החלטת ריבית דרמטית - הריבית נשארת ללא שינוי אבל התחזית להורדות הריבית השתנו משמעותית

כצפוי - בנק ישראל השאיר את הריבית ללא שינוי אולם חטיבת המחקר עדכנה משמעותית את כמות הורדות הריבית ל-4 הרבעונים הבאים | האזהרה המשמעותית של הנגיד לממשלה לגבי התקציב

 

 
אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, צילום: פאנדראמיר ירון, נגיד בנק ישראל, צילום: פאנדר
 

משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/07/2024

ההערכות המוקדמות אצל הכלכלנים היו שבנק ישראל ישאיר את הריבית על כנה.

בבנק הפועלים ציינו כי האינפלציה אמנם בתחום היעד, אבל קיימת רמה גבוהה של אי-בהירות אם תמשיך לרדת. בפועלים ציינו השפעות חד פעמיות כמו ירידה במחירי הטיסות לחו"ל בשנה האחרונה, מאידך, עליית השכר המהירה והגירעון התקציבי הם איומים נוספים על יעד יציבות המחירים. בשלב זה התוואי העתידי של הריבית יהיה תלוי בהתפתחויות הגיאופוליטיות: הסכם להשבת החטופים וסיום הלחימה ילווה כנראה בהתחזקות של השקל, ויאפשר הפחתת ריבית עוד לפני סוף השנה, אך לא לפני שהפד יעשה זאת. המשך המלחמה דוחה את הפחתת הריבית למועד שקשה להתנבא עליו כעת. אנו מעריכים כי ההודעה תפתח פתח להפחתת ריבית בהמשך השנה, בתנאי של סיום מצב המלחמה.

גם בדיסקונט העריכו כי הריבית צפויה להישאר ללא שינוי. בנוסף, העריכו בדיסקונט כי בנק ישראל יציג מתווה הורדת ריבית מתון בהשוואה לפרסום הקודם, כך שהריבית ברבעון השני של 2025 תהיה גבוהה מ-3.75% (בתחזית מאפריל עמדה הריבית לרבעון הראשון של 2025 על 3.75%). כמו כן, צפוי עדכון מטה של תחזית הצמיחה ל-2024 מ-2% לכיוון 1.5%.

ה'פצצה' של חטיבת המחקר
מחלקת המחקר אכן עדכנה את תחזיותיה ובהתאם לכך, האינפלציה ל-2024 אמור להיות 3%, לעומת 2.7% בתחזית הקודמת. ב-2025 האינפלציה צפויה להיות 2.8% לעומת 2.3% בתחזית הקודמת. בניכוי השפעת המסים העקיפים, מעריכים בבנק ישראל שהאינפלציה ב-2025 תהיה קרובה למרכז טווח היעד.

בנוסף, חטיבת המחקר עידכנ את צפי הריבית, ל-4.25% ברבעון השני של 2025. חטיבת המחקר מעריכה כי התמשכות הלחימה תשאיר את פרמיית הסיכון של ישראל גבוהה, ותוריד אותה בהדרגתיות נמוכה יותר מכפי שהיתה ההערכה באפריל, ולאור זאת שיעור הריבית יצטרך להישאר גבוה, כדי לייצב את האינפלציה.

נזכיר כי בתחזית הקודמת, שפורסמה באפריל, העריכה חטיבת המחקר כי ריבית בנק ישראל תרד ל-3.75% ברבעון הראשון של 2025. כלומר במקום 3 הורדות ריבית, אנחנו אמורים לקבל רק הורדת ריבית אחת עד יוני 2025. 

מעבר להרעה באינפלציה, ולאור זאת קצב ירידת ריבית נמוך יותר, במחלקת המחקר מעדכנים כלפי מטה את שיעורי צמיחת התוצר ב-1.3% במצטבר, ומעלים כלפי מעלה את שיעור האבטלה הממוצע ל-2024-5 ל-4% ו-3.8% בהתאמה.

בנק ישראל מעדכן כי האינדיקטורים לפעילות הכלכלית מצביעים על כך שקצב הצמיחה של הפעילות התמתן ברבעון השני, וירידת האינפלציה התמתנה אף היא, והקצב השנתי לשלושה חודשים גבוה מהאינפלציה השנתית.

