הירידה במחירי הנפט היטיבה עם בז"ן » תוצאות טובות לרבעון

 

 
 

נעם פינקו
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/08/2015

מגזר הזיקוק – מרווח הייחוס גבוה הסתכם ב-4.9$ לחבית לעומת 0.4$ ברבעון המקביל ו6$ ברבעון הקודם (והחריג לטובה). בזן השיגה מרווח הגבוה ב-5.1$ ממרווח האורל. החברה יודעת במצב רגיל לייצר מרווח הגבוה ב-4.6$ ממרווח הייחוס לאחר השלמת ההשקעות בפרויקט המידן, הזרמת הגז הטבעי והמשך התייעלות. חשוב להדגיש שזו הפעם השלישית ברציפות שבזן משיגה מרווח הגבוה ביותר מ-5$ ממרווח הייחוס. הפעם המרווח היה גבוה יותר גם בשל הפרשי עיתוי, תנודתיות בנפט וניצול הזדמנויות ברכישת נפט זול והפניית הייצור לאפיקים הרווחיים ביותר. לאור זאת נוצר רווח מנוטרל במגזר של 99 מ' דולר (לעומת 142 מ' דולר ברבעון הקודם) ו-EBITDA של 119 מ' דולר (160 מ' דולר ברבעון הקודם). נדגיש כי כל דולר במרווח תורם כ-17 מ' דולר ל-EBITDA הרבעוני. בזן גם השביתה חלק ממתקני ההמשך לצורך טיפול תקופתי שהסתיים בתחילת הרבעון השלישי. ההשבתה הורידה כ-27 מ' דולר מהרווח התפעולי של המגזר (מקצתה תורגש ברבעון הבא).

מגזר הפולימרים – תקלות במתקני ייצור באירופה של אתילן ופרופילן שהינם חומרי הגלם בתעשיה הובילו לעליות מחירי הפולימרים (פוליפרופילן ופוליאתילן) ובכך גם למרווחים משופרים בתעשייה שעלו בכ20% ברבעון מה שהוביל לרווחיות גבוהה במגזר, על אף פגיעה של 20 מ' דולר בשל השבתת חלק מהמתקנים לצורכי טיפול כאמור לעיל. למרות צפי לירידה במרווחים החריגים נציין כי מצב השוק של הפולימרים הוא טוב בזכות עליה בביקושים, הטלת מיסי ייבוא באירופה וירידת מחירי חו"ג המתואמים עם מחירי הנפט.

מגזר הארומטים – יציבות במרווחים יוצרת רווח תפעולי סביר בגדיב – כ 5 מ' דולר. 

ענף הזיקוק: מרווחי הזיקוק באירופה התהפכו בשנה האחרונה. השיא אמנם הגיע ברבעון הראשון אך הסביבה עדיין חיובית והמרווח הממוצע מתחילת הרבעון השלישי נשאר סביב ה- 5$.
הסיבות למרווחים הגבוהים הם:
  1. 1. ירידת מחירי הנפט הגדילה את הביקוש לתזקיקים (שהפכו זולים יותר)
  2. 2. תכנית ההרחבה הכמותית באירופה תרמה להגדלת ביקושים ביבשת.
  3. 3.הגדלת ביקושים לתזקיקים מאירופה לארה"ב בשל: סגירה זמנית של מרווחי נפט ברנט מול ה- WTI , השבתות בבתי זיקוק בארה"ב לצורך שיפוץ וחולשת היורו לעומת הדולר.
  4. 4. ביקושים ממספר מדינות שלא מייבאות נפט בדרך כלל (ניגריה, ונצואלה) מסיבות פנימיות
  5. 5. רכישות תזקיקים ואחסונם לצורכי ניצול קונטנגו (כמו בנפט – מכירת חוזים ארוכים במחירים גבוהים יותר ממחירי הספוט).
  6. 6. ירידה מסוימת בהיצע באירופה. קשה לחזות את המרווח העתידי

והדבר תלוי במספר גורמים:

  1. המשך גידול בביקושים, שידעו גם לספוג את ההיצע שנאגר במחסנים
  2. סגירת בתי זיקוק כפי שחלק מהשחקניות הגדולות שוקלות לעשות.
  3. מחיר הנפט

משפיע בטווח הקצר על המרווחים.

בשורה התחתונה: שיפור בסביבה העסקית לצד פעולות נכונות שביצעה החברה תרמו משמעותית לרווח, וזה הרבעון השלישי ברציפות שהיא מציגה רווחיות (מנוטרלת) גבוהה. העתיד הרחוק יותר תלוי בגורמים שציינו לעיל. הענף עדיין נמצא ברמת סיכון לא נמוכה אך בהחלט יש שיפור משמעותי. עדכנו את המודל כך שישקף את השיפור בסביבה העסקית והדבר נתבטא בעיקר בהפחתת שיעור ההיוון במודל מ-11% ל-10%. נציין כי במודל אנו מניחים מרווח נמוך יותר בטווח הארוך – 3.5$ לחבית. עדכון המודל גוזר העלאת מחיר יעד מ-1.68 ₪ למניה ל- 1.81 ₪ למניה, גבוה בכ-15 ממחיר המניה. אנו מעלים את המלצתנו לתשואת ייתר
 
נעם פינקו, אנליסט בכיר בפסגות ברוקראז',

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x