למנות שליח מיוחד של האיחוד האירופי למאבק באנטישמיות

עשרות חברי פרלמנט אירופי תומכים במהלך בתקווה להיאבק באנטישמיות

 

 
 

איתי שלוסברג
FacebookTwitter Whatsapp
19/07/2015

"המאבק באנטישמיות חיוני לאירופה ולשלמותה לא פחות משהוא חשוב ליהודייה. אין לי ספק שהאיחוד המחויב מאוד לשלום המרקם החברתי ביבשת, יקדם את היוזמה שלנו הזוכה כבר לתמיכה ממגוון מפלגות הפרלמנט האירופי"

איגוד הארגונים היהודים באיחוד האירופי (EJA) הגיש עתירה לנציבות האירופית למינוי שליח מיוחד של האיחוד למאבק באנטישמיות, כפי שקיים בארה"ב.

את העתירה הגיש מנכ"ל ה – EJA, הרב מנחם מרגולין, לסגן הנשיא הראשון של הפרלמנט – פראנס טימרמנס, לאחר שרתם לנושא עשרות חבריי פרלמנט ממגוון מפלגות שחתמו גם הם על העתירה. במסגרת העתירה, מציין הרב מרגולין, כי על השליח המיוחד להיות ממונה לא רק על מאבק באנטישמיות, אלא גם על ניתור כל פעילות אנטישמיות שתתבצע במדינות האיחוד לצורכי מעקב אחר ההתרחבות המטרידה של הבעיה.

מנכ"ל ה – EJA, הרב מנחם מרגולין, מציין עוד כי: "בעקבות המתקפות הרצחניות על מוסדות יהודיים שהתרחשו לאחרונה, חלק ממדינות אירופה אמנם הגבירו את האבטחה על קבילות יהודיות, אך הפתרון לבעיית האנטישמיות אינו נמצא רק שם. חלק ניכר ממדינות האיחוד האירופי עדיין לא הקימו מנגנונים פנים מדינתיים לניטור ומאבק באנטישמיות הגואה, ולכן על מוסדות האיחוד האירופי להירתם לפתרון הבעיה.

בין חבריי הפרלמנט האירופי הבכירים שכבר חתמו על העתירה:

Vice-President Adina Valean MEP, Bastiaan Belder MEP, Anneliese Dodds MEP, Seb Dance MEP, Juan Carlos Girauta Vidal MEP, Milan Zver MEP, Jude Kirton-Darling MEP, Angel Dzhambazki MEP, Tomáš Zdechovský MEP, György HÖLVÉNYI MEP, Petras Austrevicius MEP, Brando Maria Benifei MEP, Ramon Tremosa i Balcells MEP, Charles Goerens MEP, Martina Anderson MEP, Lynn Boylan MEP, Liadh Ní Ríada MEP, Matt Carthy MEP, Lars Aduktusson MEP, Dr. Artis Pabriks MEP, Davor Stier MEP, Philippe Juvin MEP, Hannu Takkula MEP, Olga Sehnalová MEP, Theresa Griffin MEP, Jan Zahradil MEP, Cecilia 
Wikström MEP, Peter NIEDERMÜLLER MEP, Jan Albrecht MEP, Tatjana Zdanoka MEP, Soraya Post MEP, and Luigi Morgano MEP.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.