בנק ישראל מציינים את המשך עליית מחירי הדיור חודש חמישי ברציפות. לפי נתוני הלמ"ס ברבעון הראשון של 2024 יש עלייה של 2.7% בהתחלות בנייה מול הרבעון הראשון של 2023. מאידך, יש ירידה של 5.9% בנתוני גמר הבנייה ברבעון הראשון מול הרבעון המקביל 2023. שכר הדירה החודשי המשיך לעלות במאי, ורושם עלייה שנתית של 2.5%. עלייה בביצועי המשכנתאות, מול ירידה במספר ההיתרים שניתנו ברבעון הראשון של 2024. בנק ישראל מציינים התאוששות הדרגתית בענף הבינוי, אך המגבלות נוכח המלחמה מורגשות.

מסר חריף לממשלה
נגיד בנק ישראל הדגיש באופן חד משמעי, את החשיבות של ההתאמות התקציביות שנדרשות. הנגיד בירך על התחלה מוקדמת של תהליך גיבוש התקציב במשרד האוצר. אבל הזהיר שאם יתקבלו החלטות על הגדלה קבועה נוספת של תקציב הביטחון, יהיה צורך לבצע התאמות נוספות בהתאם.

לדברי הנגיד "על הממשלה מוטלת האחריות לנקוט בצעדים הכרחיים, גם אם חלקם עשויים להיות לא פופולריים, כדי להבטיח יציבות כלכלית ולקדם צמיחה בת-קיימא. עמידה חלקית בלבד של הממשלה בהיקף ההתאמות הפיסקליות הנדרשות, או דחיית אישור התקציב לתוך 2025, לצד עלייה אפשרית נוספת בהוצאות המלחמה וההוצאות הפרמננטיות, עלולים להוביל כבר היום לעלייה נוספת בפרמיית הסיכון של ישראל. זאת, כתוצאה מהתגבשות תפיסה בשווקים שיחס החוב לתוצר נמצא בתוואי מתבדר. מצב כזה עלול להוביל לפגיעה בתוואי הצמיחה של המשק ולעלייה נוספת בתשלומי הריבית על החוב הממשלתי שיושתו לבסוף על הציבור. לסיכום חלק זה, המשק עומד בפני אי ודאות גבוהה מאוד. מצב זה מחדד את הצורך להמשיך לנקוט באחריות פיסקלית ע"י הממשלה בעת הנוכחית. האחריות הפיסקלית צריכה להתבטא בהרכב הוצאות הממשלה בתקציב כך שההתאמות התקציביות לא יפגעו בהוצאות תומכות צמיחה והן בכך שיחס החוב לתוצר ירד בשנתיים הבאות.

תגובות להודעת הריבית
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות
 בהתאם להערכות, ריבית בנק ישראל תוסיף לעמוד על ½4 אחוזים, רמתה מאז 1-1-24. תאריך ההחלטה הבאה: 28-8-24 ועד אז נדע גם את מדדי המחירים לצרכן של החודשים יוני ויולי!
שני מסרים חשובים בהודעת בנק ישראל.

ראשית, ההנחה כי ההשפעה הכלכלית הישירה של הלחימה בחזיתות הדרומית והצפונית תימשך עד תחילת שנת 2025 ולכן היא משקפת לחימה ממושכת ועצימה יותר בהשוואה להנחה שעמדה בבסיס תחזית אפריל (ולמעשה מתחילת השנה). משינוי יסודי זה נגזרים כל תוצרי ההודעה והתחזית הכלכלית עצמה, והפועל היוצא ברור מאוד לשוק: תידרש ריבית גבוהה יותר על מנת לייצב את האינפלציה.

בהשוואה לסיפא של הודעת הריבית הקודמת, אכן הדגיש בנק ישראל את המשך הלחימה ואילו שאר הסעיפים נותרו ללא שינוי.
ברור כי מדובר בקו נוקשה וקשיח, אם כי לא ניתן לומר כי הוא התקבל בהפתעה גמורה. בנק ישראל מעריך כי במהלך ארבעת הרבעים הבאים תעמוד האינפלציה על 3.2 אחוזים, 0.4 אחוז יותר מהערכות השוק.

תחזית האינפלציה לשנים 2024 ו-2025 הוגדלה ב-0.3 ו-0.5 אחוז, ל-3.3% ו-2.8%, כך שגם בשנה הבאה היא לא תתכנס לאמצע תחום היעד (2 אחוזים) וזו נקודה חשובה מאוד.

