בשורה לעצמאים - תשלום מעמ רק לאחר קבלת הכסף

 

 
אהוד רצאבי, נשיא להבאהוד רצאבי, נשיא להב
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/10/2014

אמש אושרה (יום ג') בוועדת הכספים בכנסת הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45), שהינה הרחבה לתיקון קודם של חוק המע"מ (תיקון 42) שאושר בשנת 2012. משמעות התיקון הינו אישור מועד תשלום מע"מ לאחר קבלת התמורה לעסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 2 מיליון ₪ ולא יותר משישה מועסקים. כמו כן, ההטבה תחול על יצרנים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 3,450,000 מיליון ₪ ללא קשר לכמות המעסיקים שלו. 

רו"ח אהוד רצאבי, נשיא להב: " הסדרת תשלום המע"מ לעסקים קטנים על בסיס מזומנים הינו הישג גדול של להב לאחר שנים של מאבקים בנושא ומהווה בשורה של ממש לעצמאים ולבעלי עסקים קטנים. אני מברך את שר האוצר, יאיר לפיד וסגנו ח"כ מיקי לוי על נחישותם  וחש תחושת סיפוק  על הובלת הצעת החוק שמבטאת את חשיבותו למגזר העסקים הקטנים והבינוניים".

"כנשיא להב, היה חשוב לי להעלות את הנושא מחדש ולהחילו על כלל העסקים הקטנים ולא על יצרנים בלבד כדי להביא להסדרתו ויישומו בפועל. במשך השנים להב שמה נושאים אלו כמרכזיים בסדר היום שהיא מובילה מול הממשלה והכנסת. הסדרת תשלום המע"מ על בסיס מזומנים  הינו הישג גדול של להב לאחר שנים של מאבקים בנושא. אני מברך את שר האוצר, יאיר לפיד וחש תחושת סיפוק  על הובלת הצעת החוק בעלת חשיבות רבה לשרידותם של עסקים קטנים ביחוד בעת הזו". 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.