרטגיות מסכמת את חודש יוני עם גיוס של כ-110 מיליון ₪, אג''ח מדינה הוסיפה גיוס של כ-15 מיליון ₪.

הקטגוריה הפודה העיקרית הייתה קטגוריית מניות בארץ, עם פדיון גבוה בסכום של כ-1.5 מיליארד ₪,קטגוריית חברות והמרה עם פדיון של כ-75 מיליון ₪, קטגוריית אג"ח בחו''ל עם פדיון של כ- 65 מיליון ₪ ואג"ח בארץ – כללי עם פדיון קל של כ-5 מיליון ₪.

נכון ליום 30.06.24, יום ראשון, יום המסחר האחרון, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על כ-518.8 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא: 

תעשייה אקטיבית: כ-288.8 מיליארד ₪, מהם כ-158.9 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, וכ-129.9 מיליארד ₪ בקרנות כספיות. 

תעשייה פסיבית: כ-230 מיליארד ₪, מהם כ-142.2 מיליארד ₪ בקרנות סל, וכ-87.8 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.


x