הוועדה למתחמים מועדפים לדיור חתמה על הפקדת מסמכי התכנית פרדס בחסכון באור יהודה

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/08/2015

יו"ר הוועדה למתחמים מועדפים לדיור (הוותמ"ל) וסגן הממונה על התקציבים, ערן ניצן, חתם על מסמכי התכנית 'פרדס בחסכון' באור יהודה לצורך הפקדתם. התוכנית בשטח של כ- 350 דונמים, הממוקם בצפון אור יהודה, מדרום למחנה תל השומר ומצפון לדרך 461, כוללת הקמת שכונה עירונית חדשה. שטח התכנית הוכרז כמתחם מועדף לדיור ע"י קבינט הדיור ביום 3.11.2014. הכרזה זו אפשרה לקדם ולאשר את התכנית במתחם זה במסגרת הוותמ"ל.

התכנית קובעת הקמה של שכונת מגורים אורבנית איכותית, המשתלבת עם התפישה ומגמות התכנון האזוריות בסביבתה, הכוללות את הפינוי העתידי של השטחים הצבאיים והפיכתם יחד עם השכונה, למרקם עירוני אינטנסיבי במטרופולין ת"א. 

התכנית כוללת כ- 2,500 דירות במגוון גדלים על מנת לענות לצרכי אוכלוסייה רחבה ככל האפשר. התכנית מחייבת בניה של 20% יח"ד קטנות, בחלק ממתחמי המגורים, ובאחרים מאפשרת גמישות בתמהיל הדירות. 

מבנה השכונה המתוכננת כולל בנייה רוויה, שילוב שימושים של מגורים תעסוקה ומסחר, והקצאת שטחים משמעותיים למוסדות ציבור וכשטחים ירוקים פתוחים לציבור. היקף השימושים הציבוריים, התעסוקה והמסחר בשכונה נקבע על מנת לענות על צורכי השכונה והעיר. תכנון השכונה מבוסס שלד אורטוגונלי, הבנוי משדרה מרכזית ומצירי תנועה אנכים ואופקיים לה. צירי התנועה כוללים צירים ירוקים פתוחים וצירים לתנועת כלי רכב. שלד השכונה ה'פשוט' מאפשר התמצאות גבוהה ותנועה נוחה וקלה במרחב. 

השלד מכתיב את מיקום מבני המגורים, מוסדות הציבור והתעסוקה והמסחר (המשולבים במגורים), הנישאים עד לגובה של 11-14 קומות, ומחזקים את אופייה העירוני של השכונה.  לאורך תוואי כביש מס' 461, הגובל מדרום בשכונה, מתוכנן ציר בנייה גבוה המשלב מגורים, עם תעסוקה ומסחר בקומות הנמוכות.

משרד האוצר ורמ"י פועלים לשיווק התכנית מיד עם אישורה הסופי.

הפקדת התכנית מהווה חלק מהמאמצים הממשלתיים הכוללים הננקטים בתחום הדיור, על מנת להגדיל את היצע הדיור המתוכנן ולסייע במימושו, זאת על מנת להביא לפתרון משבר הדיור.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x