אקסלנס על דוחות פרטנר » הסכמי פרישה והמשך התחרות עלולים לגרום להפסד ברבעון השלישי

 

 
 

גלעד אלפר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/08/2015

פרטנר פרסמה הבוקר תוצאות חלשות כצפוי, המשקפות את המשך התחרות בתחום הסלולר אך גם עונתיות חיובית חזקה. הסכמי פרישה והמשך התחרות עלולים לגרום להפסד ברבעון השלישי. בטווח הבינוני והארוך, הגישה של משרד התקשורת לגולן טלקום היא הגורם המכריע, מה שהופך את המניה לספקולטיבית למדי. ממשיכים בהמלצת "החזק" ומחיר יעד 16 ש"ח.

  • המגמות ברבעון היו צפויות
התחרות ממשיכה ללחוץ על פרטנר (ומן הסתם על חברות אחרות) ולשחוק את הביצועים הפיננסיים אם כי בפחות חריפות מהרבעון הראשון. מנגד, יש לציין עונתיות חיובית שתמשיך גם לתוך הרבעון השלישי. כתוצאה משתי המגמות האלה פרטנר הצליחה להגדיל את ה-ARPU בשקל אחד לעומת הרבעון הראשון שסבל גם מתחרות חזקה מאוד וגם מעונתיות חלשה. אך יש לזכור ש-70 ₪ ARPU ברבעון השני הוא עדיין נמוך ב-6 ₪ לעומת שנה שעברה. החברה איבדה 27 אלף מנויים במהלך הרבעון, לעומת אובדן של 63 אלף ברבעון הראשון. שיעור הנטישה ירד ל-10.9% לעומת 11.4% בשנה שעברה – אך שוב, זוהי כנראה תוצאה של התחרות החריפה ברבעון הראשון שמעט נרגעה, אין כאן בשורה אמיתית לטווח ארוך, לדעתנו. התחרות עדיין חיה וקיימת ובועטת.

  • רווח נקי ותזרים מזומנים 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-9 מיליון ₪, כצפוי, כתוצאה מהוצאות מימוניות גבוהות. יש לציין שברבעון השלישי פרטנר עלולה לדווח על הפסד נקי, וזאת כתוצאה מהוצאה חד פעמית הנובעת מהסכמי פרישה של עובדים. פרטנר אמנם תקבל פיצוי של כ-20 מיליון ₪ ברבעון ל-8 הרבעונים הקרובים כחלק מההסכם עם אורנג' העולמית, אולם הדבר לא יספיק לפצות על הסכמי הפרישה ברבעון השלישי. לבסוף, התזרים החופשי הסתכם ב-24 מיליון ₪, לעומת 192 מיליון בשנה שעברה בשל עליה באשראי לקוחות על מכירת טלפונים ותשלומי ריבית.

  • על קצה המזלג קדימה

התחרות בסלולר תמשיך כמובן ברבעון השלישי – וגם בשנה הבאה, אבל הקצב כנראה לא יהיה חמור כמו ברבעון הראשון. הצמיחה בקווי הואצה אמנם בשל המנגנון האוטומטי, אך לדעתנו לא באמת תוכל לפצות על האתגרים בסלולר. התקווה האמיתית היא שבר קשה בין משרד התקשורת וגולן טלקום, מה שעלול להכריח את גולן להעלות מחירים, או אפילו לצאת מהשוק. לדעתנו זהו תרחיש לא סביר (כי איזה פוליטיקאי ירצה לרשום על שמו עליית מחירים חדה בשוק הסלולרי?) אך לפחות יש סוג של תקווה. נותרים בהמלצת "החזק".


גלעד אלפר, אנליסט בכיר באקסלנס ברוקראז

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x