לגבי הריבית, מעריך בנק ישראל כי זו תעמוד על  ¼4 בעוד שנה, ¼ אחוז בלבד פחות מרמתה כיום! לשם השוואה, קודם לכן העריך בנק ישראל כי תהיינה 3 הורדות ריבית לרמה של ¾3 אחוזים. חשוב מאוד לציין כי מדובר ברף העליון של ציפיות השוק ערב ההודעה.

לפי תחזית זו, הריבית תהיה נמוכה באמצע השנה הבאה ב-½ אחוז בלבד מרמתה ברבע האחרון של 2023.
בתוך כך, הפחית בנק ישראל את תחזית שינוי התמ"ג לשנים 2024 ו-2025 ב-½ ו-0.8 אחוז, ל-1.5% ו-4.2%, בהתאמה. נראה כי נתוני המשק מהעת האחרונה לא מצביעים על האטה של ממש ובנק ישראל לוקח זאת בחשבון ומסתכל על 2025 בתור שנה אינדוקטיבית יותר. זה עוד רציונל לא למהר עם הורדות ריבית נוספות.

אשר לתחזית הגירעון, במונחי תוצר, זו נותרה על 6.6% ל-2024 (ירידה מ-7.6% ב-12 החודשים האחרונים) ואף הוקטנה ב-0.6 אחוז ל-4.0% ב-2025. בנק ישראל מאותת כאן לשוק ולממשלה כי הורדת הגירעון אפשרית ולבטח רצויה מבחינת המשק והערכה זו מתיישבת עם הערכות משרד האוצר, שכתב היום כי נוכח שינוי בהתפלגות ההוצאות השוטפות (תקציב המשכי בתחילת שנת 2023) והוצאות המלחמה, ימשיך הגירעון לגדול עד סוף הרבע השלישי של השנה ואחר כך יקטן.

המסר החשוב שני – בנק ישראל ממשיך להדגיש את אי הוודאות הגבוהה האופפת את תחזיותיו ואת השווקים השונים. לדבריו, התחזית מאופיינת ברמה גבוהה במיוחד של אי ודאות, ובפרט, עלתה ההסתברות לתרחישים ביטחוניים חמורים יותר מאלו שמגולמים בתחזית (שאף היא הוחמרה, כאמור), כגון התארכות נוספת של המלחמה והתעצמותה בזירות השונות.

מבחינת השוק, יהיה קשה ומסובך יותר לאמוד את תוואי הריבית ומדיניות בנק ישראל חודשים קדימה – מה שלא יוסיף שקט ורוגע להתנהלותם, בפרט סביב כל נתון מפתח והודעות הריבית הבאות.

בסך הכל, לא מדובר, מן הסתם, בחדשות נוחות מבחינת שוק ההון ואנו עדים לכן לתגובה שלילית (אם כי מדודה) של שוקי המניות והשקל ויותר מכך של שוק איגרות החוב, שממשיך להראות תנודתיות גבוהה.

נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ראול סרוגו אמר אחר הצהריים בכנס לשכת רואי החשבון באילת: "היה צפוי שנגיד בנק ישראל לא יוריד את הריבית הפעם לאור הגידול בגירעון בתקציב הממשלה וגל ההתייקרויות שחווה המשק בתקופה האחרונה ובראש הדברים, עומדת עליית מחירי הדיור ואיתם מחירי השכירות שמשפיעים מאוד על גובה האינפלציה. אני מניח שבנק ישראל לא יוריד את הריבית במשק כל עוד מממשלת ישראל לא מתעוררת סוף סוף ומטפלת כראוי במשבר הכלל משקי ובראש ובראשונה מכינה תוכנית אמיתית ישימה להאצת ענף הבניה והתשתיות שתצא לדרך מיד. בבנק ישראל מבינים היטב שלאור הדיווחים מהשטח על חזרה לשוק של רוכשים שהמתינו הרבה מאוד זמן ונואשו, נוצר גל ביקושים לדיור שילך ויגדל שממנו הממשלה פשוט לא יכולה יותר להתעלם".

נשיא לשכת רואי החשבון חן שרייבר הביע אכזבה מאי שינוי הריבית וציין ״ציפיתי שתחל ירידה איטית במדרגות של 0.25% כדי לאותת לשוק על שינוי מגמה מאקרו כלכלי מצד בנק ישראל ולממשלה שהגיע הזמן להזדרז עם קיצוצים פיסקאליים בהוצאותיה , אבל באגרסיביות ולא כפי שעד כה דווח ממשרד האוצר״.
x