בעקבות פניית לשכת יועצי המס- דחייה בתשלום המע"מ לרגל חג הקורבן

 

 
ירון גינדי- נשיא לשכת יועצי המס בישראל איריס מזורירון גינדי- נשיא לשכת יועצי המס בישראל איריס מזור
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/10/2013

בעקבות פנייתו של סגן נשיא לשכת יועצי המס ראפע אמארה, החליט מנהל רשות המסים, משה אשר, לפנים משרות הדין ולרגל חג הקורבן (עיד אלאדחא)  - לאפשר דחייה עבור ציבור הלקוחות המוסלמיים והדרוזים בלבד,במועד הגשת הדו"ח ותשלום מקדמות מס הכנסה, ניכויים ומע"מ, בגין חודש ספטמבר. זאת, לתקופה של חמישה ימים - מיום שלישי ה-15 בספטמבר ליום ראשון ה-20 בספטמבר. לדברי נשיא לשכת יועצי המס ירון גינדי, "החלטתו של מנהל רשות המיסים משה אשר להיעתר לבקשת לשכת יועצי המס היא תוצאה מבורכת נוספת של שיתוף הפעולה בין רשות המיסים ללשכה. מדובר בבשורה לעסקים קטנים ובינוניים מהמגזר ומיצגיהם, בהחלטה שתקל על ציבור משלמי המע"מ ומקדמות המס, ובמיוחד על העוסקים העצמאיים והעסקים הקטנים שנקלעו בחודשים האחרונים לקשיים בתזרים המזומנים"
 
 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.