הפורום למאבק בעוני: "הממשלה צריכה להרחיב משמעותית את המוצרים בפיקוח"

לקראת הדיון בוועדת הכנסת בנושא הפיקוח על המחירים בענף המזון, מוציא הפורום למאבק בעוני נייר עמדה כהשלמה למסמך שהוגש לוועדה לפני שבוע

 

 

 
מאבק בעוני / Image-by-Gerd-Altmann-from-Pixabayמאבק בעוני / Image-by-Gerd-Altmann-from-Pixabay
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/07/2024

נייר עמדה לדיון על הפיקוח על המחירים בענף המזון הוגש על ידי הפורום למאבק בעוני ופעילי הרשת לחיים בכבוד, כהשלמה למסמך שהוגש לוועדה זו לפני שבוע. בנייר העמדה נכתב:

"לתפיסתינו, על המדינה לדאוג למחירי מוצרים חיוניים  ובראשם מזון - לא רק ממבט על רווחיות עודפת, אם כי גם זה קיים בשוק המזון בישראל, אלא גם ממבט של זכויות אזרחי המדינה לנגישות כלכלית למזון. בתחילת המלחמה פנינו, יחד עם ארגונים נוספים, לשר הכלכלה בבקשה לפעול על פי סעיף 6ב לחוק הפקוח היות וטובת הציבור בעת מלחמה היא להבטיח אספקת מזון במחיר בר השגה לכלל האוכלוסיה.

"בפנייתינו כתבנו בין היתר: חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ו-1996, קובע כי: השרים רשאים, בצו באישור הממשלה, להחיל חוק זה על מצרך או שירות, שלדעת השרים מתקיים בו אחד מאלה: א. הוא חיוני ויש צורך בפיקוח על מחירו משיקולים של טובת הציבור; ב. יש צורך בפיקוח על מחירו בשל מחסור בו עקב נסיבות יוצאות דופן".

עוד מצוין בנייר העמדה: "לדעתינו ראוי באופן דחוף ומידי להוציא צו פיקוח על המחירים - ואף לסבסד המחירים עבור מצרכי יסוד, בדגש על לחם מלא, אורז מלא, מוצרי חלב ועוד וכן מצרכי חירום-כמו פנסים, בטריות, בקבוקי מים וכו. (ניתן במקביל להגביל רכישה למספר מוצרים בודד בכל קנייה). לצערנו לא זכינו למענה.

"אנו תומכים במסקנות מבקר המדינה לפיו מומלץ כי לצורך קביעת רמת הפיקוח על מוצרי מזון, ועדות המחירים בענף המזון ייוועצו ברשות התחרות, בייחוד בבחינת רמת התחרות בשוקי מוצרי מזון שיש להם חשיבות בכלל ולבריאות הציבור בפרט כמו הלחם המלא".

בין המלצות הפורום:

הממשלה צריכה להרחיב משמעותית את המוצרים בפיקוח.

משרד הכלכלה צריך לקבוע נהלים מנחים לשימוש בסעיף 6 לחוק הפיקוח מתוך מבט על צרכי צרכנים ולא רווחיות המוכרים. 

יש להבטיח את המשך פעולת המועצה לביטחון תזונתי ולחזק אותה.

פיקוח על מחירי מצרכי יסוד בעת חירום.  

x