אקסלנס על דו"חות כי"ל » השביתה אמנם נגמרה אבל בעיות עודף ההיצע בשוק האשלג ממשיכות

 

 
 

גלעד אלפר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/08/2015

כי"ל פרסמה תוצאות חלשות כצפוי ברבעון, כאשר השביתה פגעה קשות בחלק הרווחי ביותר של החברה – ייצור אשלג בים המלח. השביתה אמנם נגמרה אבל בעיות עודף ההיצע בשוק האשלג ממשיכות. ייתכן שבטווח הקצר נקבל זריקת עידוד דרך הקלה במסקנות שישינסקי 2  אך אלה דברים פוליטיים שקשה מאוד לחזות. אנחנו נשארים עם המלצת "תשואת שוק", מחיר היעד שלנו הוא 26 ₪.  

שימו לב שהטבלה למטה מציגה מספרים מדווחים, לא מתואמים. 

ICL

2Q15A

2Q15E

Delta (%)

1Q15A

2Q14A

Sales, $m

1,196

1,213

-1.4%

1,403

1,536

Potash volume, '000

650

700

-7.1%

1,067

1,249

Potash price per ton, $

309

325

-4.6%

321

310

Op Income, $

107

128

-16.3%

315

78
אשלג: כמויות של 650 אלף טון ברבעון היו גרועות אפילו יותר מהצפי הנמוך שלנו ל-700 אלף טון כאשר הפגיעה הגיעה כמובן מהשביתה שסגרה את ים המלח בשני השלישים הראשונים של הרבעון. המחיר לטון – 309 דולר – היה נמוך מהצפי בעיקר בשל חולשת האירו לעומת הדולר. הרווחיות התפעולית (המדווחת, לא התפעולית) הייתה אפסית במונחים של כי"ל וזאת כמובן בעיקר בשל הפסד מכירות רווחיות מים המלח על גבי הוצאות קבועות.  

מכירות האשלג ברבעון הסתכמו ב-201 מיליון דולר, ירידה של 48% לעומת הרבעון המקביל. אנו צופים שיפור חד ברבעון השלישי מסיבות ברורות – סיום השביתה, הצטברות של אשלג גולמי שניתן לכרות, שוק עולמי מספיק גדול (60 מיליון טון) שיכול לספוג יכולת תפוקה עודפת משחקן לא גדול כמו כי"ל, וכמובן מאמצים כבירים של החברה לפצות על הפגיעה של השביתה. 

שאר החברה: מכירות דשני הפוספט ברבעון היו 387 מיליון דולר, עם רווחיות תפעולית יפה – 13.2% (מתואם ל-10 מיליון דולר נזקי שריפה) כאשר תוכנית התייעלות נושאת פירות משמעותיים. מכירות החטיבה התעשייתית ירדו בכ-31% לעומת שנה שעברה בשל השביתה כמובן, והחברה דיווחה על הפסד. כי"ל צופה כי היא תחזור לרמות תפוקה של קדם שביתה עד סוף רבעון שלוש. 

החברה מחלקת 52.5 מיליון דולר כדיבידנד ברבעון – 70% מהרווח הנקי. 

מה עכשיו? אנחנו רואים בעיקר נקודות לדאגה. המצב בשוק האשלג הוא מאתגר עם עודף היצע מתמשך ומחירי סחורות שנמצאות בסימן ירידה כללי (אם כי מצב הסחורות החקלאיות אינו גרוע כמו סחורות אחרות). כמו כן, מניית כי"ל אמנם נמצאת באחת מנקודות השפל שלה אך, גם מניית פוטאש נמצאת במגמת ירידה, ולפחות ברמה של מכפילי רווח בראייה היסטורית, כי"ל אינה זולה במיוחד לעומת פוטאש. 

נקודת אור שאפשר לציין היא העובדה שנראה שמבחינת החברה ויחסי העבודה הרע הוא מאחוריה. יש גם תקווה שהממשלה תמתיק את מסקנות שישינסקי 2, ולפחות עפ"י העיתונות, יש סיכוי להקלות מס שיובילו לחיסכון של כ-300 מיליון ₪ בשנה – או הוספת ערך של כ-10% למחיר המניה מהנקודה שבה היא נמצאת היום. אולם, ככל התפתחות שבמהותה היא פוליטית, אנחנו לא יכולים לחזות את מתן ההקלה הזו.

לכן, למרות שאנחנו רואים סיכוי לעלייה מהירה במניה לטווח קצר אם באמת מסקנות שישינסקי יומתקו, אנחנו ממשיכים בהמלצת "תשואת שוק" ומחיר יעד של 26 ₪. 

  גלעד אלפר, אנליסט בכיר באקסלנס ברוקראז
 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x