גיוסים פדיונות » עד כה באוגוסט קרנות האג"ח הכללי גייסו 240 מיליון שקל

קרנות אג"ח מדינה פדו 340 מיליון שקל

 

 
 

מיקי סבטליץ
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/08/2015

כמו כן, נמשכו הפדיונות בקרנות הכספיות שהסתכמו השבוע בכ-360 מיליון ₪. 
המגייסות הבולטות: קרנות אג"ח כללי עם 240 מ' ₪, והפודות הגדולות – קרנות אג"ח מדינה עם 340 מ' ₪.

הקרנות המחקות חוזרות לגייס, שבוע שני ברציפות, עם כ-80 מיליון ₪ זאת בהובלת: קרנות מחקות על מדדי אג"ח חברות (70 מ' ₪) וקרנות מחקות על מדדי מניות בארץ ובחו"ל (70 מ' ₪). מן הצד השני נרשמו פדיונות בקרנות המחקות על מדדי אג"ח מדינה (90 מ' ₪).


שבוע המסחר התאפיין במגמה מעורבת. מחד, עליות קלות במדדי המניות, ומנגד - מימושים במדדי אג"ח ממשלתי וקונצרני. הקרנות המסורתיות סיכמו את השבוע עם פדיון קל של כ-5 מיליון ₪. המשקיעים לא נרתעו מירידות השערים במדדי אגרות החוב בשבוע החולף והמשיכו להגדיל סיכון בתיק ההשקעות ע"י ניתוב כספים לקרנות אג"ח כללי, קונצרני ולקרנות מנייתיות1 על חשבון קרנות אג"ח מדינה. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש. 

  • קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1, קרנות 10/90 וכו', רשמו השבוע גיוסים של כ-240 מיליון ₪ - זינוק חד בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם.

  • עליות קלות במדדי המניות: מדד ת"א 25 ות"א 100 רשמו השבוע תשואה של עד כ-0.3%. מנגד, מדד ת"א 75 עלה ב-0.8%. הקרנות המנייתיות1 רשמו השבוע גיוסים של כ-110 מיליון ₪ - עלייה של כ-50% בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם, מתוכם כ-70 מיליון ₪ נותבו לקרנות המחקות. קרנות מניות בישראל ריכזו את כל הגיוסים אל מול פדיונות קלים בקרנות מניות בחו"ל.

  • אגרות החוב הקונצרניות נסחרו השבוע במגמה שלילית - מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו ירידות שערים של עד כ-0.3%. בהמשך לכך, מדד קונצרני כללי סיכם את השבוע בטריטוריה השלילית. בכל זאת, קרנות אג"ח קונצרני רשמו השבוע גיוסים של כ-60 מיליון ש"ח המתחלקים לגיוסים של כ-70 מיליון ש"ח בקרנות המחקות אל מול פדיונות של כ-10 מיליון ש"ח בקרנות המנוהלות. להערכתנו, מרבית הגיוסים בקרנות המחקות התרכזו בקרנות על מדד התל-בונד בריבית משתנה שהביאו אותו לרשום תשואה חיובית של 0.2% בניגוד למגמה השלילית במדדי אג"ח קונצרני הצמודים למדד.

  • אגרות החוב הממשלתיות רושמות מימושים: מדד ממשלתי כללי רשם השבוע תשואה שלילית של כ-0.4% בהובלת השחרים לטווח ארוך שירדו ב-0.7%. בהמשך למגמה השלילית באפיק הממשלתי, קרנות אג"ח מדינה המשיכו לאבד נכסים בקצב הגבוה ב-10% לעומת השבוע הקודם. הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה הסתכמו השבוע ב-340 מיליון ₪ מתוכם, כ-90 מיליון ₪ נפדו מהקרנות המחקות.

  • מגמה מעורבת באפיק השקלי: הקרנות הכספיות רשמו השבוע פדיונות של כ-360 מיליון ₪ - עלייה של כ-40% בקצב הפדיונות לעומת השבוע הקודם. מנגד, נרשם גיוס שבועי בקרנות השקליות שמסתכם בכ-30 מיליון ₪.

  • אג"ח חו"ל נהנו השבוע מפיחות בשקל אל מול הדולר ומעלייה באגרות החוב של ממשלת ארה"ב, מה שלא הספיק על מנת לשכנע את המשקיעים שהוציאו השבוע כ-100 מיליון ₪ מקרנות אג"ח בחו"ל.

  • תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-06.08.15 כ-246.7 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-215.4 מיליארד שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ-31.3 מיליארד ₪.


סיכום מתחילת החודש
גיוסים ופדיונות של בתעשיית הקרנות הנאמנות


אפיק

סיכום שבועי גיוסים/פדיונות

(במיליוני ₪)

קרנות מנייתיות[1]

111

קרנות כספיות

-356

קרנות אג"ח שקליות

26

קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד

-342

קרנות אג"ח חברות והמרה

59

קרנות אג"ח כללי

241

קרנות אג"ח חו"ל

-95

שונות[2]

-5

סה"כ

-361

סה"כ קרנות מסורתיות

(בנטרול כספיות)

-6[1] כולל מניות ישראל, מניות חו"ל וגמישות.

[2] כולל קרנות אגד (חוץ וישראלי), ממונפותואסטרטגיות, מעורבות  מט"ח ולתושביחוץ בלבד. מיקי סבטליץ,מנהל קשרי יועצים 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x