בשורה לחוסכים בקרנות ההשתלמות: תתאפשר משיכת כספים בשיעור מס מופחת בטרם חלפו 6 שנים

על רקע מלחמת חרבות ברזל במטרה לסייע למשקי בית, פרסמה היום רשות המסים תזכיר חוק להערות הציבור ובו מוצע לאפשר לשכירים ועצמאים למשוך כספים מקרן השתלמות בשיעור מס מופחת במקום בשיעור מס שולי. ההטבה תחול עד סוף שנת 2024

 

 

 
Image-by-freepik1Image-by-freepik1
 

רשות המסים בישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/07/2024

על רקע מלחמת חרבות ברזל, ובמסגרת מאמצי הממשלה לסייע למשקי בית בתקופה מאתגרת זו, פרסמה היום רשות המסים תזכיר חוק להערות הציבור, ובו מוצע לאפשר לשכירים ועצמאים למשוך כספים מקרן השתלמות בשיעור מס מופחת, במקום בשיעור מס שולי. על פי התזכיר, ההטבה תחול עד סוף שנת 2024.

כיום, סכומים שמשך שכיר או עצמאי מחשבונו בקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים אחרים, פטורים ממס רק אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון ולגבי עובד או יחיד שהגיע לגיל הפרישה – רק אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון. משיכה מוקדמת מהאמור, מחייבת תשלום מס בשיעור המס השולי  על הכספים שנמשכו.

על פי תזכיר החוק שהופץ, מוצע להחיל, במקום המס השולי, שיעור מס של 15% (ובמקרה של יחיד שהגיע לגיל פרישה 7.5%), לכל היותר, על סכומים שנמשכו כאשר, ככל שמועד המשיכה קרוב לתקופה הקבועה בדין למשיכה פטורה ממס, שיעור המס שיחול יהיה נמוך יותר. כך, לדוגמא, יחיד שלא הגיע לגיל הפרישה ויבקש למשוך כספים 3 שנים לאחר מועד התשלום הראשון, ישלם מס בשיעור של 7.5% על הכספים שנמשכו.

x