בלעדי ל FUNDER >> מודלים >> חישוב מתוקנן לשיעור האבטלה במשק, לפי שעות עבודה, מראה כי האבטלה במשק הינה מעל 11% - כלכלת ישראל בדרך לשפל מתמשך

מבט "מודלים" על כלכלת ישראל - 05 נובמבר 2013

 

 
דר יעקב שיינין צ-פאנדרדר יעקב שיינין צ-פאנדר
 

מודלים
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
07/11/2013

תעסוקה ואבטלה

 • נתוני האבטלה הרבעוניים שפורסמו לאחרונה מפתיעים ומעוררים תמיהה באופן מיוחד, כיוון שהם מראים כי שיעור האבטלה ברבע השלישי של 2013 עומד על 6.1% בלבד. זאת לעומת שיעור אבטלה של 9.6% ברבע השלישי של 2009.

 

 • המגמה של ירידה באבטלה בשנתיים האחרונות, מקורה הן בשינוי המדגם והן בירידה במספר שעות העבודה למועסק. לכן שיעור האבטלה הרשמי הינו מדד גרוע לתשומת העבודה במשק. אנו "מתקננים" אומדן זה באמצעות מעבר למועסקים "מתוקננים" לפי שעות עבודה קבועות בחודש. 

 

אומדן שיעור האבטלה * 

 • אילו ממוצע שעות העבודה היה נשאר על 36.9 שעות בשבוע, כמו בשנת 2001, היה שיעור האבטלה המתוקנן גדל לרמה של מעל 11%. להערכתנו, שיעור האבטלה המתוקנן עקבי עם מגמת הפעילות האיטית של המשק.

 

 • במהלך 12 החודשים האחרונים, נוספו למשק רק 26 אלף משרות שכיר (אשר רובן מהמגזר הממשלתי), גידול של 0.8% בלבד. כוח העבודה להשוואה, גדל בכ-1.5% (נכון ל 07/13).

 

 • כיום קבוצה גדולה מהאוכלוסייה איננה חלק מכוח העבודה – הן החרדים והן הנשים הערביות. ואולם, שינוי במבנה השוק וכניסתם לשוק העבודה עלולה לחשוף את המשק הישראלי לעובדה שכיום אין להם מקומות עבודה ויידרשו השקעות גדולות לפתח מקומות עבודה.


המצב במשק

 • הייצור התעשייתי ממש בנסיגה! לדעתנו, הגורם המהותי לכך הוא שער החליפין הנמוך. כלכלת ישראל מאוד חזקה, כך שלקח 5 שנים עד שהשפעת השקל החזק השתקפה בבירור בנתונים.

 

 • נתוני סחר החוץ לחודש ספטמבר מצביעים על המשך מגמת הנסיגה ביצוא. יצוא הסחורות (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) קפוא בתשעת החודשים הראשונים של 2013, בהשוואה לתקופה מקבילה בשנת 2012.

 

 • למיטב ידיעתנו, אין כיום פרוייקטים גדולים להרחבת הייצור של מוצרים סחירים (ליצוא או כמחליפי יבוא) ונראה שהגופים הבינוניים והקטנים עוסקים כיום בעיקר בהישרדות והם המגדילים את המועסקים והפעילות במשק.

 

 • כלכלת ישראל צועדת לשפל מתמשך בקצב הצמיחה, שעומד כבר עתה על כ-2% בלבד (בניכוי התוצר מהפקת הגז בתמר שאינו רלוונטי לתעסוקה במשק). להערכתנו, שפל זה צפוי להמשך גם בשנים 2014–2015, אלא אם הממשלה תפעיל מדינות אגרסיבית לעידוד הצמיחה, ועכשיו !!  יש להתחיל  מיד בהגדלת ההשקעות לבניה למגורים והשקעות בתשתיות לאומיות ובהמשך לגידול משמעותי בהשקעות בענפי המשק. אנו הזהרנו מפני מצב זה ברציפות במשך יותר מ-3 שנים. חבל שעד לאחרונה התעלמו מכך.


אינפלציה, ריבית ושער חליפין

 • היום כבר ברור שהשקל חזק מידיי ושקיימת בועת שער חליפין. גם בועת מחירי נדל"ן היא כבר עובדה ידועה. במצב זה אנו ממשיכים וטוענים שיש להוריד מיד את הריבית בעוד 0.5 נקודות, כדי להגיע לפחות לריבית של 0.5%, שהיא הריבית בגוש האירו ובאנגליה. הקשר הכלכלי החזק בין הריביות לבין שער החליפין, קיים ! 

 •  השינוי המשמעותי בשער החליפין צפוי להתרחש רק אם הריבית המוניטרית בישראל תהיה זהה או נמוכה מהריבית בגוש האירו. במצב שכזה צריכות להיווצר תנועות הון מישראל לגוש האירו. אם הרמה של גוש האירו לא תספיק, במקביל, יש לאסור משכנתאות בריבית משתנה. נכון להיום הריבית על משכנתאות ל 10 שנים היא מעל 4% אבל, הפתרון לבועת מחירי הנדל"ן הוא רק בהגדלת ההיצע. ואכן אנו קוראים לממשלה להפשיר כל שנה, 50 אלף יחידות דיור, בהתאם להתפלגות האוכלוסייה, במכרזים, ללא מחיר מינימום (ולכן ייתכן מצב גם של מחיר שלילי.


מתוך אתר "מודלים" www.modelim.co.il


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x