חובת דיווח בנוגע למדינות וטריטוריות בסיכון

רנ"ע מבהירה את חובת הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על כל פעולה חייבת בדיווח בסכום שווה ערך ל-5,000 שקלים ומעלה

 

 

 
Photo-Ginasanders-Dreamstime.comPhoto-Ginasanders-Dreamstime.com
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
05/07/2024

נוכח פניות שהתקבלו בתקופה האחרונה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון הקבועות בצווי איסור הלבנת הון, נבקש להבהיר כדלהלן:

צווי איסור הלבנת הון קובעים רשימת מדינות וטריטוריות בסיכון להלבנת הון ומימון טרור. בהתאם לחובות הקבועות בצווים, יש לנקוט באמצעי בקרה מוגברים בנוגע לפעילות מול מדינות או טריטוריות אלו. בנוסף, חלה חובה לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על כל פעולה חייבת בדיווח, בהתאם לצו, בסכום שווה ערך ל- 5,000 שקלים ומעלה, בנוגע לכל פעילות הנעשית מול מדינות או טריטוריות בסיכון.

רשימת המדינות בסיכון מונה, בין היתר, את "מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות".

לאור הפניות שהתקבלו בעניין, יובהר, כי מדובר במועצת מדינות המפרץ, הידועה גם כ- GCC (Gulf Cooperation Council) אשר מאגדת את שש המדינות הבאות במפרץ: כווית, ערב הסעודית, איחוד האמירויות, עומאן, בחריין וקטאר.

בהתאם לכך, החוב ות המוטלות בנוגע לרשימת המדינות בסיכון, לרבות החובה לדווח על פעולות מסוימות בסכום שווה ערך ל - 5,000 ₪ ומעלה, מתייחס ות גם למדינות אלו.

נוכח אי הבהירות בנוגע לחובת הדיווח ביחס למדינות ה- GCC, כמפורט לעיל, החובה להעביר דיווחים בנוגע למדינות אלו תחול בנוגע לפעולות שבוצעו החל מ חודש אוגוסט 2024 ואילך, ללא חובה להעביר דיווחים רטרואקטיביים הנובעים מפעולות שהתבצעו בתקופה שקדמה למועד זה. יחד עם זאת, גוף המעוניין ל העביר דיווחים רטרואקטיביים כאמור, רשאי לעשות כן בכפוף לתיאום מול הרפרנטים הרלבנטיים ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

למען הסר ספק, לא תבוצע אכיפה בגין אי דיווח של פעולות מול מדינות מועצת מדינות המפרץ, שבוצעו לפני חודש אוגוסט 2024.

x