פורסם הזוכה במכרז רשות מקרעי ישראל לבניית 50 יח"ד בגני אזר

למכרז הוגשה הצעה אחת לחברת חן ואיתי גינדי שתשלם לרמ"י 62.5 מיליון שקל, לא כולל מע"מ ופיתוח

 

 
 Image by evening_tao on Freepik Image by evening_tao on Freepik
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/07/2024

62.5 מיליון שקל תשלם חברת חן ואיתי גינדי בע"מ לרשות מקרקעי ישראל על זכייתה במכרז פומבי לבניית כ-50 יח"ד* בבעלות משותפת (מושע), במתחם אחד בבנייה רוויה בגני אזר, רמת גן. 

מכרז מס': תא/07/2024

רמת גן

מרחב תל אביב

במכרז שווקה בהצלחה קרקע במתחם לבנייה רוויה של כ-50 יח"ד למגורים בבעלות משותפת (מושע). למכרז הוגשה הצעה אחת לחברת חן ואיתי גינדי בע"מ אשר תשלם 62,555,180 שקל לרשות מקרקעי ישראל, לא כולל מע"מ ופיתוח.

להלן תוצאות המכרז:

מתחם

שטח במ''ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח כולל מע"מ -

מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)

גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח

סכום זכיה

שם זוכה

א

1,037

50

5,593,826

51,784,774

5,753,000

62,555,180

חן ואיתי גינדי ישראל בע"מ

*חלקי רמ"י מכלל יחידות הדיור במגרש 

המגרש ששווק במכרז מיועד למגורים בבנייה רוויה כחלק מתוכנית 'גני אז"ר' המתפרשת על כ-93 דונם בסמוך לכפר אז"ר, מזרחית לכביש 4 וצפונית למחלף "אלוף שדה". 

המגרש במושע הינו חלק משכונת מגורים בת כ-1,920 יח"ד וכ-250 יח"ד לדיור מוגן. בשכונה מתוכננת שדרה מרכזית עם חזית מסחרית פעילה במגורים ותעסוקה המצטלבת עם רחובות משניים ומהווה המשך רציף לשדרה מצפון בתחום קרית אונו הסמוכה. עוד כוללת השכונה שטחי מגורים ומוסדות ציבור (כ-6 דונם), מוסדות ציבור (כ-57 דונם), מסחר (כ-35,123 מ"ר), תעסוקה (כ-176,932 מ"ר), תשתית דרכים (כ-96 דונם) ושטחים פתוחים (כ-49 דונם).

מדובר במגרש ששווק' במסגרת תמ"ל 1038 והמכרז שווק במכר - דהיינו  הבעלות תועבר במלואה לזוכה.

תוצאות המכרז מתפרסמות באתר הרשות.

x